استان زنجان

آدرس جلسات استان زنجان


ما سعی داریم اطلاعات آدرسهای درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره 

۰۹۱۹۶۷۴۲۶۶۵

تماس حاصل فرمایید

زنجان
سه شنبه (امید ) روز
مشارکت فرمت جلسه
۱۶ الی ۱۷:۳۰ ساعت جلسه
فلکه هنرستان خیابان فاتح جنب مسجد النبی ساختمان هلال احمر آدرس
 
 چهارشنبه  روز
نشریه خوانی فرمت جلسه
 ۱۵ الی ۱۶:۳۰ ساعت جلسه
پارک بانوان فرهنگسرای زندگی آدرس
 
شنبه روز
قدم فرمت جلسه
۹ الی ۱۰:۳۰ ساعت جلسه
اتوبان ۲۲ بهمن پارک رجایی فرهنگسرای کوثر آدرس

طارم

شنبه

روز

نشریه خوانی و پرسش و تجربه

فرمت جلسه

۱۴:۳۰ الی ۱۶

ساعت جلسه

روستای قارقولی چم مدرسه

آدرس

 

طارم

چهارشنبه

روز

مشارکت

فرمت جلسه

۹:۳۰ الی ۱۱

ساعت جلسه

روستای گیلانکشه ورزشگاه

آدرس

 

یکشنبه

روز

نشریه خوانی و قدم

فرمت جلسه

۱۵ الی ۱۶:۳۰

ساعت جلسه

روستای تشویر بهداری قدیم

آدرس

قیدار

یکشنبه

روز

مشارکت و قدم

فرمت جلسه

۱۵ الی ۱۶:۳۰

ساعت جلسه

فرهنگسرای ارشاد

پنجشنبه

روز

سنت و قدم

فرمت جلسه

۱۰ الی ۱۱:۳۰

ساعت جلسه

فرهنگسرای ارشاد

آدرس

دوشنبه

روز

سنت و قدم

فرمت جلسه

۱۵:۳۰ الی ۱۷

ساعت جلسه

خیابان طهماسبی روبروی تامین اجتماعی فرهنگسرای ارشاد طبقه  دوم سالن اجتماعات

آدرس

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.