استان چهارمحال بختیاری

آدرس جلسات استان چهارمحال بختیاری

 

ما سعی داریم اطلاعات آدرسهای درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره

  ۰۹۱۴۶۹۷۴۸۸۶

تماس حاصل فرمایید

 

 

 

شهرستان

روز

فرمت

ساعت

آدرس

      شش ماه اول شش ماه دوم  
 

 

 

شهر کرد

شنبه

نور

کارکرد قدم

۱۶الی ۱۷:۳۰

۱۵ الی ۱۶:۳۰

خیابان شریعتی خیابان انتقال خون-جنب تولیدی پوشاک جواد-جمعیت فرهنگی زنان استان

دوشنبه

شقایق

مشارکت ۹ الی ۱۱:۳۰ ۹ الی ۱۱:۳۰

 

بین فلکه فردوسی و چهارراه فردوسی – مسجد نو

چهارشنبه

مادر

مشارکت ۱۶الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 

 

سامان

شنبه

راه سبز

مشارکت ۱۶ الی۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰  

 

حسینیه صاحب الزمان سامان

سه شنبه

امید

کارکرد قدم ۹ الی ۱۱:۳۰ ۹ الی ۱۱:۳۰
پنج شنبه
آغازی نو
ناراتین

دختران

۱۶ الی۱۷:۳۰ ۱۵ الی۱۶:۳۰

فرادینه

چهارشنبه

اعتماد

مشارکت ۱۵ الی۱۶:۳۰ ۱۵الی۱۶:۳۰

خیابان ابن سینا- دفتر بهزیستی شهید رضوانی

گندمان

یکشنبه

صبر

مشارکت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۵ الی ۱۶:۳۰

ابتدای بلوار آزادی درمانگاه قدیمی

 

فایل pdf آدرس جلسات استان چهارمحال بختیاری

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.