استان سمنان

استان سمنان

 

 

ما سعی داریم اطلاعات آدرسهای درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد

لطفا قبل از مراجعه به آدرس ها با شماره (۰۹۱۹۶۶۹۸۱۵۲) تماس حاصل فرمایید.

 

شهر

نام جلسه

ساعت نیم سال دوم

ساعت نیم

 سال اول

روز جلسه

مکان

سمنان

آرامش

۱۵:۳۰  الی ۱۷

۱۵:۳۰ الی ۱۷

شنبه

بلوار۱۷شهریور نمازخانه فنی و حرفه ای برادران

سمنان

طلوع ۱۰:۳۰-۹ ۱۰:۳۰-۹ دوشنبه

میدان سعدی پشت فرهنگسرای کومش مرکز بهداشت تدین

مهدیشهر

امید

۱۷:۳۰-۱۶

۱۷:۳۰-۱۶

چهارشنبه

میدان امام رضا مرکز بانوان نرجس

سمنان

تلاش

۱۰:۳۰-۹ ۱۰:۳۰-۹ پنجشنبه

میدان سعدی پشت فرهنگسرای کومش مرکز بهداشت تدین

سمنان

تازه واردین

۹-۸:۳۰ ۹-۸:۳۰ پنجشنبه

میدان سعدی پشت فرهنگسرای کومش مرکز بهداشت تدین

برگزاری جلسات ناحیه ( کمیته شهری) هر ۴۵ روز یک بار انجام می شود.

آدرس : تجمع نمازخانه فنی حرفه ای می باشد.

فایل pdf آدرسهای استان سمنان

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.