استان فارس

استان فارس

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره (۰۹۱۷۰۱۸۰۸۵۴) تماس بگیرید.

 

 

ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
شنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

بزین

خانمها

شهرک بزین- ک۳۴ علوی – داخل حسینیه  
مشارکت  
مشارکت  
پرسش وپاسخ  
شنبه مشارکت  

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

خانمها فلكه ولي عصر مجتمع بهزيستي شهيد دستغيب  
كتابخواني  
مشارکت  
پرسش وپاسخ  
شنبه مشارکت ۱۶:۳۰ الي ۱۸  

۱۵ الي ۱۶:۳۰

روزنه اميد خانمها شهرستان فيروزآباد، پارك شهر، نمازخانه  
سنت  
كتابخواني  
پرسش و پاسخ  
شنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

جلسه ارغوان

پارك ارغوان، بلوار جانبازان، ۲۰ متري، پنجم پارك ارغوان  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
شنبه    

۱۷ الی ۳۰/۱۸

    چهارراه زندان، بوستان هاشمي، اتاقك NA  
   
   
   
شنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

گويم

خانمها

حجت‌آباد= جنب مسجد الشهدا  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
شنبه مشاركت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

قائميه- مسجد امام حسين- اولاد ميرزايي  
پرسش و پاسخ  
نشريه خواني  
سنت  
شنبه مشارکت ۱۶ الي ۱۷:۳۰ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ راه زندگي خانمها شهرستان داريون خ كشاورز- خ دكتر حسابي- كوچه شهيد قنبري- شوراي حل اختلاف  
پرسش وپاسخ  
پنل  
كتابخواني  
يكشنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

خانمها گلدشت معالي‌آباد- پارك امام رضا- نمازخانه  
مشارکت  
مشارکت  
پرسش و پاسخ  
يكشنبه مشارکت ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۵ الی ۳۰/۱۶ فخرآباد خانمها فلكه فخرآباد- پارك انقلاب- اتاقك NA  
مشارکت  
پرسش و پاسخ  
مشارکت  
يكشنبه پرسش وپاسخ ۳۰/۱۹ الی ۲۱ ۳۰/۱۹ الی ۲۱ شهامت آقايان بلوار بوستان- بعد از باغ دلگشا فرهنگسراي طاووسيه  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
يكشنبه مشارکت ۳۰/۱۰ الی ۱۲ ۳۰/۹ الي ۱۱ خلدبرين خانمها كوشك بيدك- جاده سبزپوشان- فرهنگ سراي امام حسين  
پنل  
مشارکت  
پرسش و پاسخ  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
دو شنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

جلسه گلشن همت جنوبي- آخر خيابان شيخي- پارك ايمان- اتاقك NA  
مشارکت  
مشارکت  
پرسش وپاسخ  
دو شنبه مشارکت  

۱۸ الی ۳۰/۱۹

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

صدرا

خانمها

صدرا فاز خ بهارستان خ آبشار روبه رو خوشا صدرا ساختمان نما سنگ  
پرسش وپاسخ  
نشريه‌خواني  
پنل  
دوشنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

پارك پرواز

خانمها

بلوار مدرس- درب اول پايگاه- پارك پرواز  
سنت  
پرسش و پاسخ  
پنل  
دوشنبه نشريه خواني  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

سپاسگزاري عادل‌آباد

خانمها

فرگاز خيابان فتح‌المبين كوچه ۳۸ روبروي زمين فوتبال كانتينر NA  
پنل  
مشاركت  
پرسش و پاسخ  
دوشنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

شبنم

خانمها

مهدي‌آباد- بوستان شبنم- خانه محله- اتاقك NA  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
دوشنبه مشارکت ۳۰/۱۰ الی۱۲ ۳۰/۹ الی ۱۱ ظفرآباد خانمها ظفرآباد- خ گلزار شهدا- حسينيه شهداي ظفرآباد  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
دوشنبه مشارکت  

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

آرامش

خانمها

فلكه ولي عصر- مجتمع بهزيستي شهيد دستغيب  
پرسش و پاسخ  
مشارکت  
كتابخواني  
دو شنبه مشارکت ۱۶:۳۰ الي ۱۸  

۱۵ الی ۳۰/۱۶

رهپويان عشق

خانمها

اكبرآباد- بلوار تلاش حسينيه اباصالح  
مشاركت  
مشارکت  
مشاركت  
دوشنبه مشارکت  

۱۶ الی ۳۰/۱۷

 

۱۶ الی ۳۰/۱۷

 

خانمها

نرسيده به آرامگاه سعدي جنب پارك طاووسيه  
سنت  
مشارکت  
پرسش و پاسخ  
دوشنبه مشارکت  

۱۶ الي ۳۰/۱۷

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

خرامه اميد پارك شهر  
مشاركت  
پرسش وپاسخ  
كتابخواني  
سه‌شنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

خ خلدبرين- پارك خلدبرين- كافي نت  
پرسش و پاسخ  
مشارکت  
نشريه‌خواني  
سه‌شنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

خانمها گلستان- كمربندي- روبروي‌نمايشگاه- حسينيه  
مشارکت  
مشارکت  
پرسش و پاسخ  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
سه‌شنبه مشارکت  

۱۶ الی ۳۰/۱۷

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

سلطان‌آباد- خيابان شهيد عبدالرحيم فرماني كوچه ۹  
كتابخواني  
پنل  
پرسش و پاسخ  
سه‌شنبه    

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

چهارراه زندان، بوستان هاشمي، اتاقك NA  
   
   
   
سه‌ شنبه مشارکت ۱۷ الي ۱۸:۳۰  

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

كنگان خانه فرهنگ و ارشاد اسلامي  
مشارکت  
پرسش و پاسخ  
كتابخواني  
چهارشنبه مشارکت ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۵ الي ۳۰/۱۶ خانمها بلوار اميركبير- پارك جنت- اتاقك NA  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
چهارشنبه مشارکت  

۹:۳۰ الي ۱۱

۱۵ الي ۳۰/۱۶ سهل‌آباد خانمها چهارراه زمزم- بريجستون- سهل‌آباد- پارك محله- خانه محله  
پنل  
كتابخواني  
پرسش وپاسخ  
چهارشنبه مشارکت ۱۰ الي ۳۰/۱۱ ۱۰ الي ۳۰/۱۱ اميد

خانمها

جلسه كوشك ميدان ادغام شد با جلسه بلوار ابوذر غفاري آخر خ مسلم آخر خ عقيل نبش  ك ۱۵ مجتمع شهيد قلي‌پور  
پرسش وپاسخ  
مشاركت  
پنل  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
چهارشنبه مشاركت  

۱۴ الی ۳۰/۱۵

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

روزنه اميد

خانمها

شهرستان فيروزآباد- روستاي جوكان ۲۵ كيلومتري فيروزآباد  
كتابخواني  
پنل  
پرسش و پاسخ  
چهارشنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

فرهنگ سراي جواديه  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
چهارشنبه مشاركت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ خانمها مهدي‌آباد- روبروي امامزاده- كنار حسينيه  
كتابخواني  
پنل  
پرسش و پاسخ  
چهارشنبه مشارکت  

۱۶ الي ۳۰/۱۷

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

آرامش

خانمها

بلوار نصر شرقي- شهرك دست خضر- اتاق امامزاده  
كتابخواني  
مشارکت  
پرسش و پاسخ  
پنج شنبه مشاركت ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۵ الي ۳۰/۱۶ خانمها بلوار چمران- ابيوردي۲- جنب استخر انقلاب- اتاقك NA– روبروي ورزشگاه شهيد دوكوهكي  
پرسش و پاسخ  
مشاركت  
پنل  
پنج شنبه مشاركت ۱۷ الی ۳۰/۱۸  

۱۵ الی ۳۰/۱۶

پارك پرواز خانمها بلوار مدرس- درب اول پايگاه- پارك پارك پرواز  
سنت  
پرسش وپاسخ  
پنل  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
پنج شنبه    

۱۷ الي ۱۸:۳۰

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

چهارراه زندان، بوستان هاشمي، اتافك NA  
   
   
   
پنج ‌شنبه مشارکت ۱۰ الي ۱۱:۳۰   ناراتين دختران پارك خلدبرين اتاق كافي نت  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه گويم  
يك شنبه مشاركت  

۱۶ الي ۱۵:۳۰

۱۵ الي ۳۰/۱۶ قلات خانمها قلات ساختمان جنب مخابرات، سالن اجتماعات  
پنل  
پرسش و پاسخ  
مشاركت  
يكشنبه مشاركت ۱۷ الي ۳۰/۱۸ ۱۵ الي ۳۰/۱۶ قصر قمشه خانمها روستاي قصرقمشه- خ شاهد- مسجدالمهدي  
كتابخواني  
پنل  
پرسش و پاسخ  
دوشنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

گويم

خانمها

روستاي گويم- پشت اداره برق- اتاقك NA  
مشارکت  
مشارکت  
پرسش وپاسخ  
سه شنبه مشارکت ۱۶ الی ۳۰/۱۷ ۱۵ الی ۳۰/۱۶ خانمها شهرستان بيضا- روستاي بابل بام- مدرسه ابتدايي  
مشاركت  
پرسش و پاسخ  
كتابخواني  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
چهارشنبه مشارکت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

دوكوهك- پل هوايي- كوچه قبل از مسجد- اتاق كنار مسجد  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
چهارشنبه مشارکت ۱۷ الي ۱۸:۳۰  

۱۵ الی ۳۰/۱۶

خانمها جاده سپيدان- روستاي كلستون- كوچه مسجد- حسينيه  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
جمه مشارکت ۱۵ الي ۱۶:۳۰ ۳۰/۱۴ الي ۱۶ صداقت خانمها شهرستان بيضا، هرابال بهزيستي مكان NA  
كتابخواني  
مشارکت  
پرسش وپاسخ  
آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه كهكيلويه و بويراحمد  
شنبه پرسش وپاسخ ۳۰/۵ الي ۷ ۳۰/۳ الي ۵ آرامش چرام، بهزيستي  
نشريه خواني  
پنل  
مشاركت  
شنبه مشارکت  

۱۷ الي ۱۸:۳۰

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

محبت

خانمها

شهرستان نورآباد- ورودي نورآباد- پارك انقلاب  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
يكشنبه پرسش و پاسخ ۱۶:۳۰ الي ۱۸ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ خانمها ياسوج- زير تل-قبرستان خفري  
نشريه  
پنل  
مشاركت  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
سه شنبه مشارکت  

۱۷ الي ۱۸:۳۰

 

۱۵ الي ۱۶:۳۰

 

آرامش

شهرستان گچساران- طالقاني- بهزيستي  
نشريه خواني  
پنل  
پرسش و پاسخ  
چهار شنبه مشارکت  

۱۷:۳۰ الی ۱۹

 

۱۵:۳۰ الی ۱۷

رشد

خانمها

شهرستان دهدشت- بهزيستي  
پرسش و پاسخ  
پنل  
كتابخواني  
آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه آباده  
شنبه   ۱۷ الي ۳۰/۱۸ ۱۶ الي ۳۰/۱۷ خانمها ابركوه خ ايثارگران انتهاي كوچه حمام نبادان  
   
   
   
يكشنبه    

۱۶ الی ۳۰/۱۷

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

 

خانمها

آباده كمسيون بانوان  
   
   
   
يكشنبه   ۱۵ الي ۱۶:۳۰ ۳۰/۱۴ الي ۱۶  

خانمها

ده عرب انتهاي خ اصلي اتاق NA  
   
   
   
سه شنبه    

۱۶ الی ۳۰/۱۷

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

خانمها آباده اداره ارشاد داخل ساختمان سمت چپ طبقه پايين  
   
   
   
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
سه‌شنبه   ۹ الي ۱۰:۳۰   خانمها روستاي بيدك بهزيستي  
   
   
   
سه شنبه   ۹ الي ۳۰/۱۰    

خانمها

بوانات سوريون خ كميل روبروي دفتر امام جمعه  
   
   
   
چهارشنبه    

۱۶ الی ۳۰/۱۷

  خانمها صغاد بهزيستي  
   
   
   
چهارشنبه    

۱۷ الی ۳۰/۱۸

  خانمها ابركوه مدرسه شهيد نيكوبخت  
   
   
   
پنج‌شنبه   ۳۰/۸ الي ۱۰   خانمها آباده كمسيون بانوان  
   
   
   
پنج‌شنبه   ۱۵ الي ۱۶:۳۰   خانمها بوانات كانون شهيد عسكري  
   
   
   
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
سه شنبه   ۱۵ الي ۳۰/۱۶   خانمها ده بيد سالن آمفي تئاتر  
   
   
   
سه شنبه   ۱۶ الي ۳۰/۱۷    

خانمها

صفي‌آباد مكان NA  
   
   
   
آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه اقليد  
شنبه مشارکت ۳۰/۸ الي ۱۰ ۳۰/۸ الي ۱۰ نداي رهايي خانمها اقليد- خيابان امام‌زاده پاركينگ عمومي تعاوني ۲ قديم  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
دوشنبه مشاركت ۱۵ الي ۳۰/۱۶ ۱۴:۳۰ الي ۱۶ خانمها شهرستان اقليد- خيابان حافظ بهزيستي قديم  
پرسش وپاسخ  
نشریه خوانی  
پنل  
دوشنبه مشاركت ۱۵ الي ۳۰/۱۶ ۱۴:۳۰ الي ۱۶ نداي گمنامي شهرستان سده- خيابان گلزار شهدا موتورخانه قديم  
نشریه خوانی  
پرسش وپاسخ  
مشاركت  
چهارشنبه مشاركت ۱۴:۳۰ الي ۱۶ ۱۶ الي ۱۷:۳۰ نداي همدلي سده-  موتورخانه قديم- اتاق NA  
نشریه خوانی  
مشاركت  
پنل  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
چهارشنبه نشریه خوانی ۸:۳۰ الي ۱۰ ۸:۳۰ الي ۱۰ خانمها شهرستان اقليد- خيابان حافظ بهزيستي قديم مكان NA  
مشارکت  
پرسش وپاسخ  
پنل  
پنج شنبه   ۱۵ الي ۳۰/۱۶ ۱۶ الي ۳۰/۱۷ ناراتين دختران خيابان امامزاده پاركينگ عمومي تعاوني ۲  
   
   
   
آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه مرودشت  
 شنبه كتابخواني  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الي ۱۶:۳۰

 

مهر

خانمها

مرودشت- شهرك مهديه- كنار مسجد- حسينيه  
پرسش وپاسخ  
مشاركت  
پنل  
شنبه پنل  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

فرشته نجات

خانمها

روستاي فاروق- بهزيستي  
مشارکت  
كتابخواني  
پرسش وپاسخ  
شنبه مشارکت ۱۷ الی ۳۰/۱۸ ۱۵ الی ۳۰/۱۶ خانمها روستاي كوشك- حسينيه گلزار شهدا  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
یکشنبه پنل ۱۷ الی ۳۰/۱۸ ۱۵ الی ۳۰/۱۶  

خانمها

لپويي گلزار شهدا اتاق NA  
پرسش وپاسخ  
مشاركت  
نشریه خوانی  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
يكشنبه    

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

نيايش

خانمها

مرودشت- ساختمان پارك كوثر تأمين اجتماعي  
پرسش وپاسخ  
كتابخواني  
مشاركت  
دو شنبه مشارکت ۱۷ الی ۳۰/۱۸  

۱۵ الی ۳۰/۱۶

همدلي

خانمها

سعادت شهر سالن ورزشي شهيد حاجي‌پور- قسمت اداري  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
دو شنبه مشارکت ۱۶:۳۰ الي ۱۸  

۳۰/۱۵ الي ۱۶

خانمها شيخ عبود  
مشارکت  
مشارکت  
پرسش وپاسخ  
سه‌شنبه پرسش و پاسخ ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ رهايي

خانمها

مرودشت- روستاي كناره- مكتب زينب  
مشاركت  
كتابخواني  
پنل  
سه‌ شنبه مشاركت  

۳۰/۱۶ الی ۱۸

۱۵ الي ۱۶:۳۰ خودسازي خانمها شهرستان زرقان- پارك آزادي ساختمان پارك  
كتابخواني  
مشاركت  
پرسش و پاسخ  
سه شنبه مشاركت  

۱۷ الی ۳۰/۱۸

 

۱۵ الی ۳۰/۱۶

خانمها مرودشت- روستاي زنگي‌اباد- مهدكودك  
مشاركت  
مشاركت  
مشاركت  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
چهارشنبه كتابخواني ۱۷ الي ۳۰/۱۸ ۱۵ الي ۳۰/۱۶ عشق الهي خانمها روستاي عباس‌آباد- محل جلسات NA  
مشاركت  
پنل  
پرسش وپاسخ  
جمعه

 

مشاركت ۱۶ الي ۳۰/۱۷ ۱۵ الي ۳۰/۱۶ خانمها شهرستان ارسنجان- خبريز ارسنجان= پشت مخابرات اتاق NA  
مشاركت  
مشاركت  
مشاركت  
آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه جهرم  
يكشنبه

 

آزاد ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۵:۳۰ الي ۱۷ شهامت

خانمها

شهرستان حيدرآباد بلوار رهبري خ بسيج مهد ايمان كانون بانوان  
پنل  
آزاد  
عنوان‌دار  
دوشنبه مشاركت ۹ الي ۳۰/۱۰ ۹ الي ۳۰/۱۰ اميد خانمها قطب آباد- روبروي پاسگاه- بهزيستي  
كتابخواني  
پنل  
پرسش وپاسخ  
سه شنبه مشاركت ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۵:۳۰ الي ۱۷ آرامش

خانمها

جهرم- بهزيستي  
مشاركت  
مشاركت  
پرسش وپاسخ  
پنج شنبه مشارکت ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۶ الي ۱۷:۳۰ صداقت خانمها جهرم- خيابان ۲۲ بهمن- سالن شهرداري جديد  
مشاركت  
پرسش وپاسخ  
كتابخواني  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
پنج شنبه مشارکت ۱۶ الي ۱۷:۳۰ ۱۴ الي ۱۵:۳۰ خانمها سيمكان-  روستاي كراده- فرهنگسراي هومن  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه لارستان  
يكشنبه مشارکت ۱۷:۳۰ الي ۱۹ ۱۵:۳۰ الي ۱۷ كلبه آرامش خانمها لار- چهارراه باقر پوريان- كانون دارالقرآن- بيت‌الرقيه  
پنل  
پرسش وپاسخ  
مشارکت  
يكشنبه مشاركت ۱۷:۳۰ الي ۱۹ ۱۵:۳۰ الي ۱۷ خانمها وراوي- درمانگاه ساختمان قديم  
كتابخواني  
پنل  
پرسش وپاسخ  
دو شنبه مشارکت ۱۷:۳۰ الي ۱۹ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ خانمها مهر- روبروي شهرداري- كوچه جنب مسجد المهدي مدرسه حضرت رسول  
مشارکت  
مشارکت  
پرسش وپاسخ  
آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه فسا و استهبان  
سه‌ شنبه مشارکت ۱۶ الي ۱۷:۳۰ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ اميد سروستان سروستان حسن‌آباد- پارك جوان- اتاقك NA  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
يك شنبه نشريه خواني ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۵ الي ۳۰/۱۶ آرامش خانمها استهبان استهبان- بلوار قائم- خيابان جانبازان- تربيت بدني- بخش اداري  
مشاركت  
پرسش وپاسخ  
پنل  
يكشنبه نشريه خواني ۱۶:۳۰ الي ۱۸ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ پيام خانمها ني‌ريز ني‌ريز- نواب صفوي- اداره دخانيات  
مشاركت  
پنل  
پرسش وپاسخ  
دوشنبه پرسش وپاسخ ۱۶ الي ۱۷:۳۰ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ معجزه خانمها فسا شهرستان فسا- بلوار كنارستان- حسينيه ابوالفضل  
مشاركت  
نشريه‌خواني  
پنل  
سه شنبه مشارکت ۱۶:۳۰ الي ۱۸ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ رهايي خانمها ني‌ريز ني‌ريز- نواب صفوي- اداره دخانيات  
پنل  
نشريه خواني  
پرسش وپاسخ  
سه‌ شنبه نشريه خواني ۱۶ الي ۱۷:۳۰ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ اميد خانمها ايج خيابان دكتر شريعتي پائين‌تر از درمانگاه داخل اداره جنگلباني  
مشارکت  
پنل  
پرسش وپاسخ  
چهار شنبه مشارکت ۱۶ الي ۱۷:۳۰ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ آرامش داراب داراب پشت پارك كودك- قبرستان قديم- مسجد اميرالمؤمنين  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
ایام هفته فرمت ماهانه جلسات نیمه اول سال نیمه دوم سال نام گروه و جنسیت آدرس  
پنج شنبه مشارکت ۱۷ الي ۱۸:۳۰ ۱۵ الي ۱۶:۳۰ ناراتين دختران استهبان- بلوار قائم- خ جانبازان- تربيت بدني  
مشارکت  
مشارکت  
مشارکت  
  آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه هرمزگان
  يكشنبه آرامش نشريه‌خواني ۱۵ دقيقه آخر پرسش و پاسخ نيمه اول ۱۶:۳۰ الي ۱۸

نيمه دوم سال ۱۵:۳۰ الي ۱۷

بلوار ناصر پارك بانوان نمازخانه
  سه‌شنبه آرامش اول و آخر ماه پرسش و پاسخ و سنت
  پنج‌شنبه آرامش قدم
  يكشنبه همبستگي قدم و سنت مشاركت آزاد ۱۷:۳۰ الي ۱۹ بندرعباس خ گلشهر جنوبي خ حكمت روبروي پارك مدرسه نواب صفوي
  سه‌شنبه همبستگي تجربه نيرو اميد مشاركت آزاد
  پنج‌شنبه همبستگي موضوع‌دار مشاركت آزاد
  شنبه دلگشا سنت نيمه اول ۱۷ الي ۱۸:۳۰

نيمه دوم: ۱۶:۳۰ الي ۱۸

يادبود كوچه ملكه آسمان‌ها مؤسسه قرآني نورالقلوب
  دوشنبه دلگشا مشاركت
  چهارشنبه دلگشا قدم
  شنبه اميد موضوع‌دار مشاركت آزاد نيمه اول ۱۷ الي ۱۸:۳۰

نيمه دوم: ۱۶ الي ۱۷:۳۰

شهرك توحيد جنب مسجد نبي‌اكرم باشگاه فانوس
  دوشنبه اميد نشريه‌خواني تجربه نيرو اميد مشاركت آزاد
  چهارشنبه اميد قدم سنت مشاركت آزاد
  يكشنبه همدلان قدم و سنت نيمه اول ۱۷ الي ۱۸:۳۰

نيمه دوم: ۱۶ الي ۱۷:۳۰

بلوار جمهوري پارك گلها (اشتري) بازنشستگان كشوري
  سه شنبه همدلان مشاركت
  جمعه همدلان موضوع‌دار مشاركت آزاد
  يكشنبه     ۱۵ الي ۱۶:۳۰ قلعه گنج بلوار جمهوري قبل از بانك كشاورزي
  سه‌شنبه    
  جمعه     ۱۷ الي ۱۸:۳۰ بوستان و كتابخانه شهر جنب مخابرات
  سه‌شنبه   مشاركت ۱۷ الي ۱۸:۳۰ چهچكور مسجد الزهرا اتاق بسيج
  شنبه   نشريه- مشاركت آزاد ۱۴ الي ۱۵:۳۰ كهنوج شهرك شهيد بهشتي مبارزه با مواد مخدر مسجد ثارالله
  سه‌شنبه    
  شنبه هدف سنت مشاركت آزاد نيمه اول ۱۶:۳۰ الي ۱۸ نيمه دوم ۱۵:۳۰ الي ۱۷ رويدر بهزيستي
  دوشنبه هدف نشريه خواني
  چهارشنبه هدف قدم
  شنبه ديدار مشاركت نيمه اول ۱۶:۳۰ الي ۱۸

نيمه دوم ۱۶ الي ۱۷:۳۰

دامايي بالاتر از دبستان آمنه جمالي زمين ورزشي دامايي
  دوشنبه ديدار قدم و سنت
  چهارشنبه ديدار نشريه خواني
  جمعه   مشاركت آزاد
  پنج‌شنبه   موضوع‌دار ناراتين دختران ۱۶:۳۰ الي ۱۸
  يكشنبه نور مشاركت ۱۶ الي ۱۷:۳۰ آبشورك روبه‌روي تالار ضيافت اتاقك زمين ورزشي
  دوشنبه نور قدم
  چهارشنبه نور نشريه خواني
  يكشنبه صداقت يك ماه نشريه خواني

يك ماه مشاركت

نيمه اول ۱۷ الي ۱۸:۳۰

نيمه دوم ۱۶:۳۰ الي ۱۸

بخش روئدر روستاي گوين مكتب خانه مسجد عثمان
  پنج‌شنبه صداقت تازه واردين ۱۸ الي ۱۹:۳۰
  چهارشنبه روزنه اميد نشريه خواني نيمه اول ۱۷ الي ۱۸:۳۰

نيمه دوم ۱۶:۳۰ الي ۱۸

ميناب شيخ آباد دبيرستان دخترانه فاطميه
  شنبه     نيمه اول ۱۷ الي ۱۸:۳۰

نيمه دوم ۱۵ الي ۱۶:۳۰

حاجي آباد خ مطهري كوچه پشت شهرداري
  دوشنبه   موضوع‌دار نشريه‌خواني    
  چهارشنبه   مشاركت
  شنبه   نشريه‌خواني نيمه اول ۳۰/۱۶ الي ۱۸

نيمه دوم ۳۰/۱۵ الي ۱۷

بندر خمير بلوار امام خميني خ معلم بالاتر از كتابخانه بهزيستي
  چهارشنبه   قدم و سنت
  سه‌شنبه   مشاركت آزاد ۱۵ الي ۳۰/۱۶ اوز خ بهروزيان داخل مسجد قبا
  شنبه   مشاركت ۳۰/۱۵ الي ۱۷ كيش جنب بازار عرب‌ها نمازخانه عرب‌ها
  چهارشنبه   نشريه خواني
  شنبه   نشريه خواني ۱۷ الي ۱۸:۳۰ منوجان خ حسين‌اباد مدرسه نجميه متوسط اول
  سه‌شنبه   مشاركت
  پنجشنبه     ۱۸ الي ۳۰/۱۹ رودبار مدرسه راهنمايي پسرانه سينا
  دوشنبه آرامش مشاركت نيمه اول ۱۷ الي ۱۸:۳۰

نيمه دوم ۱۶ الي ۱۷:۳۰

تازيان شهرك ولي عصر ساختمان همياري پارك شهر
  چهارشنبه آرامش نشريه خواني
  شنبه   مشاركت قدم نيمه اول ۱۶ الي ۱۷:۳۰

نيمه دوم ۱۵ الي ۱۶۷:۳۰

قلات شهرك قلات پايين مؤسسه اندشه سبز
  سه‌شنبه   نشريه خواني
  چهارشنبه معجزه مشاركت نيمه اول ۱۶:۳۰ الي ۱۸ قشم شهرك گلستان حسينيه امام رضا حسينيه مشهدي‌ها
  پنج‌شنبه ناراتين   ۱۶ الي ۳۰/۱۷ بندرعباس روبروي مكان بهزيستي
  آدرس جلسات كميته خدماتي ناحيه تهران
  دوشنبه ۱۰ الي ۳۰/۱۱ رشد خانمها بزرگراه جلال آل احمد اميرآباد شمالي سر شانزدهم مسجدالنبي
  يكشنبه ۱۰:۳۰ الي ۱۲ دريا خانمها شهرك غرب دادمان غربي خ درختي بن بست آزاده سراي محله سپهر طبقه دو

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.