استان قم

استان قم

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره (۰۹۱۰۱۳۶۴۶۲۶) تماس بگیرید.

شهرستان روز فرمت جلسه ساعت آدرس
(۶ماه اول) (۶ماه دوم)
قم شنبه‌ مشارکت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ ۱۶الی۱۷:۳۰ دور شهر- ساختمان بهزیستی مسبح
یکشنبه‌ مشارکت ۱۶الی۱۷:۳۰ ۱۵الی۱۶:۳۰ نیروگاه میدان نبوت درمانگاه الزهرا
دوشنبه مشارکت ۱۶:۳۰الی۱۸ ۱۵الی۱۶:۳۰ انتهای بنیاد ، میدان ایثار ، سمت چپ

فرهنگ سرای ایثار

سه‌شنبه‌ مشارکت ۱۶الی۱۷:۳۰ ۱۵الی۱۶:۳۰ شهرک امام حسن درمانگاه امام حسن
چهار‌شنبه‌ مشارکت ۹ الی ۱۰:۳۰ ۹ الی ۱۰:۳۰ میدان پلیس- میدان محلاتی سالن بهزیستی
پنج‌شنبه‌ مشارکت ۹ الی۱۰:۳۰ ۱۰ الی ۱۱:۳۰ ۴۵ متری صدوق زنبیل آباد بوستان نرگس
کاشان یکشنبه مشارکت ۱۷الی ۱۸:۳۰ ۱۵الی ۱۶:۳۰ خیابان امام بیمارستان (درمانگاه گلابچی)
سه شنبه
چهارشنبه مشارکت ۹ الی ۱۰:۳۰ ۹ الی ۱۰:۳۰ خیابان آیت‌ا… کاشانی کوچه ملک آباد فرهنگسرای معراج
دلیجان شنبه ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۵:۳۰ الی ۱۷ توانبخشی خانه امید
دوشنبه مشارکت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ ۱۵الی ۱۶:۳۰ خیابان امام شهرداری سابق
چهارشنبه
ساوه شنبه مشارکت ۱۶الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

سه راه طالقانی اداره بهداشت

انتهای خیابان فردوسی اداره بهزیستی

چهارشنبه
چهار شنبه ناراتین دختران ۱۶الی ۱۷:۳۰ ۱۵الی ۱۶:۳۰
سه شنبه مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ مامونیه – شورای شهر
آوه دوشنبه‌ مشارکت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ ۱۶ الی ۱۷:۳۰ حسینیه آوه
جعفریه سه‌شنبه مشارکت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ بهزیستی جعفریه

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.