استان چهارمحال بختیاری

استان چهارمحال بختیاری

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره ( ۰۹۱۴۶۹۷۴۸۸۶) تماس حاصل فرمایید.

 

شهرستان روز فرمت ساعت آدرس
      شش ماه اول شش ماه دوم  
 

 

 

شهر کرد

شنبه

نور

۱۶الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ خیابان مولوی چهار راه مولوی روبروی بانک ملت بن بست اول حسینه ی بارده ایها
دوشنبه

شقایق

۹:۳۰ الی ۱۱ ۹:۳۰ الی ۱۱  

بین فلکه فردوسی و چهارراه فردوسی – مسجد نو

چهارشنبه

مادر

۱۶الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 

 

سامان

شنبه

راه سبز

۱۶ الی۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰  

 

حسینیه صاحب الزمان

سه شنبه

امید

۹:۳۰ الی ۱۱ ۹:۳۰ الی ۱۱
پنج شنبه ناراتین

دختران

۱۶ الی۱۷:۳۰ ۱۵ الی۱۶:۳۰
فرادینه چهارشنبه

اعتماد

۱۵ الی۱۶:۳۰ ۱۵الی۱۶:۳۰ بهزیستی فرادنبه
گندمان یکشنبه

صبر

–          ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ بلوار رسالت – کوچه ی درمانگاه قدیم

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.