استان گلستان

استان گلستان

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره (۰۹۱۱۷۶۷۹۶۶۲) تماس حاصل فرمایید.

شهرستان روز فرمت جلسه

ساعت

آدرس

شش ماه اول شش ماه دوم
گرگان شنبه

همدلی

مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ خیابان امام رضا – امام رضا پنج – محمدیه شریف موسوی
شنبه

زندگی دوباره

مشارکت ۹ الی ۱۰:۳۰ ۹ الی ۱۰:۳۰ انتهای عدالت ۱۱ – کوی ویلا – تختی ششم – موسسه قرآنی گلستان خضرا
دوشنبه

خودشناسی

قدم ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ امام رضای ششم – موسسه پویش کوثر
چهارشنبه

بهبودی

سنت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۶:۳۰ الی ۱۸ خیابان شهید بهشتی – موسسه تحقیقات پنبه
سه شنبه

پیام آرامش

مشارکت ۹:۳۰ الی   ۱۱ ۹:۳۰ الی   ۱۱ خیابان ولیعصر-عدالت ۷ – خیریه بانوان
چهارشنبه

بهبودی

مشارکت آقایان ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ۱۸ الی ۱۹:۳۰ پشت پارک شهر – حسینیه دزیانیها
پنج شنبه ناراتین دختران ۱۰ الی ۱۱:۳۰ ۱۰ الی ۱۱:۳۰ خیابان شهید بهشتی – موسسه تحقیقات پنبه
دوشنبه نشریه خوانی ۹:۳۰ الی ۱۱ ۹:۳۰ الی ۱۱ فلکه مازندران، ایرانمهر پایین، ابوذر ۲۱،   موسسه پویش
بندر گز یکشنبه مشارکت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ ۱۵الی ۱۶:۳۰ خیابان امام – پارک جنت – نماز خانه پارک
گنبد شنبه

آرامش

مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ خیابان۱۷ شهریورشرقی – مرکز بهداشت
چهارشنبه

آرامش

علی آباد یکشنبه

خود شناسی

مشارکت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ ۱۵الی ۱۶:۳۰ پارک شهر – پشت برج سرمایه – ساختمان خدمات شهرداری

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.