استان گلستان

استان گلستان

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره (۰۹۱۱۷۶۷۹۶۶۲) تماس حاصل فرمایید.

شهرستان روز فرمت جلسه ساعت آدرس
شش ماه اول شش ماه دوم
گرگان شنبه

همدلی

مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ خیابان امام رضا – امام رضا پنج – محمدیه شریف موسوی
شنبه

زندگی دوباره

مشارکت ۹ الی ۱۰:۳۰ ۹ الی ۱۰:۳۰ خیابان سر خواجه – خواجه هفتم (هفت دستگاه) داخل کوچه – روبروی دبیرستان زمزم- درب فیروزه ای – موسسه قرانی گلستان خضرا
دوشنبه

خودشناسی

قدم ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ امام رضای ششم – موسسه قرانی پویش
چهارشنبه

بهبودی

سنت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۶:۳۰ الی ۱۸ خیابان شهید بهشتی – موسسه تحقیقات پنبه
سه شنبه

پیام آرامش

مشارکت ۹:۳۰ الی   ۱۱ ۹:۳۰ الی   ۱۱ خیابان ولیعصر-عدالت ۷ – خیریه بانوان
چهارشنبه

بهبودی

مشارکت آقایان ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ۱۸ الی ۱۹:۳۰ پشت پارک شهر – حسینیه دزیانیها
پنج شنبه ناراتین دختران ۱۵:۳۰ الی ۱۷ ۱۵:۳۰ الی ۱۷ خیابان شهید بهشتی – موسسه تحقیقات پنبه
دوشنبه نشریه خوانی ۹:۳۰ الی ۱۱ ۹:۳۰ الی ۱۱ خیابان ایرانمهر پایین – ابوذر ۲۱
بندر گز یکشنبه مشارکت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ ۱۵الی ۱۶:۳۰ خیابان امام – پارک جنت – نماز خانه پارک
گنبد چهارشنبه

آرامش

مشارکت

قدم

۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵:۳۰ الی ۱۷ خیابان۱۷ شهریورشرقی – اورژانس اجتماعی ۱۲۳ – روبروی پزشکی قانونی
علی آباد یکشنبه

خود شناسی

مشارکت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ ۱۵الی ۱۶:۳۰ پارک شهر – پشت برج سرمایه – ساختمان خدمات شهری

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.