نشریات

مطالبی در مورد نشریات انجمن خانواده معتادان ( نارانان و ناراتین )

 

نشریات مصوب کنفرانس، ابزار مهمی در جلسات ما می‌باشد که توسط اعضا و برای اعضا نوشته شده و در کنفرانس خدمات جهانی (CAL) تصویب گردیده است.

این موضوع بیانگر اصول و تجربه، نیرو و امید اعضای ما می‌باشد. استفاده از نشریات مصوب کنفرانس این اطمینان را به اعضا می­دهد که پیامی مشابه را بدون در نظر گرفتن این که در کجای دنیا در جلسات شرکت می­ کنند، دریافت می­ کنند.

این موضوع باعث اتحاد اعضا می‌شود و طبق سنت­های ما، از وابستگی خارجی جلوگیری می‌کند.

نشریات مصوب در جلسات و روی میز نشریات به فروش می رسد .

نشریات انجمن شامل :

  •  کتاب و کتابچه
  • پمفلت ها
  •  تک برگی و پوستر
  • نشریات ناراتین
  •  نشریات اطلاع رسانی
  •  نشریات خدماتی
  • خبرنامه داخلی
  • خبرنامه جهانی   

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.