آدرس جلسات استان چهارمحال بختیاری

 

ما سعی داریم اطلاعات آدرسهای درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره

  ۰۹۱۴۶۹۷۴۸۸۶ [iconbox title=”” title_align=”left” content_align=”left” align=”left” type=”vector” icon=”momizat-icon-mobile2″ icon_align_to=”box” size=”32″ ][/iconbox]

تماس حاصل فرمایید

 

 

 

شهرستان

روز

فرمت

ساعت

آدرس

      شش ماه اول شش ماه دوم  
 

 

 

شهر کرد

شنبه

نور

کارکرد قدم

16الی 17:30

15 الی 16:30

خیابان شریعتی خیابان انتقال خون-جنب تولیدی پوشاک جواد-جمعیت فرهنگی زنان استان

دوشنبه

شقایق

مشارکت 9 الی 11:30 9 الی 11:30

 

بین فلکه فردوسی و چهارراه فردوسی – مسجد نو

چهارشنبه

مادر

مشارکت 16الی 17:30 15 الی 16:30
 

 

سامان

شنبه

راه سبز

مشارکت 16 الی17:30 15 الی 16:30  

 

حسینیه صاحب الزمان سامان

سه شنبه

امید

کارکرد قدم 9 الی 11:30 9 الی 11:30
پنج شنبه
آغازی نو
ناراتین

دختران

16 الی17:30 15 الی16:30

فرادینه

چهارشنبه

اعتماد

مشارکت 15 الی16:30 15الی16:30

خیابان ابن سینا- دفتر بهزیستی شهید رضوانی

گندمان

یکشنبه

صبر

مشارکت 16:30 الی 18 15 الی 16:30

ابتدای بلوار آزادی درمانگاه قدیمی

 

فایل pdf آدرس جلسات استان چهارمحال بختیاری