شماره تماس استان فارس

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

گویم

دو شنبه

17 الی18:30

گویم

گویم پشت اداره برق اتاقک دهیاری

شیراز

شنبه

17 الی18:30

امید و ایمان

پودنک بلوار جانبازان . پارک ارغوان. اتاقک پارک

شیراز

پنج شنبه

17 الی18:30

پر پرواز

پارک پرواز درب اول پایگاه اتاقکNA

کوشک بیدک

یک شنبه

17 الی18:30

نهال امید

(کوشک بیدک)

نرسیده به پلیس راه پل فسا بعد از منطقه ویژه اقتصادی.اولین فرعی سمت راست روستای کوشک بیدک .خیابان امام حسین(ع)فرهنگسرای امام حسین(ع)

کوشک میدان

چهار شنبه

18 الی19:30

کوشک میدان

بلوار رحمت بلوار نواب صفوی (کوشک میدان) خانه محله

شیراز

دو شنبه

9:30 الی 11

زندگی دوباره

نرسیده به پلیس راه فسا بعد از منطقه  ویژه اقتصادی.روستای ظفراباد خیابان گلزار شهدا حسینیه شهدا

شیراز

چهار شنبه

15 الی16:30

معجزه مهدی اباد

مهدی اباد اتاقک کنار مسجد نزدیک به امام زاده

شیراز

یک شنبه

17 الی18:30

آرامش بهزیستی

فلکه خاتون زیر پل پارک خاتون اتاقک نمازخانه

شیراز

سه شنبه

17 الی18:30

آرامش بهزیستی

فلکه خاتون زیر پل پارک خاتون اتاقک نمازخانه

شیراز

شنبه

17 الی18:30

صدرا

صدرا فاز 1 بلوار دانش ایران 5.پشت درمانگاه فرزانگان  پارک یا بازارچه سهند

شیراز

شنبه

17 الی18:30

داریون

داریون خیابان شریعتی حسینیه ال محمد

شیراز

شنبه

17 الی18:30

حجت اباد

حجت اباد کنار مسجد اتاقکNA

شیراز

چهار شنبه

16 الی17:30

ارامش دستخضر

بلوار نصر امام زاده خضر نبی .اول دستخضر

شیراز

شنبه

17 الی18:30

15 الی16:30

بوستان هاشمی

مشارکت

بلوار عدالت شمالی – بوستان هاشمی – آخر پارک – اتاقک NA

شیراز

شنبه

18 الی 19:30

آرامش

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

10 الی 11:30

ستایش بوستان

 فری کنفرانس

شیراز

یکشنبه

 ۲۱ الی ۲۲:۳۰

 ندای آرامش

 فری کنفرانس

شیراز

دوشنبه

20 الی 21:30

معجزه

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

19 الی20:30

دنیای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

12الی13:30

ایمان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

گلهای بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

9 الی 10:30

روزنه امید

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

21 الی22:30

20.30 الی 22

مسیرسبز جنت

قدم

 فری کنفرانس

شیراز

سه شنبه

21الی22:30

رهایی

مشارکت 

 فری کنفرانس

شیراز

سه شنبه

18:30  الی20

مسیرسبز جنت

مشارکت

 فری کنفرانس

قائمیه

جمعه

19 الی 20:30

رشد

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگان

یک شنبه

18 الی 19:30

طلوع آرامش

مشارکت


 فری کنفرانس

گویم

پنج شنبه

16الی17:30

امید

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

دو شنبه

12الی13:30

نسیم دوستی


 فری کنفرانس

کوشک بیدک

جمعه

11 الی12:30

نهال

مشارکت


 فری کنفرانس