شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

قزوین

دوشنبه 

16:30 الی 18

طلوع

مشارکت

خیابان هلال احمر -(سبزه میدان) جنب کوچه شال باف - موسسه نبی اکرم - طبقه ی پاببن

آبیک

چهار شنبه 

9 الی 10:30

بینش

مشارکت
تعطیلات رسمی تعطیل

خیابان مطهری
کوچه شهید وادیپور
مسجد قمر بین

آبیک

دوشنبه 

14:30 الی 16 

دانش

یک هفته درمیان
مشارکت

روستای احمد آباد
مسجد حضرت ابوالفضل کتابخانه خانه قرآنی جوادالائمه خواهران

شهر صنعتی البرز

دوشنبه 

10 الی 11:30

رهایی

مشارکت

خیابان شهرداری - فرهنگسرای کوثر -