بازدیدها: 4077

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

قزوین

دوشنبه 

17 الی 18:30

طلوع

مشارکت

خیابان دانشگاه اول خیابان استاندارد، آموزشگاه سلام قزوین،
پلاک 6، طبقه دوم

آبیک

چهار شنبه 

9 الی 10:30

بینش

مشارکت
تعطیلات رسمی تعطیل

خیابان مطهری
کوچه شهید وادیپور
مسجد قمر بین

آبیک

دوشنبه 

15 الی 16:30 

دانش

یک هفته درمیان
مشارکت

روستای احمد آباد
مسجد حضرت ابوالفضل کتابخانه خانه قرآنی جوادالائمه خواهران

شهر صنعتی البرز

دوشنبه 

10 الی 11:30

رهایی

مشارکت

خیابان شهرداری - فرهنگسرای کوثر -