نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

قزوین

سه شنبه 

17 الی 18:30

طلوع

مشارکت

 سبزه میدان.
کوچه نصرالله انجیرانی.
نبش داروخانه هلال احمر.
درمانگاه مسجد بلاغي.

آبیک

چهارشنبه 

 9 الی 10:30

بینش

مشارکت
تعطیلات رسمی تعطیل

خیابان مطهری
کوچه شهید وادیپور
مسجد قمر بین

آبیک

دوشنبه 

16 الی 17:30 

دانش

یک هفته درمیان
مشارکت

روستای احمد آباد
مسجد حضرت ابوالفضل کتابخانه خانه قرآنی جوادالائمه خواهران

شهر صنعتی البرز

دوشنبه 

10 الی 11:30

رهایی

مشارکت

الوند- خیابان شهرداری – فرهنگسرای کوثر

 

انجمن خانواده معتادان

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی