بازدیدها: 6064

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام جلسه

فرمت جلسه

آدرس جلسه 

قم

یکشنبه

16الی 17:30

15 الی16:30

رهایی

مشارکت 
قدم 
نشریه خوانی
پرسش و تجربه

نیروگاه  میدان نبوت  درمانگاه الزهرا

قم

دو شنبه

17الی 18:30

16الی 17:30

مشارکت 

نشریه خوانی

بلوارشهید کریمی، خیابان حقانی، میدان ایثار، خیابان شبنم، فرهنگسرای خانواده

قم

 سه شنبه

16الی 17:30

15 الی16:30

بسوی آرامش

مشارکت 
پنل
نشریه خوانی
پرسش و تجربه

خیابان مدرس – میثم جنوبی بین کوچه 30 و 32 – ورزشگاه نشاط بانوان

قم

چهارشنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

نیلوفر

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

میدان شهید محلاتی، ابتدای بلوار بهاالدینی، سالن جلسات بهزیستی

قم

جمعه

12:15الی13:45

12:15الی13:45

پر پرواز

آقایان

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

میدان شهید محلاتی، ابتدای بلوار بهاالدینی، سالن جلسات بهزیستی

کاشان

یکشنبه

18 الی 19:30

17 الی18:30

بهار

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

خیابان ۲۲بهمن، کوچه بلندیان(احتشامی) فرهنگسرای بانو

کاشان

سه شنبه

10 الی 11:30

9 الی 10:30

مشارکت  

خیابان رجایی، سه راه ملک ابادروبروی بستنی شکر ریز، فرهنگسرای معراج،

دلیجان

شنبه

17 الی 18:30

16 الی 17:30

خانه امید
خانمها

مشارکت 
پنل
نشریه خوانی

خیابان بهشتی
خیابان امام حسین . مرکز توانبخشی
امام حسین

دلیجان

چهارشنبه

17 الی 18:30

15 الی16:30

گل یاس

قدم
سنت 
پرسش و پاسخ

خیابان امام (شهرداری سابق) کوچه 13 آبان

ساوه 

شنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

رد پای خدا

قدم
سنت 
پرسش و پاسخ 

نشریه خوانی

سه راه طالقانی
اداره بهداشت، سالن اجتماعات

ساوه 

چهار شنبه

16 الی 17:30

15 الی16:30

ندای آرامش

مشارکت 

نشریه خوانی 

پشت مخابرات – روبروی کلانتری 11 – دبیرستان قدسیه

جعفریه

یک شنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

مشارکت 

خیابان حافظ – حافظ 2 – ساختمان بهزیستی