آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام جلسه

فرمت جلسه

آدرس جلسه 

قم

یکشنبه

16الی 17:30

15 الی16:30

رهایی

مشارکت 
قدم 
نشریه خوانی

نیروگاه  میدان نبوت  درمانگاه الزهرا

قم

 سه شنبه

16الی 17:30

15 الی16:30

بسوی آرامش

مشارکت 
پنل
نشریه خوانی

خیابان مدرس – میثم جنوبی بین کوچه 30 و 32 – ورزشگاه نشاط بانوان

قم

چهارشنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

نیلوفر

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

میدان پلیس – میدان شهید محلاتی – سالن بهزیستی

قم

جمعه

12:15الی13:45

12:15الی13:45

پر پرواز

مشارکت  

میدان پلیس – میدان شهید محلاتی – سالن بهزیستی

کاشان

یکشنبه

18 الی 19:30

15 الی16:30

بهار

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

خیابان 22 بهمن- فرهنگسرای بانو

کاشان

چهارشنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

مشارکت  

فری کنفرانس

دلیجان

شنبه

17 الی 18:30

16 الی 17:30

خانه امید
خانمها

مشارکت 
پنل
نشریه خوانی

خیابان بهشتی
خیابان امام حسین . مرکز توانبخشی
امام حسین

دلیجان

چهارشنبه

17 الی 18:30

15 الی16:30

گل یاس

قدم
سنت 
پرسش و پاسخ

خیابان امام (شهرداری سابق) کوچه 13 آبان

ساوه 

شنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

رد پای خدا

قدم
سنت 
پرسش و پاسخ

سه راه طالقانی
شبکه  بهداشت

ساوه 

چهار شنبه

16 الی 17:30

15 الی16:30

ندای آرامش

مشارکت  

پشت مخابرات – روبروی کلانتری 11 – دبیرستان قدسیه

جعفریه

یک شنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

مشارکت 

خیابان حافظ – حافظ 2 – ساختمان بهزیستی