نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

شهر

روز

ساعت

نام جلسه

فرمت جلسه

آدرس جلسه 

قم

یکشنبه

15 الی16:30

رهایی

مشارکت 
قدم 
نشریه خوانی
پرسش و تجربه

نیروگاه  میدان نبوت  درمانگاه الزهرا

قم

دو شنبه

16الی 17:30

مشارکت 

نشریه خوانی

بلوارشهید کریمی، خیابان حقانی، میدان ایثار، خیابان شبنم، فرهنگسرای خانواده

قم

 سه شنبه

15 الی16:30

بسوی آرامش

مشارکت 
پنل
نشریه خوانی
پرسش و تجربه

خیابان مدرس – میثم جنوبی بین کوچه 30 و 32 – ورزشگاه نشاط بانوان

قم

چهارشنبه

9:30 الی 11

نیلوفر

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

میدان شهید محلاتی، ابتدای بلوار بهاالدینی، سالن جلسات بهزیستی

قم

جمعه

12:15الی13:45

پر پرواز


آقایان

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

میدان شهید محلاتی، ابتدای بلوار بهاالدینی، سالن جلسات بهزیستی

قم

پنج شنبه

آرامش

ناراتین دختران

مشارکت

تعطیل

انتهای شیخ آباد – خیابان حکمت جنوبی – فرهنگسرای فدک

کاشان

دوشنبه

15 الی16:30

بهار

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

بلوار خان دایی – فرهنگسرای مهر – نرسیده به فلکه گاز

کاشان

چهار شنبه

9 الی 10:30

مشارکت .قدم نشریه خوانی پرسش و پاسخ

خیابان رجایی، سه راه ملک ابادروبروی بستنی شکر ریز، فرهنگسرای معراج،

دلیجان

شنبه

17 الی 18:30

خانه امید
خانمها

مشارکت 
پنل
نشریه خوانی

خیابان امام (شهرداری سابق) کوچه 13 آبان

دلیجان

چهارشنبه

17 الی 18:30

گل یاس

قدم
سنت 
پرسش و پاسخ

خیابان امام (شهرداری سابق) کوچه 13 آبان

ساوه 

شنبه

10 الی 11:30

رد پای خدا

قدم
سنت 
پرسش و پاسخ 

نشریه خوانی

سه راه طالقانی
اداره بهداشت، سالن اجتماعات

ساوه 

چهار شنبه

16 الی17:30

ندای آرامش

مشارکت 

نشریه خوانی 

پشت مخابرات – روبروی کلانتری 11 – مدرسه صدرا

جعفریه

 شنبه

16 الی17:30

مشارکت 

خیابان حافظ – حافظ 2 – ساختمان بهزیستی

 

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی