آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

عباس آباد

دو شنبه

9الی10:30

رز

قدم، سٌنت، مفاهیم ،
نشریه خوانی، پرسش
ٍ پاسخ، اداری

 فری کنفرانس

عباس آباد

چهار شنبه

16:30الی18

رز

مشارکت

 فری کنفرانس

ساری

دو شنبه

16 الی17:30

امید
بانوان

مشاركت موضوعي
نشريه خواني
مشاركت آزاد
قدم
پرسش و پاسخ
پنل
موضوع كارگاهي
سنت

 فری کنفرانس

ساری

دو شنبه

17:30 الی 17:45

امید
بانوان

تازه واردین

 فری کنفرانس

ساری

سه شنبه

10 الی11:30

شمیم صبح

مشارکت،
نشریه خوانی،
قدم،
سنت

 فری کنفرانس

ساری

 یک شنبه

15 الی16:30

شهامت

:قدم ومشارکت آزاد
نشریه خوانی
سش و پاسخ، موضوع، پنل

 فری کنفرانس

چالوس

پنج شنبه

10 الی11:30

آرامش
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

حامی ناراتین

09114388546

چالوس

یک شنبه

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

چالوس

چهار شنبه

16 الی17:30

 آرامش

قدم سنت مفهوم
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

چالوس

دوشنبه

چهارشنبه

9 الی 9:50

10 الی 11:30


10 الی 11:30

همدلی

تازه واردین
مشارکت
قدم سنت نشریه خوانیپرسش و تجربه

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

بابل

یک شنبه

9الی10:30

طراوت

مشارکت

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

بابل

سه شنبه

9الی10:30

طراوت

قدم سنت 
نشریه خوانی
پایان فصل
پرسش و پاسخ

 فری کنفرانس

بابل

دو شنبه

14:10 الی14:55

 آرامش 

تازه واردین

 فری کنفرانس

بابل

دو شنبه

15 الی 16:30

 آرامش 

مشارکت

 فری کنفرانس

بابل

چهار شنبه

15 الی 16:30

 آرامش 

قدم سنت مفهوم
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

فریدون کنار

یک شنبه

16 الی17:30

اوج

مشارکت
نشریه خوانی
قدم

 فری کنفرانس

بابلسر

 سه شنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

بابلسر، خیابان پاسذاران، جنب
کلینیک شهیذ صالحی، روبروی رستوران
تبریزی، کتابخانه شهیذ صالحی

رامسر

 شنبه

16 الی17:30

همنوا

مشارکت

 فری کنفرانس

تنکابن

یک شنبه

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

تنکابن

 سه شنبه

16 الی17:30

آرامش

قدم سنت مفهوم

 فری کنفرانس

کلاردشت

 سه شنبه

16 الی17:30

سرو

مشارکت

واتساپ

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

نوشهر

چهار شنبه 

16 الی17:30

کاج

مشارکت،
قدم،
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

نوشهر

دو شنبه 

15 الی 15:4516 الی 17:30


کاج

تازه واردین


مشارکت
قدم
سنت

 فری کنفرانس

نوشهر

 شنبه

10 الی 11:30

خودشناسی

نشریه خوانی
پرسش و تجربه
قدم،
سنت

 فری کنفرانس

نوشهر

 سه شنبه

10 الی11:3011:30 الی 11:45

خودشناسی

مشارکت،
آخر فصل پرسش و تجربه
قدم،
سنت
نشریه خوانی تازه واردین

واتساپ 

با شماره  09114153813 تماس بگیرید .

نوشهر

 شنبه

14:30  الی 16

ناراتین قاصدک 

مشارکت 

حامی ناراتین

09114388546

آمل

یک شنبه

16 الی17:30

پیام بهبودی

مشارکت

 فری کنفرانس

مرزن آباد

دو شنبه 

16 الی17:30

مهر

مشارکتن

شریه خوانی

 فری کنفرانس

آمل

چهار شنبه

16 الی17:30

گلبرگ ناراتین دختران

مشارکت

 فری کنفرانس

حامی ناراتین

09114388546

قائم‌شهر

چهار شنبه

16 الی17:30

تجربه

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
سنت

قائمشهر
خیابان ساری
فنی و حرفه‌ای
سالن اجتماعات
در صورت 
قرمز بودن شهر
در مجازی برگزار میشود 
فری کنفرانس

.جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹114153813تماس حاصل فرمایید