آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

آمل

دو شنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

پیام امید

مشارکت

آدرس جلسات حضوری:
آمل، خیابان امام رضا، رضوان 3، زابلی 15، ساختمان اداری مسجد سجادیه

آمل

شنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

پیام بهبودی

مشارکت

 حضوری(با رعایت پروتکل)

آدرس: خ هراز، آفتاب6، وطن6، انتهای کوچه سمت راست، درب کوچک مشکی

بابل

یک شنبه

9الی10:30

9الی10:30

طراوت

مشارکت

کمربندی غربی، توحید 41، حسینیه صائمی

بابل

سه شنبه

9الی10:30

9الی10:30

طراوت

قدم سنت 
نشریه خوانی
پایان فصل
پرسش و پاسخ

 فری کنفرانس

بابل

چهارشنبه

14:10 الی 14:55
16 الی 17:30

14:10 الی 14:55
15 الی 16:30

نسیم

تازه واردین


قدم، سنت، مفهوم، پرسش، تجربه و موضوع

کمربندی غربی، توحید 41، حسینیه صائمی

بابل

دو شنبه

15:10 الی 15:55
16 الی 17:30

14 الی 14:55
15 الی 16:30

 آرامش 

تازه واردین


مشارکت

بابل، کمربندی غربی، توحید 41، حسینیه صائمی

بابلسر

 سه شنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت، نشریه خوانی، قدم

در صورتی که شهر بابلسر در وضعیت قرمز کرونا باشد جلسه گروه آرامش به صورت مجازی و در فری کنفرانس برگزار می شود.

بابلسر، خیابان پاسداران، جنب کلینیک شهید صالحی، روبروی رستوران تبریزی، کتابخانه شهید صالحی

 فری کنفرانس

تنکابن

یک شنبه

15 الی16:30

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

تنکابن

 سه شنبه

15 الی16:30

16 الی 17:30

آرامش

  قدم سنت مفهوم 

 نشریه خوانی

 فری کنفرانس

رامسر

 شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

همنوا

مشارکت

 فری کنفرانس

ساری

دو شنبه

14:15 الی 14:45

14:15 الی 14:45

امید
بانوان

تازه واردین

 فری کنفرانس

ساری

دو شنبه

16 الی17:30

15 الی16:30

امید
بانوان

مشارکت موضوع  قدم -

نشریه خوانی

 فری کنفرانس

ساری

 یک شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

شهامت

:قدم ومشارکت آزاد
نشریه خوانی
سش و پاسخ، موضوع، پنل

 فری کنفرانس

عباس آباد

دو شنبه

9الی10:30

9الی10:30

رز بانوان

قدم، سٌنت، مفاهیم 
نشریه خوانی، پرسش
ٍ پاسخ، اداری

 فری کنفرانس

عباس آباد

چهار شنبه

16:30 الی 18

15 الی 16:30

رز بانوان

مشارکت

 فری کنفرانس

فریدون کنار

یک شنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

اوج

مشارکت
نشریه خوانی
قدم

خیابان جهاد -جنب ایثارگران
-سالن آمفی تأتر

قائم‌شهر

چهار شنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

تجربه

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
سنت

در صورتی که شهر قائمشهر در وضعیت قرمز کرونا باشد جلسه گروه تجربه به صورت مجازی و در فری کنفرانس برگزار می شود.

قائمشهر
خیابان ساری
فنی و حرفه‌ای
سالن اجتماعات
در صورت 
قرمز بودن شهر
در مجازی برگزار میشود 
فری کنفرانس

 فری کنفرانس

مرزن آباد

دو شنبه 

16 الی17:30

15 الی16:30

مهر

مشارکت

شریه خوانی

در صورت تعطیلی جلسات

لینک جلسات غیرحضوری:

تا اطلاع ثانوی به صورت حضوری برگزار می شود .  آدرس : سالن کنفرانس شهرداری مرزن آباد 

 فری کنفرانس

نوشهر

چهار شنبه 

16 الی 17:30

15 الی16:30

کاج

مشارکت نوشهر، روبروی باغ نوید، فنی وحرفه ای، سالن آزمون

نوشهر

دو شنبه 


16 الی 17:30


15 الی16:30

کاج

قدم، سنت، نشریه خوانی، پرسش و تجربه نوشهر، روبروی باغ نوید، فنی وحرفه ای، سالن آزمون

ونوش

یکشنبه

9:30 الی 11

9 الی 10:30

شقایق

مشارکت، نشریه خوانی، مشارکت، پرسش وتجربه

ونوش- خیابان شهید بهمن جباری- محوطه امام زاده پیر تن آل نبی

نوشهر

 شنبه

 سه شنبه

10 الی11:30

10 الی11:30

خودشناسی


قدم، سنت،

مفهوم، نشریه خوانی
مشارکت

 فری کنفرانس

نوشهر

 پنجشنبه

16 الی 17:30

14 الی 15:30

ناراتین قاصدک 

مشارکت 

حامی ناراتین

09114388546

نوشهر

 یکشنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

ارکیده

مشارکت 

انتهای خیابان مولوی حسینیه حضرت علی اکبر

نور

دوشنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

یاس

مشارکت،نشریه خوانی،مشارکت،
پرسش و پاسخ مشارکت،سنت

خیابان حافظ،غزل20،حسینیه پنج تن

نکاء

سه شنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

طلوع

مشارکت

نکا،کوچه سینا(انقلاب 52)کتابخانه باقرالعلوم

چالوس

پنج شنبه

10 الی11:30

10 الی11:30

آرامش
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

حامی ناراتین

09114388546

چالوس

یک شنبه

9 الی 9:25

9:30  الی11

9 الی 9:25

 

  

9:30  الی11

آرامش

مشارکت

چالوس   آمفی‌تئاتر بهزیستی

چالوس

چهار شنبه

9:30  الی11

9:30  الی11

 آرامش

قدم سنت مفهوم
نشریه خوانی پرسش و پاسخ

چالوس   آمفی‌تئاتر بهزیستی

چالوس

دوشنبه

9 الی 10:30

9 الی 10:30

همدلی

مشارکت

چالوس – چهار راه ستاد تبلیغات.

کلاردشت

شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

سرو

مشارکت

کلاردشت، حسن کیف، اداره منابع طبیغی، نمازخانه

.جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹114153813تماس حاصل فرمایید