بازدیدها: 5645

استان همدان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

همدان

 شنبه 

16 الی 17:30

راه سبز

تازه واردین
مشارکت

بلوار آیت الله کاشانی کانون فاطمه الزهرا جنب کانون امام علی

همدان

یک شنبه

15:30 الی 17

آرامش

مشارکت

فرهنگیان میدان استقلال مسجد قمر بنی هاشم زیر زمین مسجد

همدان

دو شنبه

15 الی 16:30

امید

مشارکت

خیابان شهدا پل پهلوانان حسینیه امزاجردی ها

همدان

سه شنبه

16 الی 17:30

رهایی

مشارکت

بلوار آیت الله کاشانی کانون فاطمه الزهرا جنب کانون امام علی

همدان

چهار شنبه

16 الی 17:30

اتحاد
 

مشارکت

فری کنفرانس

همدان

چهار شنبه

15 الی 16:30

ساحل آرامش  

مشارکت

ناراتین  

میدان جهاد کوچه ی رهنمون آموزشگاه علوی طبقه ی دوم

همدان

چهار شنبه

21 الی 22:30

آرامش  

مشارکت اقایا ن

میدان دانشگاه – موسسه علوی

 بهار 

سه شنبه

10 الی 11:30

امید

مشارکت

میدان شهرداری-کوچه شهیدان

حسینی-کمیسیون بانوان

نهاوند

سه شنبه

15 الی 16:30

مسیر رشد  

مشارکت

پشت شهرداری-کانون بانوان کوثر

کبودرآهنگ

چهار شنبه

16 الی 17:30

نیایش

مشارکت

خ امام – جنب بانک رفاه –

گلهای 5-  کوچه شهید حاجی-موسسه ندای مهر – طبقه دوم

رزن

پنج شنبه

10 الی 11:30

مسیر بهبودی

مشارکت

بالاتر از پمپ بنزین –جنب

کلانتری –کانون بانوان

تویسرکان

 دوشنبه 

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

فری کنفرانس

اسد آباد

سه  شنبه 

9:30 الی 11

رهایی

مشارکت

خیابان امام .حلال احمر.جنب دفتر امام جمعه

ملایر

یکشنبه 

10 الی 11:30

آرامش

مشارکت

وچه ی سالاری انتهای کوچه بیت الرقیه

ملایر

  شنبه 

16 الی 17:30

پیام بهبودی

مشارکت

فری کنفرانس