استان همدان


شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

همدان

 شنبه 

9:30 الی11:45 

راه سبز

مشارکت

در واتساپ
جهت عضویت با شماره  زیر تماس بگیرید 09186333642

همدان

دو شنبه
پنج شنبه 

19:30 الی 21

آرامش

مشارکت

در فری کنفرانس

نهاوند

یک شنبه
سه شنبه 

9:30 الی 11

نیایش

مشارکت

در واتساپ
جهت عضویت با شماره  زیر تماس بگیرید 09186333642

تویسرکان

 دوشنبه 

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

در فری کنفرانس

ملایر

 سه شنبه 

16 الی 17:30

آوای زندگی نو

مشارکت

در فری کنفرانس

 بهار 

یک شنبه

15:30 الی 17

امید بهار 

مشارکت