استان همدان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

همدان

 شنبه 

9:15 الی11:45 

راه سبز

تازه واردین
مشارکت

در واتساپ
جهت عضویت با شماره  زیر تماس بگیرید 09186333642

همدان

دو شنبه
پنج شنبه 

19:30 الی 21

آرامش

مشارکت

در فری کنفرانس

نهاوند

یک شنبه
سه شنبه 

9:30 الی 11

نیایش

مشارکت

در واتساپ
جهت عضویت با شماره  زیر تماس بگیرید 09186333642

نهاوند

یکشنبه

16 الی 17:30

ارامش

مشارکت

فری کنفرانس

تویسرکان

 دوشنبه 

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

در فری کنفرانس

ملایر

سه  شنبه 

16 الی 17:30

آوای زندگی نو

مشارکت

در فری کنفرانس

 بهار 

یک شنبه

17 الی 18:30

امید بهار 

مشارکت

در فری کنفرانس

همدان

چهار شنبه

16 الی 17:30

اتحاد

مشارکت

در فری کنفرانس

همدان

پنج شنبه 

نورامید

قدم

جهت عضویت با شماره  زیر تماس بگیرید 09186333642

همدان

پنج شنبه 

راه آرامش

ناراتین

مشارکت

جهت عضویت با شماره  زیر تماس بگیرید 09186333642

همدان

چهار شنبه

19 الی 20:30

ساحل آرامش

ناراتین
دختران

09915385447
تماس بگیرید

همدان

چهار شنبه

21 الی 23

آرامش
آقایان

مشارکت

در فری کنفرانس

ملایر

یکشنبه 

10 الی 11:30

آرامش

مشارکت

خیابان شهدا
انتهای کوچه
سالاری
بیت الرقیه

ملایر

سه شنبه 

16 الی 17:30

آوای زندگی نو

مشارکت

فری کنفرانس

کبودرآهنگ

شنبه 

16 الی 17:30

نیایش

مشارکت

در فری کنفرانس