نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه

شهرکرد

  شنبه

16الی17:30 

نور

مشارکت

میدان فردوسی - مسجد نو

شهرکرد

چهار شنبه

16الی17:30 

تولدی دوباره

ناراتین دختران

میدان فردوسی - مسجد نو

شهرکرد

دوشنبه

9:30 الی11

شقایق

مشارکت

میدان فردوسی - مسجد نو

شهرکرد

چهار شنبه

16الی17:30 

مادر

مشارکت

میدان فردوسی - مسجد نو

سامان 

  شنبه

16الی17:30 

راه سبز

مشارکت

حسینیه صاحب الزمان

سامان 

سه  شنبه

9:30 الی11

امید 

قدم

حسینیه صاحب الزمان

سامان 

پنج شنبه

16الی17:30 

آغازی نو

ناراتین دختران

حسینیه صاحب الزمان

سامان 

چهار شنبه

16الی17:30 

آفرینش

ناراتین پسران

حسینیه صاحب الزمان

فارسان

دوشنبه

9:30 الی11

قدم به قدم به سوی خدا

مشارکت

 شبکه بهداشت روبه رویی کلانتری سالن غدیر

جونقان

یکشنبه

14:30الی16 

راهی به سوی آرامش

مشارکت

خیابان 15 خرداد – مسجد امام

راستاب

چهار شنبه

15الی16:30

ندای آرامش

مشارکت

خیابان اصلی – زینبیه

بابا حیدر

  شنبه

9:30 الی11

راهی به سوی خدا

مشارکت

سالن شهدا

 

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی