نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

نام گروه

فرمت جلسه

لینک جلسه 

کرمانشاه

یک شنبه

16:30 الی18

اتحاد

مشارکت

کانون هنری دادگر،خیابان شهید بهشتی،جنب زیبا پارک،نبش کوچه ی عبدل المجید شعبیری،پلاک۳۹۰،طبقه ی زیرزمین

کرمانشاه

دو شنبه

 9:30 الی11

همدلی

مشارکت

چهارراه جوانشیر،فرهنگسرای شهر

کرمانشاه

سه شنبه

16:30 الی18

نشاط 

مشارکت

کانون هنری دادگر،خیابان شهید بهشتی،جنب زیبا پارک،نبش کوچه ی عبدل المجید شعبیری،پلاک۳۹۰،طبقه ی زیرزمین

کرمانشاه

پنج شنبه

 9:30 الی11

اندیشه

مشارکت

بیمارستان منزه

ایلام

دو شنبه

16 الی17:30

من تنها نیستم

هفته اول:مشارکت و کارکرد قدم

هفته دوم:نشریه خوانی

هفته سوم:پرسش و تجربه،مشارکت آزاد

هفته چهارم:اداری

میدان خیام،خیابان شهدا،کوچه ی بختی،انتهای کوچه سمت راست،تکیه سید محمد موسوی.

ایلام

سه شنبه

14الی15:30

قدمی به سوی آرامش

مشارکت

سرابله،مسجد قمربنی هاشم

پاوه

یک شنبه

15:30الی17

رهایی

مشارکت

میدان مولوی،روبه روی مسجد سابقی،ساختمان قدیمی شورا

جوانرود

یک شنبه

16الی17:30

نور

مشارکت

محله ی بهداری،جنب داروخانه گیاهی زیتون

کنگاور

شنبه

16الی17:30

طلوع

مشارکت

میدان امام،انتهای خیابان شهید مطهری،ساختمان کمیسیون بانوان

 

 

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی