آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه

لینک جلسه 

کرمانشاه

شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

رشد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

یک شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

اتحاد

مشارکت

واتساپ

کرمانشاه

دو شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

نشاط 

مشارکت

شهرک فرهنگیان فاز۲،جنب مسجد قبا،  فرهنگسرای جلال الدین کزازی،طبقه ی سوم اتاق۲.  

کرمانشاه

سه شنبه

 9:30 الی11

 9:30 الی11

همدلی

مشارکت

چهارراه جوانشیر،فرهنگسرای شهر

کرمانشاه

چهار شنبه

 9:30 الی11

 9:30 الی11

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

نشاط مسکن

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

پنج شنبه

 9:30 الی11

 9:30 الی11

اندیشه

مشارکت

بیمارستان منزه

ایلام

شنبه

9:30الی11

9:30الی11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

ایلام

دو شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

من تنها نیستم

هفته اول:مشارکت و کارکرد قدم

هفته دوم:نشریه خوانی

هفته سوم:پرسش و تجربه،مشارکت آزاد

هفته چهارم:اداری

میدان خیام،خیابان شهدا،کوچه ی بختی،انتهای کوچه سمت راست،تکیه سید محمد موسوی.

پاوه

یک شنبه

16الی17:30

16الی17:30

رهایی

مشارکت

میدان مولوی،روبه روی مسجد سابقی،ساختمان قدیمی شورا

جوانرود

یک شنبه

چهار شنبه

17الی18:30

17الی18:30

نور

مشارکت

محله ی بهداری،جنب داروخانه گیاهی زیستون

کنگاور

شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

طلوع

مشارکت

واتساپ

.جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۱۸۶۸۷۱۶۵۰ تماس حاصل فرمایید