آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

 

شهر

روز

ساعت

آدرس  جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

رشت

شنبه

16:30
الی
18:15

فری کنفرانس

امید فردا
خانمها


تازه واردین

رشت

چهار شنبه

16:30
الی
18

خیابان پرستار بهزیستی کل

مسیر بهبودی
خانمها


مشارکت
سنت 
نشریه خوانی 

رشت

جمعه

12:30
الی
14

خیابان پرستار بهزیستی کل

حلقه امید
آقایان


مشارکت
قدم 

کیاشهر

سه شنبه

10
الی
11:30 

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 

خشکبیجار

شنبه

15
الی
16:30 

 تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

تجربه نیرو و امید
خانمها

مشارکت 

لنگرود

یک شنبه
سه شنبه

16
الی
17:30 

 نرم افزار واتساپ

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

تالش

یک شنبه

15
الی
16:30 

 تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

آرامش
خانمها

مشارکت 

بندر انزلی

شنبه

16
الی
17:30 

 تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 

بندر انزلی

سه شنبه

9
الی
10:30 

خیابان مالا 
خیابان معلم
اداره ارشاد

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 
نشریه خوانی

لولمان

سه شنبه

16
الی
17:30 

بقعه آقا
سید غریب

اعتماد
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

لوشان

چهار شنبه

15
الی
16:30 

فری کنفرانس

ندای آرامش
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

آستانه

شنبه
دو شنبه

16
الی
17:30 

میدان آزادی
هلال احمر

نیاز و امید
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

لاهیجان

چهار شنبه

10
الی
11:30 

خیابان
امام خمینی 
بهزیستی 

ستایش
خانمها

قدم 
نشریه خوانی
اول هر ماه
به دلیل جلسه اداری 
یک ساعت زودتر
برگزار میشود