استان گیلان

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره (09118336292) تماس حاصل فرمایید.

 

شهرستان روز فرمت ساعت آدرس جلسات
شش ماه اول شش ماه دوم
 

 

 

 

 

 

رشت

شنبه

امید فردا

تازه واردین 17 الی 18:45 16:30الی18:15  

 

 

خیابان پرستار-بهزیستی کل

چهارشنبه

مسیر بهبودی

سنت

پرسش وپاسخ

روز آموزش

جلسه اداری

17الی 18:30 16:30 الی 18
جمعه

حلقه امید

(آقایان)

مشارکت

سنت

پرسش وپاسخ

نشریه خوانی

12:30 الی 14 12:30 الی 14
رستم آباد شنبه

اتحاد

قدم

نشریه خوانی

مشارکت

پرسش و تجربه

سنت

17 الی 18:30 16 الی 17:30 خیابان جمهوری – پشت بانک مسکن – جنب چاپ سهیل – مرکز مشاوره مهر
 

 

خشکبیجار

شنبه

تجربه و نیرو امید

قدم

روز آموزش

 مشارکت

 مشارکت واداری

 

16 الی 17:30

 

15 تا 16:30

 

خشکبیجار – کتابخانه عمومی

 

آستانه

شنبه

امید1

مشارکت

 قدم

17 الی 18:30 16 الی 17:30  

 

آستانه – میدان آزادی – هلال احمر

جلسه اداری شنبه آخرهر ماه بهبودی: 17 الی 18:30

اداری:17:30 الی 19

بهبودی:15الی16:30

اداری:16:30 الی 18

دوشنبه

امید2

مشارکت

 سنت

17 الی 18:30 16 الی 17:30
 

 

 

 

 

لاهیجان

 

چهارشنبه

ستایش

قدم

پرسش وپاسخ

روز آموزشی

جلسه آخر هر ماه اداری

17 الی 18:30 16 الی 17:30  

خیابان امام خمینی –بهزیستی

 

یکشنبه

نیایش

سنت

نشریه خوانی

جلسه آخر هر ماه اداری

17 الی 18:30 17 الی 18:30 خیابان امام خمینی- بهزیستی
 

لنگرود

یکشنبه

ندای آرامش

قدم

مشارکت

 

17 الی 18:30

 

16 الی 17:30

 

نماز خانه پارک بازار لنگرود

سه شنبه

ندای آرامش

سنت

 مشارکت

لولمان سه شنبه

اعتماد

مشارکت

پرسش وپاسخ

قدم

17 الی 18:30 16 الی 17:30 لولمان-خیابان معلم-حسینیه بقعه آقاسید حسن قریب
لوشان چهارشنبه

ندای آرامش

مشارکت

نشریه خوانی

سنت

مشارکت

جلسه اداری

16 الی 17:30 15 الی 16:30 لوشان- بعداز پل فلزی- کتابخانه لوشان
 

تالش

یکشنبه

امید و آرامش

مشارکت

قدم

سنت

پرسش وپاسخ

نشریه خوانی

آخر هر ماه اداری

16 الی 17:30 16 الی 17:30 انتهای خیابان طالقانی – جنب اداره دارایی – بهزیستی