نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

یزد 

دوشنبه

9 الی10:30

9 الی10:30

کلبه آرامش  

مشارکت

هفته اول پنل

خیابان سلمان
کوچه شاهدباز
انتهای کوچه

یزد 

 شنبه

9 الی10:30

9 الی10:30

نیاز

مشارکت

آزادشهر
نرسیده به فلکه اول
20متری 
امییرکبیر شرقی
کوچه 12
کانون حضرت
رقیه

یزد 

پنج شنبه

17 الی 18:30

15 الی 16:30

راه روشنایی

 مشارکت-پرسش و پاسخ-کتاب خوانی-اداری هر ماه به ترتیب

بلوار مدرس 
روبروی دودکش
خیابان فروردین
شهرک بهاران
مسجد 
چهارده معصوم

یزد 

سه شنبه

9 الی10:30

9 الی10:30

بهاران

مشارکت

بلوار مدرس 
روبروی 
دودکش
خیابان فروردین
شهرک بهاران
مسجد 
چهارده معصوم

یزد 

سه شنبه

9 الی10:30

9 الی10:30

نسیم آرامش  

مشارکت

بلوار شهید دشتی.نرسیده به بوستان ناجی.روبروی بانک تجارت.کوچه18.مسجد باقریه

یزد 

پنج شنبه

9 الی10:30

9 الی10:30

ندای آرامش  

مشارکت

خیابان سلمان
کوچه شاهدباز
انتهای کوچه

یزد 

جمعه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

راه زندگی

مشارکت

بلوار شهید دشتی.نرسیده به بوستان ناجی.روبروی بانک تجارت.کوچه18.مسجد باقریه

یزد 

پنج شنبه

9 الی10:30

9 الی10:30

ناراتین

مشارکت

خیابان سلمان
کوچه شاهدباز
انتهای کوچه

مهریز

 یکشنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

اتحاد

جلسه قدم نارانان (پوشش اداری)

شهرک رجایی مسجد امام حسین

مهریز

سه شنبه

16 الی 17:30

15 الی 16:30

هفته اول پنل- هفته دوم پرسش و پاسخ

بیدوک.سه راه حسن اباد.میدان توحید. مسجد ابوالفضل 

مهریز

پنج شنبه

9 الی10:30

9 الی10:30

راز آرامش  

مشارکت

مزویز اباد روبروی حسینیه اعظم.هزارپیشه2.مسجد امام جعفر صادق .مهدیه امام جعفر صادق

بهاباد

9 الی10:30

9 الی10:30

یاس

مشارکت پرسش و پاسخ-اداری-مشارکت هر ماه به ترتیب

روبروی داروخانه- مدرسه سمیه

بافق

سه شنبه

17 الی 18:30

16 الی 17:30

ندای آرامش

مشارکت

خیابان وحشی بافقی - پارک
شهرداری - اتاق فلزی- داخل پارک

بافق

 شنبه

17 الی 18:30

16 الی 17:30

 ندای  امید

مشارکت

میدان ولیعصر بعد از بیمارستان ولیعصر ساختمان توانبخشی امام حسن مجتبی ( اورژانس اجتماعی)

اشکذر

یک شنبه

9الی10:30

9الی10:30

مشارکت تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.

اتاق
وسط
پارک اشکی

اشکذر

جمعه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

معجزه زندگی

مشارکت

خیابان امام
کوچه مهر
شهرک حمزه
کوچه شهید زادمیر نبش 
کوچه بیت العباس هیات 

قمر بنی هاشم

تفت 

سه شنبه

17 الی 18:30

15 الی 16:30

 امید زندگی

مشارکت

تفت.خیابان ولیعصر. سالن مسجد امام حسن مجتبی

[اشتراک گذاری]

[buton text=”آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان” letter_case=”lowercase” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”https://khmir. ir/Meeting-address/” target=”_blank”]

[buton text=”آدرس جلسات آقایان” color=”secondary” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”https://khmir.ir/ %d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7 %db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/” target=”_blank”]

[buton text=”آدرس جلسات ناراتین” color=”secondary” size=”large” radius=”9″ expand=”true” link=”https://khmir.ir/%d8%a2%d8%af%d8 %b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db %8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/” target=”_blank”]

[buton text=”آدرس جلسات آنلاین” letter_case=”lowercase” color=”success” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”true” link=”https:/ /khmir.ir/آدرس-اجلاس/%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8% a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/” target=”_blank”]

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی

[/عضو تیم]