نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

یزد 

شنبه

9 الی10:30

بانوان همدل

مشارکت

یزد 

 یکشنبه

9 الی10:30

نجات

فته سوم پرسش و
تجربه
آخرهرفصل پنل
(چادر الزامی است)

خیابان امام- نرسیده به 4راه موزائیک سازی-
خیابان سیدالشهدا-کوچه مجاهد- فرهنگ
سرای خانواده

یزد 

دوشنبه

9 الی10:30

کلبه آرامش  

مشارکت

هفته اول پنل

خیابان سلمان
کوچه شاهدباز
انتهای کوچه

یزد 

 چهارشنبه

16 الی17:30

عصر آرامش

هفته سوم پرسش و
تجربه
آخرهرفصل پنل
(چادر الزامی است)

فلکه اول ازادشهر ،خیابان امام حسن عسکری ،کوچه شهید حسین جوکار بعدازچهارراه ،کانون حضرت رقیه سابق

یزد 

پنج شنبه

15 الی 16:30

راه روشنایی

 مشارکت-پرسش و پاسخ-کتاب خوانی-اداری هر ماه به ترتیب

بلوار مدرس 
روبروی دودکش
خیابان فروردین
شهرک بهاران
مسجد 
چهارده معصوم

یزد 

سه شنبه

9 الی10:30

بهاران

مشارکت

بلوار مدرس 
روبروی 
دودکش
خیابان فروردین
شهرک بهاران
مسجد 
چهارده معصوم

یزد 

سه شنبه

9 الی10:30

نسیم آرامش  

مشارکت

بلوار شهید دشتی.نرسیده به بوستان ناجی.روبروی بانک تجارت.کوچه18.مسجد باقریه

یزد 

پنج شنبه

9 الی10:30

ندای آرامش  

مشارکت

خیابان سلمان
کوچه شاهدباز
انتهای کوچه

یزد 

جمعه

10 الی 11:30

راز آرامش

مشارکت

بلوار شهید دشتی.نرسیده به بوستان ناجی.روبروی بانک تجارت.کوچه18.مسجد باقریه

یزد 

پنج شنبه

9 الی10:30

ناراتین

سلوک

مشارکت

خیابان سلمان
کوچه شاهدباز
انتهای کوچه

مهریز

 یکشنبه

16 الی 17:30

اتحاد

جلسه قدم نارانان (پوشش اداری)

شهرک رجایی مسجد امام حسین

مهریز

سه شنبه

16 الی 17:30

ندای آرامش

هفته اول پنل- هفته دوم پرسش و پاسخ

مهریز – بغداد آباد – بلوار شکیب
به طرف کوه ریک – روبروی کوچه شکیب
16 – پایگاه مطهره

مهریز

پنج شنبه

9 الی10:30

راز آرامش  

مشارکت

مهریز، مزویرآباد، گلزار شهداء پایگاه
شهید مدنی

بهاباد

 شنبه

9 الی10:30

یاس

مشارکت پرسش و پاسخ-اداری-مشارکت هر ماه به ترتیب

خیابان هلال احمر،بلوار شهدا گمنام
(محل برگزاری جلسات ان ای )

بافق

سه شنبه

15:30 الی 17

ندای آرامش

مشارکت

خیابان وحشی بافقی - پارک
شهرداری - اتاق فلزی- داخل پارک

بافق

 شنبه

16 الی 17:30

 ندای  امید

مشارکت

میدان ولیعصر بعد از بیمارستان ولیعصر ساختمان توانبخشی امام حسن مجتبی ( اورژانس اجتماعی)

اشکذر

جمعه

10الی11:30

معجزه زندگی دوباره

مشارکت

تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.

خ امام،کوچه مهر،شهرک حمزه،کوچه
شهید زادمیر،نبش کوچه بیت
العباس،هیئت قمر بنی هاشم

تفت 

سه شنبه

17 الی 18:30

 امید زندگی

مشارکت

تفت.خیابان ولیعصر. سالن مسجد امام حسن مجتبی

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی