۰۹۱۳۵۲۰۹۸۵۷

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مهریز

پنج شنبه

9 الی
10:30

راز آرامش

مشارکت

مهریز

یک شنبه

16 الی 17:30

اتحاد

قدم

میدان امام حسین
چهارراه قادری 
مسجد 
صاحب الزمان

یزد 

دوشنبه
پنج شنبه

9 الی
10:30

 ندای  آرامش

مشارکت

خیابان سلمان
کوچه شاهدباز
انتهای کوچه

بافق

سه شنبه

15 الی 16:30

 ندای  آرامش

مشارکت

خیابان
وحشی بافقی
پارک
شهرداری
اتاق فلزی
داخل پارک

بافق

 شنبه

16 الی 17:30

 ندای  امید

مشارکت

میدان ولیعصر بعد از بیمارستان ولیعصر ساختمان توانبخشی امام حسن مجتبی

بهاباد

 شنبه

9 الی
10:30

یاس

مشارکت

محمد آباد حسینیه مسجد ابوالفضل