نارانان/ناراتین

پرسش نامه ای برای بستگان و دوستان

این پرسش نامه می تواند در تصمیم گیری به شما کمک کند،

چند دقیقه وقت بگذارید که صادقانه، و با ذهنی باز به سوال ها جواب بدهید.

شما تنها کسی هستید که به درستی می دانید چه احساسی دارید و زندگی روز مره شما بر چه اساسی است.

 1. آیا به خاطر کسی دروغگویی، عذرخواهی و پنهان کاری می کنید؟
 2. آیا دلیلی برای عدم اعتماد به این شخص دارید؟
 3. آیا باور کردن توضیح های او برای تان دشوار شده است؟
 4. آیا به خاطر این شخص با نگرانی بیدار می مانید؟
 5. اگر او فرزند شماست، آیا اغلب بدون اطلاع شما از مدرسه غیبت می کند؟
 6. اگر او همسر شماست، سر کار نمی رود و صورت حساب ها مانده و رویهم انباشته شده؟
 7. آیا پس انداز های شما به طور مرموزی ناپدید می شوند؟
 8. آیا سوال های بی جواب، باعث دشمنی و خرابی روابط شما می شوند؟
 9. آیا از خودتان می پرسید «مشکل چیست؟» و «آیا اشتباه از من است؟»
 • آیا اختلاف های معمولی خانواده، به دشمنی و خشونت منجر می شود؟
 • آیا بد گمانی تان شما را به یک کارآگاه تبدیل کرده و از چیزی که ممکن است پیدا کنید هراسان شده اید؟
 • آیا فعالیت های اجتماعی خود را به بهانه های نا معلوم لغو می کنید؟
 • آیا بی میلی برای دعوت دوستان به منزل تان بیشتر شده ؟
 • آیا نگرانی برای این فرد باعث اضطراب، دل پیچه و سر درد های بیش از حد شما می شود؟
 • آیا این فرد برای مسایل جزئی به آسانی خشمگین می شود؟ و آیا کل زندگی تان مثل یک کابوس به نظر می رسد؟
 • آیا به خاطر شرمندگی نمی توانید این وضعیت را با دوستان یا بستگان مطرح کنید؟
 • آیا از تقلا های بیهوده برای کنترل اوضاع  نا امید شده اید؟
 • آیا بیش از حد باج می دهید و سعی می کنید دردسری پیش نیاید؟
 • آیا مدام سعی می کنید همه چیز رو به راه شود، و هیچ چیز کمکی نمی کند؟
 • آیا شیوه ی زندگی و دوستان این فرد تغییر کرده؟ آیا هیچ فکر کرده اید که ممکن است مواد مصرف کند؟

اگر پاسخ شما به چهار مورد یا بیشتر از این سوال ها بله است، این برنامه می تواند به شما کمک کند تا پاسخی که در جستجوی آن هستید، پیدا کنید.

« حق چاپ سال ۲۰۱۴ برای دفتر مرکزی گروه خانواده نارانان محفوظ است، با مجوز استفاده شود.»

پیام ما

وقتی شما به گروه خانواده ی نارانان می پیوندید ،

دیگر تنها نیستید و در میان دوستان واقعی خود قرار گرفته اید

که مشکلات شما را به گونه ای درک می کنند

که کمتر کسی توانایی آن را دارد .

آدرس جلسات
اطلاعات تماس
آشنایی با نارانان