کیش

ما سعی داریم اطلاعات آدرسهای درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد

لطفا قبل از مراجعه به جلسه با شماره های( [icon type=”vector” icon=”momizat-icon-mobile2″ size=”32″ hover_animation=”border_increase” ]      09196217741   ) تماس حاصل فرمایید.

شهرستان

روز

فرمت

ساعت

آدرس

کیش

دوشنبه

مشارکت

16 الی 17:30

پارک مینا ( خانواده ) – نمازخانه

 

آدرس جلسه کیش