گزارش شماره 50

به نام خدا    

تاریخ: 13 / 6 / 1394

گزارش شماره:50

 گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

 

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاهمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش و مفاهیم خدماتی آغاز شد.

گرداننده(فائزه ک):

برگزاری جلسات طبق فرمت اعلام شده.

منشی(سمانه م):ارائه گزارش شماره 49 به خدمتگزاران شورا.

ارائه گزارش خدمتگزاران شورا به نمایندگان در تاریخ7/6/94

گزارش خزانه دار شورای منطقه وهیئت مدیره ,در روز شورای منطقه به صورت مکتوب ارائه شد.

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی     نماینده:مولود     علی البدل:فاطمه

موفقیتها:

برگزاری کارگاه سنت 4 و5 در تاریخهای 13/5/94 و 10/6/94 .

درخواستها:

کمیته فصلنامه: از کمیته فصلنامه تقاضا دارم تا نسبت به ارسال به موقع فصلنامه توسط کمیته نشریات به استانها با زمانبندی مناسبتری اقدام کنند.

اصفهان     نماینده:سرور     علی البدل:پروانه

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه گزارش نویسی در شورای ناحیه.2-برگزاری غرفه اطلاع رسانی در شهر گلپایگان.3-برگزاری غرفه اطلاع رسانی در استان اصفهان.

درخواستها:

1-کمیته نشریات: بهتر است جلسه هماهنگی نشریات با مسئولین نشریات استانها داشته باشید.(هدف: برای هماهنگ شدن کل کشور برای فروش بهتر نشریات و همسطح شدن آگاهی ها.) 2-کمیته کارگاه: از مسئول محترم کارگاه درخواست دارم که تاریخ جلسه آموزش سخنران را هرچه زودتر اعلام کنند. 3-نماینده منطقه: با تشکر از شما , در صورت برگزاری مجدد اسکایپ با دفتر خدمات جهانی خواهشمندیم گزارش آنرا واضح و شفاف بنویسید تا در سطح فهم همه اعضا باشد,چون در نارانان اعضای کم سواد هستند و قابل فهم برای آنها نیز باشد.

البرز     نماینده:معصومه     علی البدل:فروزان

باتشکر از مسئولین محترم.

درخواستها:

1-منشی: اگر امکان دارد برای جلسه آینده یاد آوری کنند که همه نمایندگان دفترچه منشی را بهمراه داشته باشند.

2-لطفا به تجربه,نیرو وامیدهایی که توسط نمایندگان به شورای منطقه آورده میشود,رسیدگی شود.3-درخواست تشکیل یک کمیته برای نگهداری اموال نارانان را از طرف استان خود داریم.(کمیته اموال)برای کمتر شدن وظایف منشی.

تهران      نماینده:میلاد       علی البدل:یاسی

موفقیتها:

1-برگزاری یک کارگاه در نواحی استان تهران

پیشنهادات:

1-نماینده منطقه: گزارش اسکایپ خیلی نا مفهوم بود,لطفا از گزارش دهنده(خانم کتی از دفتر خدمات جهانی) درخواست شود که واضحتر گزارش دهند.(در ترجمه مشکلی نبود ولی مشکل در گزارش خانم کتی بود, لطفا به آنها اطلاع دهید.) 2- آوردن نام مترجم صحیح نیست زیرا وی در شورای منطقه خدمتی ندارند.

چهارمحال و بختیاری     نماینده:فریده

باسلام وخسته نباشید وخداقوت به تمامی خدمتگزاران شورای منطقه.

موفقیتها:

1-استارت جلسه نوپا در شهرستان سامان و اطلاع رسانی در این شهرستان(کانون میثاق, آموزش و پرورش,کمیته امداد و بهزیستی) و اجازه زدن بنر و زدن آدرس جلسات استان توسط شهرداری شهرستان سامان واقع در استان چهارمحال و بختیاری.

خراسان     نماینده:فریبا       علی البدل:نسترن

موفقیتها:

1-تشکیل کمیته کارگاه در سراسر استان. 2- حمایت خدمتگزاران در جلسه هماهنگی و ناحیه استان و عشق در خدمت سایر خدمتگزاران.

پیشنهادات:

1-بهتر است گرداننده تأثیرگذار بر رأی وجدان گروه نباشد و انتخاب را بعهده ی نمایندگان بگذارد و کسی را قبل از رأی گیری تأیید نکند. 2- بهتر است پیشنهادهای خود را با کتی جان درمیان گذاشته و نماینده ای به همایش جهانی نفرستیم واین هزینه بالا را صرف استانهای محروم کشور خودمان کنیم.(این هزینه از نظر استان ما بالاست.)

خوزستان     نماینده:سعیده

باتشکر و خسته نباشید.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه با موضوع خدمت و خدمتگزار در تاریخ:23/5/94 . که باعث رشد و همدلی اعضا در ساختار استان شد. 2- بالا بردن سقف نشریات کل استان یا همان تنخواه نشریات. 3- داشتن تازه وارد در جلسات ما میباشد,جلسات حمایت میشود.

درخواستها:

1-کمیته نشریات: از مسئول نشریات درخواست میکنیم که کارتهای تبریک و سالنامه را 2 یا 3 ماه قبل از عید به مسئول نشریات استانها تحویل دهند تا ما بتوانیم که به مسئولین ارائه دهیم.با تشکر و سپاس از زحمات ایشان.

زنجان          نماینده:پرنده          

باتشکراز کلیه خدمتگزاران شورا

موفقیتها:

1-برگرداندن جلسه که به دلیل نداشتن ثبت در شهر ابهر به مدت یکماه بسته شده بود,به کمک شورای هماهنگی مواد مخدر استان و بهزیستی ابهر در سالن انجمن بیماران کلیوی جلسه دوباره آغاز شد.

سمنان      نماینده:مهین         علی البدل:ژیلا

با تشکر و احترام خدمت کلیه نمایندگان و خدمتگزاران.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه آموزشی راهنما و رهجو و خدمت و خدمتگزار.

پیشنهادات:

1-استانداری سمنان تمایل به کمک در روند ثبت و برطرف کردن موانع را دارد.2- شماره تلفن دفتر مرکزی روی تلفن خدمتگزاران دایورت شود.(هدف: کارت کشوری در ارگانها پخش شده است و امکان تماس با دفتر وجود دارد واین نکته خیلی قابل اهمیت است.)

سیستان و بلوچستان       نماینده:سیمین

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه سنت 1 و2 در تاریخ:30/5/94.

فارس     نماینده:مریم               علی البدل:فاطمه

باتشکر از خدمتگزاران.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه در استانهای همجوار یاسوج,بوشهر و اعلام همکاری با کمیته کارگاه منطقه برای برگزاری کارگاه در استانهای همجوار.2- برگزاری و اطلاع رسانی غرفه در مناسبتهای خاص. 3- اطلاع رسانی به 6 کمپ و 4مرکز مشاوره و ترک اعتیاد. 4- رفتن به استانداری و فرمانداری و بهزیستی استان و گرفتن ملاقات حضوری با مسئولین جهت مشکل مکان جلسات. 5- برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع نشریه راهنمای خدمات محلی در تاریخ:5/5/94. 6- برگزاری کارگاه فرمت برگزاری جلسات در تاریخ:19/6/94. 7- برگزاری جلسه درون کمیته ای آموزش گردانندگی. 8- اطلاع رسانی به ارگانها در رابطه با همایش.

پیشنهادات:

1-ارائه فرم گزارش نمایندگان. 2- ارائه پوستر رفتارهای اخلالگرانه. 3- ارائه اساسنامه پیشنهادی گروه و ناحیه. 4- برگزاری شورای منطقه در آبان ماه در شیراز و دو روزه بودن (برگزاری کارگاه یا جلسه بازبینی اساسنامه در روز دوم). 5-قراردادن نشریات رنگی در طلق با آرم نارانان که طلق مورد نظر ارائه شده است. 6- بهتر است مسئول سفارش نشریات عضوی باشد که وقتش آزادتر باشد.7-کمیته نشریات: برای خرید نشریات چه لزومی دارد که فیش را فکس کنیم,بهتر نیست شناسه واریزی را SMS کنیم چون ممکن است برای ارسال فکس مشکل پیش بیاید و چندین بار تکرار شود. 8-ارائه فرم برای جلسات اداری گروهها در دو مدل(طرح).9- گرداننده: لطفا تایمی را برای بررسی پیشنهادات نمایندگان در نظر بگیرید. 10-منشی: اگر امکان دارد از صفحه در گزارشها جمعتر استفاده شود چون اتلاف کاغذ میشود,کادرها جمعتر طراحی و گذاشته شود.

قم     نماینده:راضیه       علی البدل نماینده:طیبه

موفقیتها:

1-گرفتن مکان برگزاری جلسه ناراتین دخترها در ساوه. 2-گرفتن مکان برگزاری جلسه نارانان خانمها در مأمونیه ساوه.

درخواستها:

1- منشی:گزارش دفترخدمات جهانی 2014 که 30 صفحه بوده است را برایم ایمیل کند. 2-منشی:آرم نارانان را برایم ایمیل کند.

کرمان     نماینده:مرجان

موفقیتها:

1-باگذاشتن کارگاه شهرستانها آگاهی شان بالاتر رفته و نماینده ها به هیئت نمایندگان وصل شده اند.

کرمانشاه     نماینده:شهناز

از کلیه خدمتگزاران شورای منطقه برای خدمات صادقانه و بی ادعایشان تشکر میکنیم.

موفقیتها:

1-ارتقاء موجودی نشریات به 1000,000 تومان . 2-برگزاری کارگاه آموزشی (در تالار غدیر) با موضوع اهمیت نشریات در تاریخ:18/5/94 .

درخواستها:

1-لطفا در مورد چاپ سررسید با ته فیش بدون آرم پیشنهاد داده شود.(هدف: برای هماهنگی و فروش نشریات و خرید مسئول نشریات گروها.)

گلستان     نماینده:الهه

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه در سطح گروه و ناحیه. 2-برگزاری غرفه در هفته مبارزه با مواد مخدر.3-جذب تازه وارد در گروهها. 4-اطلاع رسانی به ارگانهای مختلف جهت معرفی نارانان.

پیشنهادات:

1-کمیته نشریات: الف)اگر پمفلتی در رابطه با اطلاع رسانی (زندانها وبیمارستانها)موجود است,در پکیج اطلاع رسانی قرار گیرد. ب)جاپ سر رسید و تقویم رومیزی.

گیلان     نماینده:زهرا       علی البدل :مهین

باتشکر از کلیه خدمتگزاران شورا.

موفقیتها:

1-واریز مبلغ پانصد هزار تومان به خزانه شورای منطقه. 2-برگزاری کارگاه در استان با موضوع تراز و سنت هفت

لرستان       نماینده:فرخنده

درخواستها:

1-مسئول کمیته کارگاه:در شهرستان درود برای برگزاری همایش از مسئولین ادارات مثل فرمانداری , شهردار, رئیس بهزیستی و … دعوت به عمل آمده است,از مسئول کمیته کارگاه درخواست داریم که سخنرانی برای حضور در این همایش به استان ما بفرستند. 2-منشی: از منشی درخواست میکنم یک ایمیل جهت دریافت گزارشات برای ما باز کنند.چون ایمیل به دست ما نرسیده است. 3-لیست نشریات و قیمت آنها در سایت نارانان موجود باشد.

مازندران      نماینده: زهرا       علی البدل: مرضیه

موفقیتها:

1-استارت یک گروه جدید درنوبت صبح در ساری. 2- برگزاری همایش معرفی نارانان تحت عنوان امید به زندگی در تاریخ:17/7/94 ساعت 16 الی18 مکان سالن سید رسول واقع در شهر ساری.

مرکزی     نماینده:فتانه     علی البدل: سهیلا

با تشکر از زحمات شما به خاطر جا و مکان.

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه اطلاع رسانی. 2- واریزی به خزانه شورای منطقه. 3-برگزاری غرفه.

هرمزگان     نماینده:شکوفه     علی البدل:پروانه

درخواستها:

لطفا ترازنامه گروهی در شورای منطقه گرفته شود.

همدان     نماینده:سوسن         علی البدل: طاهره

با تشکر از خدمتگزاران شورای منطقه.

موفقیتها:

1-تشکیل کارگاه اتحاد برای نارانان آقایان که انجام شد.2- حمایت سبد هفتم چشمگیر بود. 3- جلسه سه روزه کارکرد قدمها با حضور سخنران از تهران انجام شد.

پیشنهادات:

1-درصورت امکان در ارسال گزارشات منطقه به استانها تجدید نظر شود.موارد و موضوعاتی قید گردد ک کاربرد و استفاده ی مفیدو بهینه جهت استانها دارد.و از ارسال حاشیه های اضافی خودداری شود,مثل تشکرها ,موفقیتها(البته مواردی از آنها). (هدف: خودداری از چاپ مطالب اضافه ,صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت جهت ارسال,موفقیتها میتواند بعنوان خبر در خبرنامه درج شود.)

یزد         نماینده:فاطمه       علی البدل:طیبه

موفقیتها:

1-برگزاری کارگاه آموزشی در سطح استان و شهرستانها.

درخواستها:

1-ما عاجزانه حمایت اعضای قدیمی ومسلط شورای منطقه را خواستاریم تا یزد بتواند در نارانان باقی بماند.

مصوبات و وجدان گروه,شورای منطقه ایران در شهریور ماه 1394

1-چاپ مجدد پکیج اطلاع رسانی تا اعمال تغییرات جدید در آن متوقف شود.

2-در صورت نیاز کمیته نشریات به پول,جهت چاپ نشریات , از خزانه برداشت شود و پس از فروش به خزانه واریز شود.

3-هزینه های بدون فاکتور کمیته ترجمه جهت رفت و برگشت به تهران این دوره ایشان پرداخت گردد.

4-خانم فرنگیس از استان مازندران برای خدمت گردانندگی انتخاب شدند.

5-خانم مریم از استان مازندران برای خدمت نائب گرداننده انتخاب شدند.

6-خانم فرشته (مسئول سابق کمیته کارگاه) از استان کرمانشاه برای دور دوم خدمت کمیته کارگاه انتخاب شدند.

7-خانم مریم از استان سمنان برای خدمت کمیته فصلنامه انتخاب شدند.

8-تشکیل کمیته موقت برگزاری همایش در شورای منطقه.

9-انتخاب خانم فائزه از استان تهران بعنوان مسئول کمیته موقت برگزاری همایش .

اطلاعیه ها

1- اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

از نمایندگان تقاضامیشود,به طور دائم سامانه پیامکی 500010003050912 را در گروههایشان اطلاع رسانی کنند,تا تمام اعضا حضور خود رابا ذکر نام ونام شهر یا استان خود اعلام کنند.

-(مثال:نرگس-تهران) شماره اعضا به صورت خودکار در سامانه ثبت خواهد شد.

((برای خارج کردن شماره از بلک لیست مخابرات ( فعال کردن پیامک های تبلیغاتی ) کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 ارسال نموده و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال فرمایید.))

 

2- نمایندگان استانها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل iran_rsc@yahoo.com ارسال نمایند.

معوقات ماه آینده

1-تعیین تاریخ بازبینی اساسنامه.

2-مقرر گشت که تا ارائه فرمت برگزاری جلسات,اعمال تغییرات روی دفترچه منشی به تعویق انداخته شود.

فراخوانها:

1- کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی 6-کمیته ناراتین

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان ونواحی ,2-کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده سنت و12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4-عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5-نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 6-حضور مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر.7-درصورت اتمام خدمت ویا نبود کاندید,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 8-ارسال گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی.

وظایف عمومی:1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه (بازوها) هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری, 2-ارائه گزارش مالی به خزانه دارو گزارش کتبی و شفاف از روند کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه 3-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت میکند.4-برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش بازوها, 5-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه هدف و برنامه ریزی

جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ 15/8/1394 در استان تهران,میدان فردوسی, خیابان سپهبد قرنی,بالاتر از چهارراه طالقانی,نبش کوچه دوم,هتل آپارتمان مهرگان رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

شماره حساب منطقه:                                                           5446118680 بنامهای: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت

شماره شبا حساب منطقه:IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات:                         5446167177                                                   بنامهای: دادخواه,کرکاس زینعلی, ستوده-بانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR180120020000005446167177

 

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                    translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           et_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                   narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   monshi.shora93@gmail.com

حضور غیاب جلسه هماهنگی

  تاریخ گرداننده نائب منشی نماینده منطقه علی البدل خزانه دار آدرس و وبسایت اطلاع رسانی تدارکات ترجمه فصلنامه کارگاه ناراتین نشریات
3/6/94 ح ح غ غ   ح ح   غ   ح   – غ   –   ح
  9 9:15 غ   غ   9 9 غ 9 غ 9

 

 

جدول حضور وغیاب خدمتگزاران 13/6/1394

خدمتگزار              ورود            خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                9              16 09196217736
نائب گرداننده                –              – 09196217739
منشی                9              16 09196217734
نماینده منطقه                9              16 09196217738
علی البدل نماینده                غ              غ 09101633071
خزانه دار               9              16 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت                9              16 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                –              – 09128129019
کمیته تدارکات                9              16            –
کمیته ترجمه                9              16 09198987545
کمیته فصلنامه                –              – 09197650574
کمیته کارگاه                9              16 09197319605
کمیته ناراتین                –              – 09197319606
کمیته نشریات                9              16 09196217735

 

             استان            نماینده          علی البدل          شماره خدماتی
    ورود        خروج     ورود        خروج

 

آذربایجان شرقی          9          16          9:05            16 09147595795
آذربایجان غربی          –          –            –          – 09144482276
اصفهان          9            16            9            16 09162926131
البرز          9            16            9            16 09385203498
بوشهر          –            –            –          –          –
تهران          9            16            9            16 09191255689
چهارمحال وبختیاری          9            16            –          – 09162196206
خراسان        10:15          16        10:15            16          –
خوزستان          9          16            –            – 09160737016
زنجان          9          16            –            – 09192421468
سمنان          9          16            9          16 09100369521
سیستان و بلوچستان          9          16            9          16 09304096868
فارس          9          16            –          – 09367147658
قزوین          –            –            –          – 09379433915
قم        9:05            16            9            16 09192526961
کردستان            –            –            –          –            –
کرمان            9            16            –          – 09016456130
کرمانشاه          9            16            –          – 09180563720
گلستان          9            16            –          – 09116469768
گیلان          9            16          9            16 09114532060
لرستان          9            16          –            – 09350833225
مازندران          9            16          9            16 09114153835
مرکزی          9            16          9            16 09187592659
هرمزگان          9            16          –          – 09354253449
همدان          9            16          9            16 09187145840
یزد          9            16          9            16 09338980286

 

                                                             باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م

                                                                     شماره تماس:09196217734  

ساعت پاسخگویی:       9-12 صبح

16-20بعد از ظهر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟