گزارش شماره 69

به نام خدا

                                                                                                                            گزارش  شماره:69

  تاریخ : 8و7 / 4 /97

 

گزارش کمیته خدماتی منطقه نارانان و ناراتین ایران

اطلاعیه:

با سلام به کمیته­های خدماتی نارانان و ناراتین استان­های ایران

مبنی بر درخواست مکرر در سالهای اخیر جهت ثبت نارانان و نظر خدمات جهانی در مورد تغییر نام انجمن برای ثبت (هیچ­گونه تغییری در نام و آرم و نشریات در داخل انجمن صورت نخواهد گرفت) به اطلاع می­رسانیم این امر طی دو جلسه اسکایپ در تاریخ­های 13 و 20 تیر 97 پیگیری گردید (که صورت جلسه 13 تیر به اطلاع نمایندگان رسانده شد و صورت جلسه 20 تیر پس از دریافت از دفتر خدمات جهانی به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید) اعلام گردید که شرایط قانونی ایران پذیرفته شده و این اجازه داده شده که نامی که درخور سنت­های انجمن و شرایط قانونی کشور باشد انتخاب نمایید. با توجه به صحبت­هایی که با دفتر خدمات جهانی صورت گرفته قرار شد که منطقه ایران با توجه به اطلاعیه­هایی که در دوره­های قبل کمیته خدماتی به گروه­ها اعلام شده بود در شورای شهریور ماه نام و یا نامهای مناسب رای گیری گردد. لذا خواهشمندیم که نمایندگان محترم استان­ها و گروه­های انجمن نارانان ایران تا تاریخ 16 شهریور 97 طبق مصوبه بند 17 گزارش اسفند 96 و بند مصوبه اردیبهشت 97 نام مورد نظر استان خود را انتخاب نموده و یا طبق صورت جلسه اسکایپ به نماینده استان خود در این مورد تفویض اختیار داده تا این امر مهم صورت گیرد. لازم به ذکر می باشد که منطقه جنوب در تاریخ  28 تیر 97 نام خود را انتخاب خواهد نمود.

توجه : طبق جلسه اسکایپ 13 تیر 97 خدمات جهانی و منطقه جنوب با نام پیشنهادی (انجمن حمایت از خانواده معتادان) موافق بودند.

یادآوری: نمایندگان محترم و اعضای نارانان

طبق مفهوم 2 گروه­ها در جهت حمایت از ساختاری که به وجود آورده­اند (ایده، پول، نفر) میفرستند تا ساختار بتواند در راستای منافع مشترک خدمت نماید، بنابراین برای پیگیری ثبت علاوه بر ایده (نام انجمن) نیاز به نفر (اعضای هیات مدیره) وجود دارد. لطفا با توجه به نکات ذکر شده در کمیته خدماتی شهریور ماه همزمان با انتخاب نام انجمن کاندیدهایی که شرایط و ویژگی های هیات مدیره را طبق اساسنامه کمیته خدماتی منطقه ایران داشته باشند انتخاب خواهیم نمود. بنابراین نیازمند ایده و نفر جهت اجرای این امر مهم طبق سنت 5 و 1 می باشیم.

در خاتمه لازم به ذکر است که در تاریخ 16 شهریور 97 رای گیری برای نام و اعضای هیات مدیره در دستور کار قرار خواهد گرفت. استان های محترم جهت منافع مشترک گروه­های خود همکاری لازم را بفرمایید.

با تشکر تیم گردانندگی

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل

اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود

 پیشنهادات باید به صورت مثبت جمله بندی شوند تا در تاثیر پیشنهاد، شفافیت ایجاد شود. هر پیشنهاد باید شفاف، دقیق و جامع بوده و هدفش در جمله کاملا منعکس شده باشد زیرا اعضا به جمله های واقع در پیشنهاد رای می دهند نه به هدف آن. پیشنهادات باید قبل از اینکه گرداننده،پ یشنهاددهنده را معرفی نماید، روی میز پیشنهادات گذاشته شود. همه ی پیشنهادات قبل از بحث یا رای­گیری بطور کتبی نشان داده می شوند، بعد از طرح یک پیشنهاد و تایید نفر دوم، گرداننده آن را دوباره واضح وشفاف برای کنفرانس بیان می کند. حال این پیشنهاد در دستور کار قرار گرفته و موضوع جلسه است، فقط در این زمان است که پیشنهاد به کنفرانس تعلق می گیرد و باید به طریقی مورد رسیدگی قرار گیرد.

(قوانین انضباطی کنفرانس راهنمای خدمات محلی صفحه 16)

 

 

 

 

 

 

جلسه روزپنج شنبه 07/04/97ساعت 9 باخواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم وصفحه 105    قسمت7تیرماه کتاب تجربه نیرو امید خوانده شد.

طبق حضور و غیاب  ابتدا در جلسه19 نماینده حاضر بودند که پس از مدتی  3نماینده  دیگر اضافه شدند .22نماینده حاضر   که 3/2آرا مساوی با 15و اکثریت ساده مساوی 12رای میباشد.

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 7تیرماه 97*

1-طبق بند 16توضیحات اساسنامه نماینده جدید فرم معرفی امضاء شده توسط یکی از مسئولین اداری استان خود را تحویل منشی بدهد.(22نمانده موافق)

2-به قسمت تعریف اضافه شد: کمیته خدماتی منطقه، استانها و گروهها را از طریق بوجود آوردن شرایطی جهت ارتباط با یکدیگر، کارکردن روی هدف مشترک و تشویق کردن به رشد انجمن حمایت می کند.(22نماینده موافق)

3-به قسمت اهداف اضافه شد: هدایت جلسات و مجمع ها را برای بررسی مسائل خدماتی منطقه و موضوعات مرتبط به کنفرانس خدمات جهانی را بر عهده دارد.(22نماینده موافق)

4-اصلاحیه بند قسمت روزهای آموزش: کلیه خدمتگزاران منطقه برای بالا بردن سطح آگاهی اعضا روزهای خاصی را برحسب نیاز در نظر گرفته و پس از هماهنگی با خزانه دار و رعایت اولویت بندی برگزاری، به کمیته کارگاه اعلام می نماید و این جلسات با صلاحدید خدمتگزار مربوطه به صورت حضوری و یا غیر حضوری برگزار می شود.(22نماینده موافق)

5-اصلاحیه بند یک شرایط عمومی خدمتگزاران :9 سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت. کلمه موثر حذف شد .(11نماینده موافق، 9مخالف، دو نفر بدون اینکه اعلام کنند در روند رای گیری شرکت نکردند)

6-اصلاحیه بند3 شرایط عمومی خدمتگزاران: کار کرد و دانش کافی از 12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین.(22نماینده موافق)

7-اصلاحیه بند 5شرایط عمومی خدمتگزاران: نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی(22نماینده موافق)

8-خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه نمی توانند دو خدمت همزمان در سطح هیچ ساختاری (منطقه، استان، ناحیه)داشته باشند به جز کمیته های موقت و اعضای هیئت مدیره تا زمان ثبت شدن انجمن.حذف شد(22نماینده موافق)

9-حضور مرتب در کلیه جلسات کمیته منطقه و هماهنگی ورود وخروج راس ساعت مقرر.(22نماینده موافق)

10-اصلاحیه بند یک وظایف عمومی خدمتگزاران: انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری.(22نماینده موافق)

11-ارسال گزارشات فعالیت ها 10روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی.022نماینده موافق)

12-هرکمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.(22نماینده موافق)

13-قسمت مسئولین اداری گرداننده اضافه شد: گرداننده باید توانایی مدیریت و رهبری داشته باشد و از ظرفیت اداره ی جلسات اداری برخوردار باشد.(22نماینده موافق)

 

 

 

وظایف گرداننده:

14-اصلاحیه بند 6وظایف گرداننده: گرداننده با تایید بیش از نیمی از نمایندگان می تواند جهت راهنمایی و کسب تجربه در مورد موضوعی خاص از اعضایی که تجربه کافی در آن زمینه را دارند برای شکل گیری وجدان گروهی آگاه به اعضای مهمان وقت مشارکت بدهد.(22نماینده موافق)

15-درصورت عدم حضور نایب گرداننده، برگزاری جلسه هماهنگی به عهده گرداننده می باشد. این بند کامل در توضیحات آمده است از این قسمت حذف شد.(22نماینده موافق)

16-تمامی جلسات خدماتی منطقه و مجمع ها را اداره می کند.(22نماینده موافق)

17-از فعالیت تمامی کمیته های فرعی آگاه باشد و برای حمایت از هرگونه پیشامدی در دسترس باشد.(22نماینده موافق)

18-بعد از کنفرانس خدمات جهانی برای شنیدن گزارش نماینده (در صورت حضور)برای مجمع فراخوان می دهد.(22نماینده موافق)

19-هر زمان که کمیته خدماتی منطقه یا نماینده ضروری بداند، برای مجمع ها فراخوان می دهد.(22نماینده موافق)

20-تمامی مکاتبات کمیته را امضا می کند.(22نماینده موافق)

21-در صورت داشتن  صندوق پستی، کلید آن را نگهداری می کند.(22نماینده موافق)

وظایف نایب گرداننده:

22-کمک به گرداننده جهت تعیین اولویت در مطرح کردن مسائل پیشنهادات و گزارشات و نظارت بر اجرای اساسنامه.(22نماینده موافق)

23-اصلاحیه بند 4وظایف نایب گرداننده: حضور در جلسات درون کمیته ای، کمیته های فرعی و موقت و هیئت مدیره به درخواست مسئول کمیته.(22نماینده موافق)

24-اصلاحیه بند 7 وظایف نایب گرداننده: به عهده گرفتن انجام وظایف مسئولان کمیته های فرعی در صورت انصراف، برکناری و یا پایان خدمت برای مدت دو دوره با همکاری مسئولین اداری انجام خدمت یک کمیته در یک زمان با تشخیص نمایندگان.(22نماینده موافق)

25-هر شش ماه یکبار نایب گرداننده در انبار گردانی کمیته نشریات شرکت کند و گزارش انبارگردانی را ارائه دهد.(22نماینده موافق)

26-یکی از امضا کنندگان حساب بانکی کمیته خدماتی منطقه می باشد.(22نماینده موافق)

وظایف منشی:

27-تنظیم و نگه داری گزارشها و به همراه داشتن آرشیو یک سال گذشته.(22نماینده موافق)

28-اصلاحیه بند 4وظایف منشی: هماهنگی و مطلع نمودن اعضای کمیته خدماتی منطقه از تاریخ، ساعت، مکان و علت برگزاری جلسات اضطراری و یا موارد خاص.(22نماینده موافق)

29-اصلاحیه بند 11وظایف منشی: ارسال ترجمه خبرنامه بلافاصله بعد از دریافت برای اعضا کمیته خدماتی.(22نماینده موافق)

30-تعداد غیبت های بیش از مورد مصوب خدمتگزاران را شفاها به نمایندگان اطلاع دهد.(22نماینده موافق)

31-لیست به روز شده ای از اطلاعات تماس با اعضای کمیته خدماتی منطقه و مجمع را نگهداری می کند.(22نماینده موافق)

32-یک  نمونه از صورت جلسه مصوب مجمع که شامل تایید انتخابات یا تایید ادامه خدمت نماینده یا علی البدل نماینده قبل از کنفرانس به کمیته خدمات جهانی ارسال می کند.(22نماینده موافق)

33-ثبت دوره خدمت کلیه خدمتگزاران.(22نماینده موافق)

34-قسمت خزانه دار اضافه شد: خزانه دار مسئول اموال وحساب بانکی کمیته خدماتی منطقه می باشد.(22نماینده موافق)

وظایف خزانه دار:

35-اصلاحیه بند 6وظایف خزانه دار: افتتاح حساب بانکی سه امضایی به همراه گرداننده و منشی و حق برداشت دو نفر از سه نفر با تایید کتبی  خزانه دار(22نماینده موافق)

36-خزانه دار باید مبلغ 3میلیون ریال را نقدی برای امور اضطراری و اجرایی بیرون از حساب نگه داشته و رسید کلیه مخارج را نگه دارد و اختصاص تنخواه خزانه دار جهت تامین هزینه های جاری کمیته خدماتی منطقه.(22نماینده موافق)

37-گزارش خزانه دار روی پورتال نمایندگان قرار گیرد.حذف شد(22نماینده موافق)

38-اصلاحیه بند 13 وظایف خزانه دار: در صورت نیاز به هرگونه حسابرسی در خزانه یا هر کمیته ای، کلیه گزارشات مالی و فاکتورها توسط خزانه دار به کار گروه حسابرس ارائه خواهد شد.(22نماینده موافق)

39-خزانه دار یکی از اعضاءهیئت مدیره رسمی انجمن می باشد. که تراز  مالی دفتر مرکزی را هر 6ماه یکبار بگیرد.(22نماینده موافق)

40-خلاصه ای از در آمد و مخارج سالانه را جهت برنامه ریزی خزانه اسفند ماه به کمیته ی خدماتی ارائه می دهد.(22نماینده موافق)

41-آخرین وضعیت مالی را در مجمع ارائه می دهد.(22نماینده موافق)

42-در مواقع لزوم یک نامه ی درخواست (مالی)ویژه برای فرستادن به گروه ها آماده کرده  و از آن ها برای تامین هزینه های کمیته خدماتی منطقه دعوت می کند.(22نماینده موافق)

43-بادر نظر گرفتن وقت نهایی شده توسط کمیته ی خدماتی جهانی ،مجموع هزینه های تعدیل شده ی نماینده (در صورت حضور)را به دفتر خدمات جهانی ارسال می کند.022نماینده موافق)

44-در صورت داشتن صندوق پستی ،کلید آن را نگهداری می کند.(22نماینده موافق)

شرایط نماینده منطقه:

45-نداشتن رابطه راهنما ورهجو بین نماینده وعلی البدل منطقه حذف شد(21نماینده موافق،1مخالف)

46-نماینده منطقه بایستی قبلا نماینده استان، ناحیه و یا حداقل 1دوره نماینده خدماتی گروه در نارانان باشد.(17نماینده موافق،3مخالف،2ممتنع)

 

وظایف نماینده:

47-اصلاحیه بند 3وظایف نماینده: انتقال کارگاه های آموزشی و برنامه های خدمات جهانی که نماینده در آن ها شرکت کرده است به منطقه و تاثیر این برنامه ها در ایران به خدمات جهانی.(22نماینده موافق)

48-دریافت خبرنامه توسط نماینده ی منطقه از سایت خدمات جهانی و ارسال آن برای کمیته ی ترجمه جهت ترجمه آن ظرف مدت 15روز وارسال آن به منشی جهت ارسال به نمایندگان و قرار دادن آن در سایت.حذف شد(22نماینده موافق)

49-اصلاحیه بند7وظایف نماینده: برای پیشرفت نارانان، ارتباطی دو طرفه بین منطقه وکل نارانان را تامین می کند.(22نماینده موافق)

50–اصلاحیه بند 8وظایف نماینده: ارسال سوالات مطرح شده توسط نمایندگان در کمیته خدماتی منطقه بعد از گفتگو و تایید به خدمات جهانی.(22نماینده موافق)

51-ارائه گزارش کنفرانس خدمات جهانی پس از دریافت آن از دفتر خدمات جهانی .(22نماینده موافق)

52-ارسال گزارش منطقه هر دو سال یکبار به کمیته کنفرانس خدمات جهانی.(22نماینده موافق)

53-در صورت حضور در کنفرانس، درون منطقه، برای اعضا ، گروه ها واستانها در سطح خدمات جهانی صحبت می کند و دیدگاهها وعقاید انجمن را به منطقه ی خود بر می گرداند.(22نماینده موافق)

54- در صورت حضور در کنفرانس خدمات جهانی و دعوت در جلسات استان شرکت می کند.(22نماینده موافق)

55-منطقه را در رابطه با دستور کار کنفرانس به محض آماده شدن، قبل از کنفرانس خدمات جهانی مطلع می کند.(22نماینده موافق)

56-طبق در خواست کمیته خدمات منطقه، تعدادی جلسه ی مرور گزارش دستور کار کنفرانس ،هماهنگ و برگزار می کند.022نماینده موافق)

57-در مجمع برای رای دادن به موارد مطرح شده در گزارش دستور جلسه ی کنفرانس، وجدان گروهی می گیرد و برای موارد مطرح نشده رای گیری می کند.(22نماینده موافق)

58-برای دادن گزارش درباره همکاری های کنفرانس خدمات جهانی، با نمایندگان خدماتی استان در سطح منطقه دیدار می کند.(22نماینده موافق)

59-عضوی فعال در کمیته خدمات جهانی می باشد.(22نماینده موافق)

60-در فاصله بین کنفرانس ها آنها برای پیشبردن کارها ی پیشنهادی در کنفرانس خدمات جهانی ،در کمیته های خدمات جهانی هم کمک می کنند .(22نماینده موافق)

وظایف علی البدل نماینده منطقه:

61-اصلاحیه بند یک وظایف علی البدل: در زمان غیبت نماینده یا اینکه نماینده قادر به انجام وظایف خدماتی خود نباشد، وظایف او را تا انتخاب نماینده جدید به عهده بگیرد.(22نماینده موافق)

62-ااصلاحیه بند 2 وظایف علی البدل: در ارائه گزارش با نماینده در منطقه همکاری کند.(22نماینده موافق)

63-در صورت حضور در کنفرانس و دعوت در جلسات استان ها شرکت می کند.(22نماینده موافق)

64-با نماینده ی خود در کنفرانس خدمات جهانی در آخرین سال خدمت نماینده، شرکت می کند تا با جریان کارکنفرانس خدمات جهانی آشنا شود.(22نماینده موافق)

65-علی البدل ها می توانند در کمیته های خدماتی منطقه خدمت کنند البته نه به عنوان مسئول کمیته.(22نماینده موافق)

*******************************************************************************

جلسه روز جمعه 08/04/97ساعت 9با خواندن دعای آرامش آغازشد،12سنت،12مفهوم خوانده شد.

طبق حضور وغیاب در جلسه 22نماینده حاضر  که 3/2آرا مساوی با 15و اکثریت ساده مساوی 12رای میباشد.

گرداننده:(معصومه ک)

1-برگزاری جلسه طبق فرمت

2-تهیه وتنظیم اساسنامه به کمک خدمتگزاران

3-برگزاری جلسه هماهنگی در تاریخ:08/04/97

ساعات پاسخگویی تلفن خدماتی 8:30الی 12 بجز روزهای تعطیل

منشی :(زهره الف)

ارائه گزارش خدمتگزاران به نمایندگان

ارسال گزارش شماره  68 و پاسخ سوالات شماره 68 به نمایندگان

ارسال اساسنامه به خدمتگزاران و نمایندگان

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 08/04/97تیرماه*

1-به کمیته نشریات تفیض اختیار گردید که با هماهنگی خزانه دار دو پرینتر قبلی را تعمیرکند و یا به فروش برساند.(22نماینده موافق)

2-با تایید مجدد نشریه تراز قدم 8و10دورریز شود.(22نماینده موافق)

3-تشکیل کارگروه برای بررسی مجزا شدن کمیته نشریات اما کاندیدی نداشت.18نماینده موافق،2ممتنع،2نماینده بدون اینکه اعلام کنند  در روند رای گیری شرکت نکردند)

از ساعت 12:30تعداد نمایندگان حاضر 21نماینده می باشد.

4-اساسنامه دریافت شده از وزارت کشور توسط مدیر عامل قبل از ارائه به وزارت کشور به نمایندگان ارائه شود. به شرح وظایف مدیر عامل اضافه شود.(21نماینده موافق)

5-برگزاری مرتب کارگاه هر جلسه در شورا به مدت 30یا45دقیقه(در حال اجرا می باشد)

6-طراحی و برنامه ریزی ایده ها به شرح وظایف کمیته نشریات اضافه شود.(18نماینده موافق،1مخالف،2ممتنع)

7-گزارشات کمیته های فرعی به صورتpdfدر کانال اتحاد گذاشته شود.(این امر در برنامه ربات در حال انجام می باشد)

8-خانم معصومه از سمنان به عنوان کمیته موقت تهیه پکیچ اطلاع رسانی انتخاب شدند(20نماینده موافق،1مخالف)

9-کمیته موقت تهیه پکیچ اطلاع رسانی، پکیچ آماده شده ی پیشنهادی را در جلسه شهریور ماه ارائه دهد.(21نماینده موافق)

10-مبلغ 100هزارتومان برای تن خواه کمیته موقت تهیه پکیچ اطلاع رسانی مشخص شد(21نماینده موافق)

11-درخواست استان مازندران مبنی بر برکناری کمیته نشریات رد شد.(21نماینده موافق)

12-خرید گوشی اندروید برای منشی شورا(19موافق،1مخالف،1ممتنع)

13-مبلغ خرید گوشی منشی تا سقف 1500000تومان مشخص شد.(21نماینده موافق)

14-نیم ساعت به تایم جلسه اضافه شد.(16نماینده موافق)

15-به روز رسانی پلن پشتیبانی توسط خزانه دار انجام می شود.(16نماینده موافق)

16-کارگاه در شهریور ماه برگزار نمی شود و روز اول باز خوانی اساسنامه می باشد، در آبان ماه روز اول کارگاه برگزار می شود. (16نماینده موافق)

17-رای گیری برای تولید چیپ خوش آمدگویی توسط کمیته نشریات رد شد.(7نماینده موافق،5مخالف،9ممتنع)

یک ربع پایانی تعداد نمایندگان حاضر 16نماینده می باشد.

 

پیشنهادات ردشده:

1-پیشنهاد کمیته خبر نامه مبنی بر حذف بند 10اساسنامه ایشان: پیام بهبودی قبل از چاپ جهت باز بینی به سه نفر از مسئولین اداری ارائه گردد. این پیشنهاد در اردیبهشت ماه 97رد شد.

2-پیشنهاد استان اصفهان: کاندیدا اهداف و چشم انداز خدماتی خود را در راستای خدمت دو ساله خود در هنگام کاندید شدن اعلام کند.

3-پیشهناد استان اصفهان: علی البدل نماینده منطقه در صورت اتمام یا برکناری از خدمت نماینده الویت انتخاب شدن را دارد.

4-برای ایاب وذهاب خدمتگزاران سقف  گذاشته شود.

5-برای حفظ و اتحاد گروهها و نواحی، پول مستقیم به منطقه واریز نشود.

6-برگزاری کارگاه گزارش نویسی برای خدمتگزاران منطقه

7-قبل از ثبت کشوری اقدام به ثبت استانی نشود

8-گرداننده می تواند با توجه به ازدحام و مسائل امنیت داخلی  وت وجه نکردن به توصیه های مکرر مبنی بر سکوت جلسه شورا را با اعضای شورا غیر علنی ادامه دهد همچنین در موارد خاصی مانند اتخاذ تصمیماتی که نیاز به رعایت گمنامی دارد بنا به مصالح انجمن می تواند جلسه شورا را غیر علنی اعلام کند.

9-تشکیل کارگروه برای حسابرسی کمیته نشریات .

10-تشکیل کارگروه برای حسابرسی خزانه دار .

11-برای سهولت در انجام امور بانکی صاحبان حساب نشریات تغییر کند.

12-رای گیری برای تولید چیپ خوش آمدگویی توسط کمیته نشریات رد شد.

پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:

1-برگزاری مجمع کشوری.(پیشنهاددهنده:تهران-تائیدکننده:آذربایجان غربی)

2-برگزاری کارگاه با موضوع اطلاع رسانی.(پیشنهاددهنده:کرمان-تائیدکننده :تهران)

3-چاپ دعای آرامش(پیشنهاددهنده:گیلان-تائیدکننده:سمنان)

4-درمنطقه کارگاه های بیشتری برگزار شود.(پیشنهاددهنده:لرستان-تائیدکننده:مازندران)

5-در پاسخ به سوالات ذکر شود که با رجوع به کدام منبع سنت و مفهوم بوده  است و از تجربه کدام استان استفاده شد. (پیشنهاددهنده: اصفهان-تائید کننده:کرمان)

6-همایش سراسری (پیشنهاد دهنده:سمنان-تائیدکننده:کرمان)

7-تهیه سالنامه همراه با شعارهای جلسه و کارت پستال(پیشنهاددهنده:سمنان-تائید کننده:گلستان)

8-تراز خدماتی خدمتگزارانی که خدمتشان تمام می شود داده شود.(پیشنهاد دهنده:بوشهر-تائید کننده:کرمان)

9-پیشنهاد تهیه تاریخچه نارانان ایران(پیشنهاد دهنده :گیلان-تائید کننده تهران)

پیشنهادات جدیدجهت بررسی:

استان اصفهان:

1-پیشنهاد براساس برگه گزارش چالش اطلاع رسانی شماره یک آماده کردن یکسری برگها جهت پیام رسانی گروه ها برای مکانها هدف:جواب دادن به درخواست مسئولین مکان حفظ سنت یک و معرفی هرچه بیشتر گروه ها در سطح جامعه و اینکه جلسات استان من به ورود تازه وارد نیازمند می باشد.

استان تهران:

1-جلسات منطقه سومین جمعه ماه های زوج برگزار شود تا با جلسات استانها تداخل نداشته باشد و زمان بیشتری برای رای گیرها باشد.

2-لطفا وقت و زمان بیشتری را به بررسی و پاسخ به سوالات و مشکلات گروه ها و استانها اختصاص دهید الان چند دوره است که به خاطر ضعف در این قسمت و موکول کردن پاسخ ها به بعد گزارشات بار مفید ندارند

استان کرمان:

1-برگزاری جلسات باز در تهران و استان ها توسط منطقه جهت اطلاع رسانی نارانان.

2-در دفتر منشی ساعت اتمام جلسه و نام خوش آمدگو ذکر شود.

3-اعزام یک سخنران در هر ماه به یک استان توسط منطقه.

4-در دسترس قرار دادن ترازنامه قدم 4و8توسط نشریات.

5-همکاری از استان ها باهم فکری با آنها در فاصله 2ماه بین دو جلسه شورا جهت روند ثبت .

استان مازندران:1-گزارش نشریات همراه با پرینت بانکی باشد لطفا این دوره(21/2)در الویت قرار دهید. در هر دوره پیوست گزارشات خدمتگزاران منطقه فرستاده شود.

استان گلستان:

1-پیشنهاداتی که در شورای منطقه مطرح میشود و نیاز به رای گروهها دارد دو دوره به گروهها فرصت داده شود.

استان خوزستان:

تهیه و فروش چیپ خوش آمدگویی در نشریات بصورت آزاد باشد تا دوستان خریداری کنند و به دوستان همدرد اهدا کنند.

توجه :نمایندگان عزیز پیشنهاداتی که با اصول نارانان مغایرت دارد حذف میشود و در صورت جلسه قید نمی گردد.

اطلاعیه:

1-سوالاتی که در شورای منطقه به صورت شفاهی پاسخ داده شود دیگر به صورت کتبی پاسخ داده نخواهد شد.

2-تمام استانها گروه های خود را شمارش کنند و برای خرید پاکت خواندنیها همکاری لازم با مسئول نشریات منطقه داشته باشند.

3-برای در گردش قرار دادن سرمایه نشریات لطفا گروه ها کتاب قدم 10تا12و مجله پیام بهبودی را خریداری کنند.

4-علی البدل استان قم در تاریخ 08/04/97در جلسه منطقه حاضر بودند ولی به دلیل به همراه نداشتن فرم معرفی نماینده استان خود طبق بند 16توضیحات اساسنامه منطقه اجازه صحبت و رای نداشتند.

 *لطفا نمایندگان جدید حتما فرم معرفی نماینده با امضاءیکی از مسئولین اداری استان خود را همراه داشته باشند.*

فراخوان ها:

1-اعضاءهیئت مدیره2-علی البدل نماینده منطقه3-نایب گرداننده4-مسئول کمیته اطلاع رسانی5-مسئول کمیته آدرسها و وبسایت 4-مسئول کمیته ناراتین

شرایط عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت 2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی 3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین 4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی 5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی 6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه 7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند 8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود وخروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری 2-ارائه گزارش مالی به خزانه دار 3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها 4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت های انجام شده شامل:بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه ریزی 5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود 6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند 7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطفه ی بعد ادامه دارد 8-ارسال گزارشات فعالیت ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته وجهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

******************************************************************

جلسه بعدی شورای منطقه   15و16/06/97 در استان تهران، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، کوچه پاکزادنیا، سرای محله راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

*********************************************************

*شماره حساب خزانه شورای منطقه بانک ملت به شماره 8167395530

به نام های حسین احمدی زاده ، معصومه ح کسایی و شکوفه معتقدی

 (اطلاعات خدمتگزاران)

تاریخ 7/4/97               8/4/97              8/4/97
خدمتگزار اساسنامه شماره خدماتی جلسه منطقه                                          هماهنگی
گرداننده 9 17:50 09196217736 9-17:25 8:25-9
نایب گرداننده 09196217739
مدیر عامل وهیت مدیره
منشی 9-17:50 09196217734 9-17:25 8:25-9
نماینده 9 17:50 09196217738 9-17:25 8:25-9
علی البدل نماینده
خزانه دار 9- 17:50 09196217740  9-17:25    8:30-9
کمیته آدرس ووبسایت 9:13-17:50 09196217741 9-17:25  8:33-9
کمیته اطلاع رسانی 09128129019
کمیته موقت نشریات 10:35-14:45   10:30-17:25 غ
کمیته تدارکات  9-17:50 09134736186  9-17:25 8:25-9
کمیته ترجمه 9:12 -17:50 09198987545  9-17:25 8:25-9
کمیته خبرنامه 9-17:50 09197650574 9-17:25 8:30-9
کمیته کارگاه  9:30-17:50 09197319605 9-17:25 8:25-9
کمیته ناراتین 09103312875
کمیته نشریات 9-17:50 09196217735  9-17:25 8:25-9

 

 

اطلاعات نمایندگان :   7و/8/04/97

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
  ورود-خروج ورود-خروج  
آذربایجان شرقی 9-17:50و9-17:25 9-17:50و9-17:25 09147799003

09144084630

آذربایجان غربی غ –        09142791527
اردبیل غ غ 09144541123

09371396989

اصفهان غ-9-17:25 9-17:50و9:7-17:25 09162926131

09383991171

البرز 9:20-17:50و9-12:30 غ-9-12:30 09307990367

09122678927

بوشهر 9-17:50و9-16:57 09173702078

09178729195

تهران 10:32-16:45و10:35-17:25 غ-10:40-17:25 09194115958

 

چهارمحال بختیاری 9-17:50و9-17:25 09162196206
خراسان شمالی 9:07-17:50و9:07-17:25 09334453591

 

خراسان جنوبی 9-17:50و9-16:25 09156636467
خوزستان 9-17:50و9-16:57 09169908247
زنجان 9 -17:50و9:12-17:25 09198844998
سمنان 9-17:50و9:07-17:25 9-17:50و9-17:25 09382905475

09192328257

سیستان وبلوچستان 9-17:50و9-17:25 غ 09157221952

09151901385

قزوین 9-17:30و9-17:25 9-17:50و9-17:25 09379433915
قم 09192672071

09369124185

کرمان غ غ 09131978362
کرمانشاه 9-17:05و9-17:25 09180563720
کیش 9-17:50و9:20و17:25 09123062986
کردستان 9 -17:50و9-17:25 09187831009
گلستان 9 -17:50و9-17:25 9:59-17:50و9-17:25 09116469767

09112702957

گیلان غ 9:10-17:40و9- 17:25 09117638424

09111854873

لرستان غ 09350833225

 

مرکزی 9:10-17:50و9:13-17:25
مازندران 9-17:50و9-17:25 9-17:50و9-17:25 09114153835

09118218865

همدان 9-17:50و9:16 9-17:50و9-16 09183504168

09183501241

یزد 9-17:50و9-17:25 09100952396

 

((جدول شروع و اتمام پستهای خدماتی نارانان و ناراتین ایران))

 

خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ ­اتمام دوره خدمت خدمتگزار تاریخ شروع تاریخ اتمام دوره خدمت
گرداننده 6/96 6/98 1 نایب گرداننده
منشی 12/96 12/98 1 تدارکات 12/96 12/98 1
خزانه دار 4/96 4/98 1 نماینده منطقه 8/96 8/98 1
کمیته ترجمه 8/96 8/98 1 کمیته نشریات 4/96 4/98 1
کمیته کارگاه 6/96 6/98 1 کمیته ناراتین      –  –
کمیته خبرنامه 8/96 8/98 2 کمیته آدرس و وب سایت

 

راههای ارتباطی با شورای منطقه ایران:

آدرس وب سایت:www.khmir.ir

سامانه پیامکی:500010003050912

تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران: https://telegram.me/naranonaddress

کانال آدرس جلسات: https://telegram.me/addressiran

کانال اتحاد: https://telegram.me/Etehadnaranon

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقهiranrs@yahoo.com

آدرس وب سایت نارانان ایرانwww.khmir.ir

آدرس وب سایت جهانی نارانانwww.nar-anon.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریاتnashriyat shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی خبرنامه payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانیetshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتینnarateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران   nsoiransc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشیnar.monshi@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمهtranslatenar@yahoo.com

باتشکر منشی شورای منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل)

شماره تماس:09196217734

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟