به نام خدا

اطلاعیه شماره 3 

سلام ودرود خدمت اعضا محترم نارانان و ناراتین ایران

کمیته گردآوری و طراحی نشریات منطقه ایران اعلام می کند موضوعات پیشنهادی از طرف دفتر خدمات جهانی جهت تجربه های اعضا محترم نارانان و ناراتین به ترتیب زیر می باشد :

 1. سنتهای 1-12 برای کتاب 36 نارانان

 2. کارکرد قدم 4

 3. روابط بهبودی

 4. 31 روز_ ناراتین

 5. مفاهیم 1-12 برای کتاب 36 نارانان

 6. اعتیاد در ازدواج

 7. کتاب مفاهیم

 8. والدین نوجوانان معتاد

 9. حالا چه کار کنیم؟ ( وقتی اعتیاد فعال می شود )

 10. یک کتاب خواندنی روزانه جدید (استفاده ار نوشته های متفرقه ای که دریافت می کنیم)

 11. فرزندان بزرگسال معتاد

 12. پمفلت فقط برای امروز

 13. پمفلت باید و نباید ناراتین

 14. جایگزینی برای نشریه “راهنمای خانواده معتادین”

 15. جایگزینی برای کتاب “زندگی پس از پاکی”

 16. جایگزینی برای کتاب “طوری که خودمان درک می کنیم”

از اینکه ما را در انجام این  هدف یاری می کنید صمیمانه سپاسگزاریم

راه های ارتباطی کمیته گردآوری و طراحی نشریات :

تلفن خدماتی :09338973389

ایمیل :Commitegertan@gmail.com

صندوق پستی: 521-91895

 

با تشکر

کمیته گردآوری و طراحی نشریات نارانان و ناراتین