استان آذربایجان شرقی

آدرس جلسات استان آذربایجان شرقی 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات

با شماره (0936718174) تماس حاصل فرمایید.

” در تعطیلات رسمی جلسات تعطیل می باشد “

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

فری کنفرانس

 

آدرس جلسات مجازی