نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

تماس حاصل فرمایید.

 

نام شهر

روز 

ساعت

نام گروه

فرمت

آدرس

تهران

یکشنبه

14 الی 15:30

راه زندگی

مشارکت

شهرری - میدان هادی ساعی (چهار راه آرامگاه )خیابان آستانه (خیابان آتش نشانی )سرای محله سرتخت

تهران

دوشنبه

14:30 الی 16

به سوی آرامش

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،

پرسش و  پاسخ

فری کنفرانس

تهران

سه شنبه

14:30الی16

راه سبز
(شهر ری)

مشارکت، نشریه
خوانی، قدم
بانوان

فری کنفرانس

تهران

سه شنبه

9  الی 10:30

خانه امید

مشارکت

 پرند ،فاز ۴،پارک مشاهیر جنوبی،قبل از پست خانه، درمکان نمازخانه پارک

تهران

سه شنبه

20  الی 21:30

ناراتین پسران

وحدت

مشارکت

برای شرکت در ناراتین پسران با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۹۳۳۴۶۴۲۳۴

تهران

چهارشنبه

13:30 الی 15

رد پای دوست

مشارکت آزاد، نشریه خوانی،

مشارکت انتخابی،

پرسش و تجربه

باقر شهر، کوی ارغوان خیابان ارغوان فرهنگسرای آفتاب

تهران

پنج شنبه

14 الی 15:30

ناراتین دختران

مشارکت

باقر شهر، کوی ارغوان خیابان ارغوان فرهنگسرای آفتاب

تهران 

پنج شنبه

12:30 الی 14

ناراتین پسران

سر آغاز

مشارکت

برای شرکت در ناراتین پسران با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۹۳۳۴۶۴۲۳۴

 

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی