جهت دریافت اطلاعات آدرس جلسات با شماره

تماس حاصل فرمایید.

برای شرکت در جلسات  فری کنفرانس روی لینک مورد نظر در جدول بزنید .

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

جنوب

سه شنبه

14:30الی16

راه سبز
(شهر ری)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،

پرسش و تجربه
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

سه شنبه

15الی 16:30

کلبه مهربانی
(ورامین)

مشارکت،
قدم، سنت

مفهوم
بانوان

ورامین، انتهای خیابان طالقانی، بعد از پزشکی قانونی حسینیه جان نثاران

(حضوری)

09195922305

جنوب

پنج شنبه

14 الی15:30

کلبه آرامش
(ورامین)

ناراتین دختران

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

24 12 751 0992

جنوب

پنج شنبه

18 الی19:30

فرشته ها

ناراتین دختران

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

24 12 751 0992

جنوب

پنج شنبه

14 الی15:30

فرشته ها

ناراتین دختران

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

24 12 751 0992

جنوب

پنج شنبه

14 الی15:30

کلبه آرامش

نشریه خوانی،
پرسش و تجربه ،
مشارکت

ورامین میدان رازی
پارک خانواده

جنوب

سه شنبه

10:30 الی 12

مسیر روشنایی

نشریه خوانی،
پرسش و تجربه ،
مشارکت

خانی آبادنو، بلوار شقایق، روبه روی میوه و تره بار، جنب پارک 22بهمن،سرای محله اسفندیاری ،طبقه دوم

تلفن: 09195922305

جنوب

چهارشنبه

15 الی 16:30

رد پای دوست
(باقرشهر)

مشارکت

فری کنفرانس

جنوب

دوشنبه

19 الی20:30

به سوی آرامش
(باقرشهر)

مشارکت، نشریه
خوانی، قدم
بانوان
)ورود آقایان ممنوع(

فری کنفرانس

جنوب

چهارشنبه

14 الی15:30

رهایی
(صالح آباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم، سنت

پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

جنوب

دوشنبه

15 الی 16:30

خانه دلها
(پاکدشت)

مشارکت، نشریه
خوانی، پرسش و
تجربه، سنت و جلسه
اداری
بانوان
ورود آقایان ممنوع

 فری کنفرانس

جنوب

دوشنبه

16 الی 17:30

ندای حق

سنت یا قدم، نشریه خوانی، پرسش و تجربه، اداری و مشارکت آزاد

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

جنوب

یکشنبه

15 الی16:30

سرای نیاز
(پرند)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

یکشنبه

14 الی15:30

نورالهی

مشارکت

قدم
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

یکشنبه

14:30 الی16

ساحل آرامش

سنت یا قدم، نشریه
خوانی، پرسش و
تجربه، اداری و
مشارکت آزاد
بانوان
ورود آقایان ممنوع

فری کنفرانس

جنوب

 شنبه

14:30 الی16

نسیم بهبودی
(اقدسیه)

قدم
سنت
مشارکت
نشریه خوانی
جلسه اداری
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

چهارشنبه

11 الی 12:30

باورنو
ورامین

نشریه خوانی، قدم،
سنت، مفهوم، مشارکت
بانوان
ورود آقایان ممنوع

عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید
09195922305

جنوب

چهارشنبه

14:30 الی 16

نور امید واوان

نشریه خوانی، پرسش و
تجربه
بانوان
)ورود آقایان ممنوع(

فری کنفرانس

جنوب

سه شنبه

15 الی16:30

کلبه مهربانی

قدم، سنت، مفهوم،
مشارکت
بانوان
)ورود آقایان ممنوع(

حضوری
ورامین، انتهای خیابان طالقانی، بعد از پزشکی قانونی حسینیه
جان نثاران

جنوب

دو شنبه

10 الی 11:30

سرای آرامش

مشارکت، قدم، سنت، نشریه خوانی، پرسش و تجربه

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

قرچک (ورامین)، رو به روی مسجد جامع، سرای محله ولایت، سالن بصیرت

(حضوری)

09195922305

جنوب

پنجشنبه

9 الی 10:30

طلوع گلستان

مشارکت، قدم،سنت،

پرسش و تجربه

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

گلستان، 30متری صالحیه،خیابان  سفیر امید، پارک بانوان

(حضوری)

09195922305

جنوب شرق

چهارشنبه

16 الی17:30

گروه
مشارکتی
خانه بهبودی

مشارکت،
نشریه خوانی
بانوان

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

09397569271

جنوب شرق

دو شنبه

16 الی17:30

نغمه های امید

مشارکت،
نشریه خوانی
بانوان

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

09397569271

جنوب شرق

سه شنبه

16 الی17:30

دختران
نارانان
جوانان

مشارکت
بانوان

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

09397569271

جنوب شرق

یک شنبه

16 الی17:30

گروه
مشارکتی

خانه بهبودی 

مشارکت،
بانوان

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

09397569271

جنوب شرق

چهار شنبه

17 الی18:30

آرامش رویایی
دختران ناراتین

مشارکت
بانوان

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

09397569271

شرق

یکشنبه

19:15 الی20:45

راه الهی
آقایان
(پیروزی)

مشارکت
 آقایان

 فری کنفرانس

خیابان پیروزی، خیابان طبرسی، پارک نیلوفر، سرای محله موسوی (زاهد گیلانی)

(حضوری)

تلفن: 09105631150

شرق

چهارشنبه

22الی23:30

معجزه نسترن
(پیروزی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شرق

دوشنبه

16الی 17:30

ندای عشق 
(پیروزی)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

خیابان پیروزی، خیابان طبرسی، پارک نیلوفر، سرای محله موسوی (زاهد گیلانی)

(حضوری)
تلفن: 09105631150

شرق

یک شنبه

15 الی16:30

آیین مهرورزی
(افسریه) 

مشارکت
نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس

شرق

 شنبه

16الی 17:30

پلی به سمت خدا
(مشیریه)

مشارکت
بانوان

فری کنفرانس

شرق

1شنبه

8:30 الی10

خانه عشق 
(شهرک کاروان)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

فری کنفرانس

شرق

سه شنبه

16الی 17:30

سرای امید

مشارکت ، سنت ، نشریه
خوانی ، پرسش و تجربه
بانوان
)ورود آقایان ممنوع

 فری کنفرانس

شرق

پنج شنبه

15 الی16:30

ستایش

تازه واردین
 ( جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

میدان خراسان، خیابان خاوران، خیابان اعظم نظامی، داخل معاونت اجتماعی

(حضوری)
تلفن: 09105631150


شمال و شمال شرق

دوشنبه

18 الی 19:30

دختران نور
ناراتین

مشارکت

(گروه مختص ناراتین دختران می باشد.)

فری کنفرانس

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

09196255628

شمال و شمال شرق

یکشنبه

15الی 16:30

قدم لواسان

قدم، سنت

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

پنج شنبه

15الی 16:30

نیایش
پارک پلیس

مشارکت و نشریه خوانی

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

دوشنبه

15 الی16:30

راه زندگی
پردیس

مشارکت، پرسش و تجربه

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

سه شنبه

18 الی19:30

هدف الهی
آقایان

مشارکت

(جلسه‌ مختص‌ آقایان می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

یکشنبه

17 الی18:30

سفر درون

قدم
 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

چهارشنبه

17 الی18:30

راه رشد

قدم و سنت
 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

16 الی17:30

آرامش
(پارک پلیس)

مشارکت

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

چهارشنبه

16 الی17:30

معجزه
(رسالت)

مشارکت

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

سه شنبه

16 الی17:30

اتحاد
(فدک)

قدم
 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

15 الی16:30

نشاط
(سیدخندان)

مشارکت

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

یک شنبه

16 الی17:30

باران

مشارکت

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

چهارشنبه

14 الی15:30

راه عشق
(رودهن)

مشارکت قدم، نشریه خوانی ، پرسش وتجربه

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

واتساپ

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

09196255628

شمال و شمال شرق

پنج شنبه

12:30الی14

سرآغاز
ناراتین پسران

مشارکت

(گروه مختص ناراتین پسران می باشد.)

 فری کنفرانس

جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

09196255628

شمال و شمال شرق

سه شنبه

10 الی11:30

وحدت

ناراتین پسران

مشارکت

(گروه مختص ناراتین پسران می باشد.)

 فری کنفرانس

جهت عضویت در گروه با شماره زیر تماس بگیرید

09196255628

شمال و شمال شرق

سه شنبه

10 الی11:30

گنج آرامش
(رسالت)

سنت آ
خر هفته هر ماه مفهوم ( جلسه مختص بانوان می باشد .)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

پنج شنبه

11 الی12:30

بهشت پنهان
(هروی)

مشارکت

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

یک شنبه

11 الی12:30

چشمه امید
(داوودیه)

مشارکت

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

 شنبه

10الی11:30

مهر
اراج

مشارکت

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

سه شنبه

10 الی11:30

مروارید
(اراج)

قدم و سنت

جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید

09196255628

شمال و شمال شرق

یک شنبه

10 الی11:30

گنج بهبودی
(رسالت)

قدم 

جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

18الی19:30

شنبه ها با نارانان

اول هرماه قدم هفته های بعد مشارکت

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

سه شنبه

18:30 الی 20

آسمان

مشارکت، شریه‌خوانی، پرسش و تجربه

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

سه شنبه

15:30 الی17

تازه واردین ستایش (کاوسیه)

مشارکت،۴۵ دقیقه‌آخر مختص‌ تازه‌ وادرین

 (جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

سه شنبه

16الی17:30

تیغه آفتاب لواسان

مشارکت

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

لواسان، بلوار امام خمینی،خیابان ایثار، مدرسه علامه طباطبایی،

درب بالایی مدرسه

حضوری

09196255628

غرب

شنبه

15 الی16:30

باران عشق
(کوهسار)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

شنبه

14:30 الی 16

معجزه 
(پارک لاله)

سنت
مفهوم
مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

یکشنبه

9:30 الی 11

دنیای نور
(اوین)

مشارکت، قدم، سنت

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

یکشنبه

10 الی 11:30

امید
(شهریار)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

یکشنبه

16 الی 17:30

دوستان الهی
(شادآباد)

مشارکت،
پرسش و تجربه ماهی یک بار
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

یکشنبه

15:30 الی 17

آوای بهبودی
(جنت آباد)

مشارکت، قدم و سنت،
پرسش وتجربه، نشریه خوانی
بانوان
ورود آقایان ممنوع

 فری کنفرانس

غرب

یکشنبه

17:30 الی 19

فرشتگان خدا
ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی
دختران

فری کنفرانس

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید
09397217233

غرب

دوشنبه

9:30 الی 11

راه نجات
(مرزداران)

مشارکت،
نشریه خوانی
پرسش و تجربه
(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

دوشنبه

10 الی 11:30

رشد
(امیرآباد)

پنل، مشارکت، قدم

نشریه خوانی

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

دوشنبه

14:30 الی 16

معجزه
(پارک لاله)

قدم، مشارکت

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

دوشنبه

17:30 الی 19

تجربه نیرو امید
(کمیل)

مشارکت، پرسش و تجربه

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

دوشنبه

10 الی 11:30

افق(شهریار)

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

شهریار، خیابان ولیعصر، کوچه استاد شهریار،فرهنگسرا شهریار، طبقه اول سالن آمفی تئاتر

(حضوری)
تلفن: 09104811501

غرب

دوشنبه

19 الی 20:30

مسیر رشد

مشارکت، قدم، پرسش و تجربه، سنت، نشریه خوانی (جلسه‌ مختص‌آقایان می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

سه شنبه

16:30 الی18

بهاران
(اندیشه)

قدم، سنت، مشارکت پرسش وتجربه، نشریه خوانی

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

سه شنبه

14:30 الی 16

نرگس
(تهرانسر)

مشارکت, پرسش و تجربه و قدم

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

سه شنبه

14:30 الی 16

پلی به سوی خدا
(رباط کریم)

قدم، مشارکت، پرسش وتجربه، نشریه خوانی

(جلسه‌ مختص بانوان می‌باشد.)

 رباط کریم(شهریار)، خیابان بخشداری،جنب اداره گاز، کوچه خانه جوان

(حضوری)
09104811501

غرب

سه شنبه

16 الی17:30

عشق و امید
(جناح)

مشارکت، قدم، پرسش و تجربه

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

چهار شنبه

10:30 الی 12

دریای نور
(شهرک غرب)

قدم، مشارکت، پرسش وتجربه، نشریه خوانی

(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

چهار شنبه

14 الی15:30

روزنه

(اندیشه)

مشارکت، قدم، سنت، نشریه خوانی،پرسش و تجربه
(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

سه شنبه

16 الی 17:30

فرشتگان آسمان
ناراتین

 مشارکت

(گروه مختص ناراتین دختران می باشد.)

فری کنفرانس

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید
09397217233

غرب

پنج شنبه

15 الی16:30

پرتو آرامش

(پونک)

مشارکت، قدم
(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

پنج شنبه

16 الی 17:30

خانه عشق

(آزادی)

مشارکت، قدم، پرسش و تجربه
(جلسه‌ مختص‌آقایان می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

9 ال 10:30

رشد

(میدان قزوین)

قدم، نشریه خوانی، مشارکت،

سنت، مشارکت
(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

9:30 الی11

خانه الهی

مشارکت، قدم،پرسش و تجربه
(جلسه‌ مختص‌ آقایان می‌باشد.)

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

12 الی13:30

امیدان فردا

مشارکت

(گروه مختص ناراتین پسران می باشد.)

 فری کنفرانس

جهت عضویت در گروه با شماره ذیل تماس بگیرید
09397217233

غرب

دوشنبه

17:30 الی 19

تجربه، نیرو، امید(کمیل)

مشارکت، پرسش و تجربه
(جلسه‌ مختص‌ بانوان‌ می‌باشد.)

 فری کنفرانس