لطفا در نوروز 1400 قبل از مراجعه به جلسه، به سایت مراجعه کرده و یا با مسئول آدرسهای استان خود تماس حاصل کرده و از باز بودن آن مطمئن شوید

 

راهنمای نصب و نحوه کار با این نرم افزارها اینجا بزنید

 

لطفا به فرمت جلسات خانمها و یا آقایان

و همینطور جلسات مخصوص ناراتین

دقت داشته و بعد عضو گروه شوید

جهت دریافت  جدول جلسات روی گزینه استان خود  بزنید

جلسات مجازی استانهای منطقه ایران

استان آذربایجان شرقی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

فری کنفرانس

تبریز

چهارشنبه

10:30 الی 12 

دانش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

خیابان آزادی شهید جدیری جنوبی نبش ایرانسل داخل پارک فرهنگسرای نرجس خاتون 


لطفا قبل از رفتن به جلسه از باز بودن آن مطئن شوید و با شماره آدرسها تماس بگیرید

استان آذربایجان غربی

در تعطیلات نوروز 
تعطیل میباشد

استان اصفهان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

اردکان

پنج شنبه


9

الی

10:30

مسیر رهایی


مشارکت


اردکان
خیابان باهنر
کوچه 10
مسجدالنبی
طبقه پایین

داران

یک شنبه

16
الی
17:30 

امید رهایی

مشارکت

داران
روبروی
گلزار شهدا
حسینیه گلزار

میبد

چهارشنبه

17

الی

18:30

معبد عشق

مشارکت


میبد
امیراباد
میدان ولیعصر
مهدیه امیراباد

خمینی شهر

شنبه

15
الی
16:30 

امید 

ناراتین

مشارکت

09057993806

جهت عضویت در گروه های واتساپی با شماره 0936557462 تماس حاصل فرمایید
استان البرز
استان بوشهر

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بوشهر

یک شنبه

20 الی
21:30

امید
و
آرامش

آقایان

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

 فری کنفرانس

عالی شهر

چهار شنبه

17 الی 18:30

همدلی

مشارکت

نشریه
خوانی

تعطیل میباشد

بوشهر

دو شنبه

17
الی
18:30 

امید
خانمها

نشریه
سنت
قدم
پنل

 واتساپ

بوشهر

چهار شنبه

9 الی
10:30

آرامش
خانمها

سنت
قدم

 فری کنفرانس

جزیره خارک

یکشنبه

15:30
الی
17 

ساحل آرامش
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

خیابان
هوادریا
ساختمان
بهزیستی

بوشهر

سه شنبه

17
الی
18:30 

مسیر بهبودی

مشارکت
سنت
قدم

فلکه رییس
علی دلواری
مجتمع 9 دی
نمازخانه

خورموج

یکشنبه

9 الی
10:30

امید
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

تعطیل میباشد

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09175543713 تماس حاصل فرمایید
استان تهران

جهت دریافت  جدول جلسات  بزنید

آدرس جلسات استان تهران نوروز1400

استان خراسان رضوی و شمالی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشهد

چهار شنبه

16 الی 
17:30

مسیرسبز

فرامرز

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت
هفته پنجم:نانسی

فری کنفرانس

مشهد

جمعه

10
الی
11:30 

سرزمین
آزادی

خانمها

.تجربه نیرو امید 2.قدم 3.پمفلت 4.پرسش و پاسخ 5.کارگاه

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16
الی
17:30

یگانه 
بهبودی

خانمها

سخنران از اعضا ناراتین
داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها
سنت
 

 فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

10
الی
11:30 

مسیر آرامش

قدم
نشریه خوانی
پرسش و تجربه (پنل)سنت
شعارها

فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

19 الی
20:30

پیروزی

قدم
مشارکت بهبودی
نشریه خوانی 
سی و یک روز در نارانان
سنت

 فری کنفرانس

مشهد

یک شنبه

16:30 
الی
18 

روزنه
امید

طبرسی

1.تجربه نیرو امید  2.پنل 3.قدم 4.سنت  5.سخنران از ناراتین

مشهد

ناراتین

13 تا 19 سال

جهت عضویت با

09154773906

تماس بگیرید

مشهد

شنبه

17
الی
18:30 

بیداری روحانی


کارکرد قدم

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

11 الی 12:30

کلبه آرامش

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: 31 روز در نارانان

مشهد

پنج شنبه

18:30 الی 17

صبح امید

قدم
تجربه نیروامید
پنل
سنت

مشهد

شنبه

10
الی
11:30 

راه بهبودی

قدم
مشارکت تجربه نیرو امید


نشریه خوانی
سنت

مشهد

یک شنبه

9
الی
10:30

رهایی

قدم
پمفلت و نشریه
سنت
تجربه نیروامید
پس از فقدان ماه بعد پرسش و تجربه (پنل)

قاسم آباد -
فلاحی 38 -
38/13 -
حسینیه
جانثاران

بردسکن

سه شنبه

16 الی 17:30

ندای آرامش

پنل
قدم
تجربه نیروامید
مشارکت
نانسی

مطهری 30 تکیه فرخی

اسفراین

چهار شنبه

9
الی
10:30 

ندای آرامش

1.نشریه خوانی 2.قدم 3.تجربه نیرو امید 4.سی و یک روز در نارانان 5.مشارکت آزاد

خیابان امام 
خمینی
محل رضویه

سبزوار

پنج شنبه

9
الی
10:30 

 آرامش

نشریه خوانی
قدم
مشارکت
پنل

خیابان بیهق 12 - حسینیه علی اکبری

بجنورد

چهار شنبه

10
الی
11:30 

همراهان امید

1.پمفلت 2.مشارکت 3.تجربه نیرو امید 4پرسش و تجربه
سنت

فری کنفرانس

سرخس

دوشنبه

18:30 الی 17

 آرامش

1.آزاد 2.پنل 3.نشریات 4.اداری 5.تجربه نیرو امید

فری کنفرانس

شیروان

دو شنبه

16 الی 17:30

رهایی

1.قدم 2.قدم 3.تجربه نیرو امید 4.پمفلت - نشریه خوانی

مشارکت آزاد 5.

فری کنفرانس

تربت حیدریه

یک شنبه

10 الی 11:30

طلوع عشق

1.موضوع 2.پرسش و پاسخ 3.نشریه خوانی 4.قدم

فری کنفرانس

نیشابور

 شنبه

18:30 الی 17

 آرامش

1.قدم 2.نشریات 3.سنت 4.پمفلت 5.پنل

خیابان

17 شهریور

17 شهریور 44 

خیابان سلمان جنوبی

درب آبی بزرگ

نیشابور

یک شنبه

16:30 الی 18

رهایی

نشریات
پمفلت
پرسش و تجربه (پنل)
مشارکت آزاد
قدم

درود 
خیابان ساحلی
مدرسه شهید 
علی 
درودی

بوژمهران نیشابور

سه شنبه

16 الی 17:30

ندای  آرامش

تجربه نیروامید
قدم
مشارکت آزاد
پمفلت
پنل-مشارکت آزاد

بوژمهران 

خیابان شهدا 

شهدا 3/1

مسجد جامع

نیشابور

سه شنبه

15 الی 16:30.

همدلی

قدم
سنت
پمفلت
نشریات
هر دوماه یک بار پنل

روستای 
چاهلسر
45کیلومتری
نیشابور

جهت عضویت در گروه های تلگرامی با 09157093691 تماس حاصل فرمایید
استان خراسان جنوبی

سه قلعه

چهارشنبه طلوع بی نشان

روز

15 الی 16

هفته دوم نوروز 1400

باز میباشد

ساعت جلسه

بلوار کوشش

میدان آخرت

مسجد موسی بن جعفر

آدرس

استان خوزستان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

آغاجاری

شنبه

16 الی 17:30

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ 

آبادان

سه شنبه

15الی16:30

پلی به سوی خدا

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 فری کنفرانس

آبادان

شنبه

15الی
16:30

سرای امید

 قدم
 مشارکت آزاد
سنت
نشریه خوانی
مشارکت آزاد

 فری کنفرانس

اهواز

پنج شنبه

17
الی
18:30

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

یک شنبه

17الی
18:30

نیروی برتر

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

اهواز

سه شنبه

16 الی
17:30

سپاسگزاری

مشارکت

واتساپ

اهواز

پنج شنبه

17 
الی
18:30

پیشرفت نه کمال

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

ایذه

شنبهچهار شنبه

11الی12:30

17الی18:30

صداقت

سرای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

رامهرمز


سه شنبه

18 
الی
19:30

 امید برتر

قدم
سنت

 فری کنفرانس

ماهشهر

شنبه

9 الی
10:30

 امید

مشارکت
قدم
سنت
سپاس گزاری

 فری کنفرانس

خرمشهر

سه شنبه

15:30 الی
17

سکوت سبز

مشارکت

واتساپ

دزفول

چهار شنبه

9 الی
10:30

حلقه وصال

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اندیمشک


جمعه

15:30 الی 17

سرای آرامش

مشارکت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

لالی

چهار شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت
قدم
پرسش و تجربه
جلسه اداری

واتساپ

رامشیر

یک شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت
پرسش و تجربه
جلسه اداری

خیابان 
22بهمن
روبروی
مدرسه
تابان
نمازخانه
پارک رضوان

شوش

دو شنبه

16 الی 17:30

حلقه سبز

مشارکت
پرسش و تجربه
جلسه اداری

 فری کنفرانس

میانکوه

چهار شنبه

15الی16:30

راه سبز

واتساپ

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۳۹۳۸۱۵۰۱۷ تماس حاصل فرمایید
استان زنجان

در تعطیلات عید نوروز

تعطیل میباشد

استان سمنان

در تعطیلات عید نوروز

تعطیل میباشد

استان سیستان و بلوچستان

جلسات واتساپ

روزهای یک شنبه و پنجشنبه

ساعت 14:30 الی 16

برگزار میشود

 

لطفا جهت مراجعه

به جلسه واتساپ

با شماره

(09304096868)

   تماس حاصل فرمایید.

استان فارس

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

شیراز

شنبه

18 
الی19:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

19 الی20:30

دنیای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

سه شنبه

21الی22:30

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

12الی13:30

ایمان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

20:30 الی 22

ندای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

10 الی11:30

ستایش بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

15:30 الی 17

بهشت

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز


پنج شنبه

18 الی 19:30

گلهای بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

9 الی 10:30

پرپرواز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

 مسیرخوشبختی

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین دختران

شیراز

دو شنبه

19 الی 20:30

جوانان امید

مشارکت


 فری کنفرانس
09917471838

ناراتین پسران

شیراز


سه شنبه

18 الی 19:30

مسیرآرامش

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین  دختران

شیراز

دو شنبه

20 الی 21:30

معجزه

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

20:30 الی 22

مسیرسبز


قدم

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

21 الی 22:30

مسیرسبز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دو شنبه

12الی13:30

نسیم دوستی

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

10الی11:30

روزنه امید

مشارکت

 فری کنفرانس

قائمیه

جمعه

19 الی 20:30

رشد آگاهی

مشارکت

 فری کنفرانس

کوشک بیدک

جمعه

11 الی12:30

نهال امید

مشارکت


 فری کنفرانس

گویم

پنج شنبه

16الی17:30

امید

مشارکت


 فری کنفرانس

ظفرآباد

سه شنبه

19 الی 20:30

زندگی دوباره

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگان

یک شنبه

17 الی 18:30

طلوع آرامش

مشارکت


 فری کنفرانس

استان قم

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

آدرس جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

قم

جمعه

12:15
الی
13:45

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

آقایان

مشارکت
قدم
مفهوم

قم

دوشنبه

21:30 الی 
22

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09101364626

 

آقایان

مشارکت
قدم
مفهوم

کاشان

یک شنبه

16
الی
17

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09101364626

 

بهار
خانمها

نشریه خوانی

کاشان

شنبه

15:30
الی
17 

فری
کنفرانس

شقایق
خانمها

مشارکت 

 

کاشان

چهار شنبه

10الی 11:30

فری
کنفرانس

شقایق
خانمها

مشارکت 

 

قم

پنج شنبه

9 الی 10:30 

فری
کنفرانس

کلبه آرامش
خانمها

مشارکت 

 

قم

شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

در جستجوی
آرامش
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

یک شنبه

15
الی
16:30

حضوری

نیروگاه
میدان 
نبوت
درمانگاه
الزهرا

رهایی
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

دوشنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

رهایی
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

 سه شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

بسوی
آرامش
خانمها

مشارکت 

 

قم

چهار شنبه

9:30 الی 11

حضوری

میدان پلیس
میدان 
محلاتی
سالن بهزیستی

نیلوفر 
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

چهار شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

مسیر بهبودی 

قدم

دلیجان

شنبه

17 الی 18:30

حضوری

خیابان 
بهشتی
خیابان امام حسین
مرکز توانبخشی
امام حسین

خانه امید
خانمها

مشارکت 

 

دلیجان

چهار شنبه

17
الی
18:30

حضوری

خیابان امام
کوچه 13  آبان

گل یاس
خانمها

مشارکت
قدم
سنت 
فقط برای امروز 

 

آوه

دوشنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 

 

ساوه 

چهار شنبه

15
الی
16:30

مجازی

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

ردپای خداخانمها

مشارکت 
قدم
نشریه خوانی

 

ساوه 

شنبه

16
الی
17:30

حضوری

سه راه
طالقانی
شبکه  بهداشت

رد پای خدا

مشارکت 
پنل
پرسش و تجربه

 

جعفریه

یک شنبه

16
الی
17:30

حضوری

ساختمان بهزیستی

پیام آوران
امید
خانمها

مشارکت 

 

استان کردستان

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

دهگان

دو شنبه

16 الی 17:30

تعطیل

آرامش

مشارکت

سنندج

سه شنبه

15:30
الی
17

فری کنفرانس

اتحاد

خانمها

مشارکت

سنندج

یک شنبه

17الی
18:30

3راه
حسن آباد
درمانگاه
امام
محمدغزالی

شهامت

مشارکت

سنندج

یک شنبه

20 الی 21:30

فری کنفرانس


09186483501

ناراتین

مشارکت

سقز

دوشنبه

17
الی
18:30 

فری کنفرانس

امید رهایی
خانمها

مشارکت 

قروه

چهار شنبه
دو شنبه

15 الی 16:30

09182955673


تماس بگیرید

آرامش

مشارکت
 

بانه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

 به سوی آرامش

مشارکت
 

مریوان

1شنبه

16 الی 17:30

سه راه 
بهزیستی
شنوایی سنجی
نوا

نیایش

مشارکت

استان کرمان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

یک شنبه

21 
الی
22:30

مسیر خوشبختی

قدم
سنت

 فری کنفرانس

کرمان

سه شنبه

10 
الی
11:30

مسیر رهایی

قدم
سنت

 فری کنفرانس


کرمان

جمعه

16 الی
17:30

رهایی

 مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


کرمان

پنج شنبه

16 
الی
17:30

دختران

ناراتین

مشارکت

واتساپ

کرمان

 شنبه

10 
الی
11:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

سیرجان

چهارشنبه

18:30 الی
20

امید

قدم

 فری کنفرانس

سیرجان

چهارشنبه

18:30 الی 20

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

چهار شنبه

22
الی
23

....

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

شنبه

15 الی
16:30

معجزه

مشارکت
قدم

 فری کنفرانس

انار 

 سه شنبه

16 الی
17:30

مسیربهبودی

مشارکت

 فری کنفرانس

زرند

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه 

16:30 الی
18


آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

دوشنبه ها در
خیابان ولیعصر
مدرسه
شهید بهشتی

کهنوج

دوشنبه

چهارشنبه

15:30 الی
17

آرامش

مشارکت

واتساپ
باآدرسهای استان
تماس بگیرید
حضوری

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09916900030 تماس حاصل فرمایید
چهارمحال و بختیاری

تعطیلات نوروز 

تعطیل میباشد

استان کرمانشاه

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه

لینک جلسه 

ایلام

دو شنبه

16 
الی
17:30

آرامش

مشارکت

بلوار 
مدرس
نرسیده
به کشوری
پشت بنیاد 
شهید
کوچه کوثر
مسجد 
حضرت زینب (س)

ایلام

شنبه

9:30
الی
11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

پاوه

یک شنبه

16
الی
17:30

رهایی

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 پاوه 
میدان مولوی

کرمانشاه

دو شنبه

15 الی16:30

نشاط مسکن

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

15 الی
16:30

نشاط مسکن

مشارکت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

 9:30 الی
11

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

یک شنبه

15 
الی
16:30

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

شنبه

15 
الی
16:30

رشد

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگاور

شنبه

15 
الی
16:30

طلوع

مشارکت

واتساپ

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۱۸۶۸۷۱۶۵۰ تماس حاصل فرمایید
کیش

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کیش

دو شنبه 

16 الی 17:30

ستایش

مشارکت
نشریه خوانی
قدماستان گلستان

در تعطیلات نوروز

تعطیل میباشد

استان گیلان

شهر

روز

ساعت

آدرس  جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

رشت

شنبه

16:30
الی
18:15

فری کنفرانس

امید فردا
خانمها

تازه واردین

رشت

چهار شنبه

17الی 18:30

خیابان پرستار بهزیستی کل

مسیر بهبودی
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت 

رشت

جمعه

12:30
الی
14

خیابان پرستار بهزیستی کل

حلقه امید
آقایان

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

لنگرود

یک شنبه

17
الی
18:30 

نمازخانه
پارک
بازار

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

لنگرود

سه شنبه

17
الی
18:30 

 نرم افزار واتساپ

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

تالش

یک شنبه

16
الی
17:30 

 انتهای خیابان طالقانی اداره بهزیستی

امید و آرامش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

بندر انزلی

سه شنبه

9
الی
10:30 

خیابان مالا 
خیابان معلم
اداره ارشاد

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 
نشریه خوانی

لولمان

سه شنبه

16
الی
17:30 

بقعه آقا
سید غریب

اعتماد
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

لوشان

چهار شنبه

17
الی
18:30 

مسجد
اهل
بیت
شهرداری

ندای آرامش
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

آستانه

شنبه
دو شنبه

17
الی
18:30 

میدان آزادی
هلال احمر

نیاز و امید
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

نشریه خوانی

پرسش و  تجربه


آخر ماه
16 الی 17:30
بهبودی
17:30 الی 18:30
اداری

لاهیجان

چهار شنبه

10
الی
11:30 

خیابان
امام خمینی 
بهزیستی 

ستایش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه


آخر هر ماه
بهبودی 9 الی 10:30

اداری 10:30 الی 12


استان لرستان

در نوروز

تعطیل میباشد

استان مرکزی

محلات

چهار شنبه

10 الی 11:30

صدای آرامش

مشارکت

 میدان مصطفی خمینی

کوچه مسجدجامع

حسینیه مسجد جامع

 

 

استان همدان

همدان

چهار شنبه 

15 الی 16:30

اتحاد

مشارکت

https://join.freeconferencecall.com/ettehad0

استان یزد

اشکذر

یک شنبه

10 الی 11:30

معجزه زندگی

مشارکت

اتاق وسط پارک اشکی


مهریز

پیج شنبه

8:30 الی 10

راز آرامش

هفته دوم نوروز باز میباشد

http://://join.freeconferencecall.com/razaramesh11

کانال آدرس جلسات تلگرام

کانال آدرس جلسات ایتا