لطفا در نوروز 1400 قبل از مراجعه به جلسه، به سایت مراجعه کرده و یا با مسئول آدرسهای استان خود تماس حاصل کرده و از باز بودن آن مطمئن شوید

 

راهنمای نصب و نحوه کار با این نرم افزارها اینجا بزنید

 

لطفا به فرمت جلسات خانمها و یا آقایان

و همینطور جلسات مخصوص ناراتین

دقت داشته و بعد عضو گروه شوید

جهت دریافت  جدول جلسات روی گزینه استان خود  بزنید

جلسات مجازی استانهای منطقه ایران

استان آذربایجان شرقی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

فری کنفرانس

تبریز

چهارشنبه

10:30 الی 12 

دانش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

لطفا قبل از رفتن به جلسه از باز بودن آن مطئن شوید و با شماره آدرسها تماس بگیرید

خیابان آزادی شهید جدیری جنوبی نبش ایرانسل داخل پارک فرهنگسرای نرجس خاتون 

استان آذربایجان غربی

در تعطیلات نوروز 
تعطیل میباشد

استان اصفهان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

اردکان

پنج شنبه


9

الی

10:30

مسیر رهایی


مشارکت


اردکان
خیابان باهنر
کوچه 10
مسجدالنبی
طبقه پایین

داران

یک شنبه

16
الی
17:30 

امید رهایی

مشارکت

داران
روبروی
گلزار شهدا
حسینیه گلزار

میبد

چهارشنبه

17

الی

18:30

معبد عشق

مشارکت


میبد
امیراباد
میدان ولیعصر
مهدیه امیراباد

خمینی شهر

شنبه

15
الی
16:30 

امید 

ناراتین

مشارکت

09057993806

جهت عضویت در گروه های واتساپی با شماره 0936557462 تماس حاصل فرمایید
استان البرز
استان بوشهر

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بوشهر

یک شنبه

20الی21:30

امید و آرامش

آقایان

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

 فری کنفرانس

عالی شهر

چهار شنبه

17 الی 18:30

همدلی

مشارکت

نشریه
خوانی

تعطیل میباشد

بوشهر

دو شنبه

17الی18:30 

امید
خانمها

نشریه
سنت
قدم
پنل

 واتساپ

بوشهر

چهار شنبه

9 الی10:30

آرامش
خانمها

سنت
قدم

 فری کنفرانس

جزیره خارک

یکشنبه

15:30الی17 

ساحل آرامش
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

خیابان
هوادریا
ساختمان
بهزیستی

بوشهر

سه شنبه

17الی18:30 

مسیر بهبودی

مشارکت
سنت
قدم

فلکه رییس
علی دلواری
مجتمع 9 دی
نمازخانه

خورموج

یکشنبه

9 الی10:30

امید
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

تعطیل میباشد

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09175543713 تماس حاصل فرمایید
استان تهران

جهت دریافت  جدول جلسات  بزنید

آدرس جلسات استان تهران نوروز1400

استان خراسان رضوی و شمالی

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشهد

شنبه

10الی11:30 

10الی11:3 

راه بهبودی

قدم
مشارکت تجربه نیرو امید


پنفلت

نشریه خوانی
سنت

فری کنفرانس

مشهد

شنبه

9 الی11

9 الی11

بیداری روحانی

کارکرد قدم

چهارراه خیام – خیام 40 – مسجد محسن

مشهد

یکشنبه

9 الی10:30 

9 الی10:30 

رهایی

قدم
پمفلت و نشریه
سنت
تجربه نیروامید
پس از فقدان ماه بعد پرسش و تجربه (پنل)

قاسم آباد -
فلاحی 38 -
38/13 -
حسینیه
جانثاران

مشهد

یکشنبه

16:30 الی1 

16:30 الی1 

روزنه امید
طبرسی

1.تجربه نیرو امید  2.پنل 3.قدم 4.سنت  5.سخنران از ناراتین

طبرسی اول .
طبرسی 58 .
صاحب الزمان 1
. کلنیک صبح
امید

مشهد

دو شنبه

11 الی12:30

11 الی12:30

کلبه آرامش

1)قدم 1تا12

 2)تجربه نیرو امید

 3)پرسش و پاسخ(پنل)

 4)سی و یک روز در نارانان

فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

یگانه 
بهبودی

خانمها

سخنران از اعضا ناراتین
داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها
سنت
 

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

15 الی16:30

خانه امید

1)31 روز در نارانان

2)قدم 1 تا 12

3)پمفلت

4)پرسش و پاسخ (پنل)

5)سنت

جاده سیمان -  قرقی - کشمیری 52 - پلاک 8

مشهد

سه شنبه

16 الی17:30

14:30 الی16

خواجه ربیع - بلوار بهمن - بهمن 4 - مسجد قائم آل محمد - درب بغل مسجد

مشهد

سه شنبه

15:30 الی17

15:30 الی17

مسیر آرامش

قدم
نشریه خوانی
پرسش و تجربه (پنل)سنت
شعارها

فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

19 الی20:30

19 الی20:30

پیروزی

1)قدم 1 تا 12

2)سنت

 3) کتابچه آبی

 4) فقط برای امروز

5) نشریه خوانی

 فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

10الی11:30 

10الی11:30 

نشاط

1)قدم 1 تا 12

2) نشریات

3)پرسش و پاسخ (پنل)

4)آزاد

5) تجربه نیرو و امید

شاندیز- نبش آبشار 3 - مسجد امام حسن مجتبی

مشهد

چهار شنبه

16الی 17:30

16الی 17:30

مسیرسبز

فرامرز

1)قدم 1 تا 12

2)تحربه نیرو امید

3)پرسش و پاسخ(پنل)

4)سنت

5یشرفت نه کمال

فری کنفرانس

مشهد

پنج شنبه

11الی12:30 

11الی12:30 

صبح امید

1)قدم 1 تا 12 2)تجربه نیرو امید

3)سنت

4)ناراتین / مشارکت آزاد

5)پرسش و پاسخ(پنل)

فری کنفرانس

مشهد

پنج شنبه

20:30 الی22

20:30 الی22

بهار آرامش

ناراتین پسران

جهت عضویت

با شماره  09154773906  تماس بگیرید.

مشهد

جمعه

16 الی 18

16 الی 18

کلبه آرامش

ناراتین دختران

جهت عضویت

با شماره  09154773906  تماس بگیرید.

مشهد

جمعه

10الی11:30 

10الی11:30 

سرزمین
آزادی

خانمها

.تجربه نیرو امید 2.قدم 3.پمفلت 4.پرسش و پاسخ 5.کارگاه

 فری کنفرانس

گلبهار

دو شنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

1)قدم 1 تا 12

2) نانسی

3)تجربه نیرو و امید

4)نشریه بهبودی

5) آزاد

گلبهار- پیروزی 10- یا فهمیده 19- مسجد امام حسن مجتبی

اسفراین

چهار شنبه

10الی11:30 

10الی11:30 

ندای آرامش

1)نشریه خوانی 2)قدم 1 تا 12

3) سنت

4) تجربه نیرو امید

5) موضوع آزاد

خیابان امام خمینی - محل رضویه

بجنورد

چهار شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

همراهان امید

1)قدم 1 تا 12

2)مشارکت آزاد یا پمفلت

3)تجربه نیرو امید

4) پرسش و پاسخ(پنل)

5) سنت

خیابان حسینی معصوم - چهارراه مهندسان - سالن ورزشی علی دخت

بردسکن

سه شنبه

16الی 17:30

16الی 17:30

ندای آرامش

1)پرسش و پاسخ(پنل)

 2)قدم 1 تا 12

 3)تجربه نیرو امید

 4)مشارکت آزاد 5)نانسی

خیابان مطهری 30 تکیه فرخی

تربت حیدریه

چهار شنبه

19 الی20:30

19 الی20:30

طلوع عشق

1)موضوع

 2)پرسش و پاسخ(پنل)

3)نشریه خوانی

 4)قدم 1 تا 12

فری کنفرانس

سبزوار

پنج شنبه

9الی10:30 

9الی10:30 

 آرامش

1)قدم 1 تا 12

 2)نشریه خوانی

 3)پرسش و پاسخ(پنل)

4)مشارکت

خیابان بیهق 12 - حسینیه علی اکبری

سرخس

چهار شنبه

16الی17:30 

16الی17:30 

 آرامش

1)سنت

 2)پرسش و پاسخ(پنل)

3)نشریات

 4)اداری

 5)تجربه نیرو امید

طالقانی غربی - طالقانی 22- پلاک 1- کلینیک مشاوره ندای مهر

شیروان

دوشنبه

16الی17:30 

16الی17:30 

رهایی

 1)قدم 1تا 12

2) قدم 1 تا 12

 3)تجربه نیرو امید

4)نشریه خوانی

5)مشارکت آزاد

فری کنفرانس

نیشابور

شنبه

17الی 18:30

15:30الی 17

امیدبه زندگی

1)قدم 1 تا 12

 2)نشریات

 3)سنت

 4)پمفلت

 5)پرسش و پاسخ(پنل)

هفده شهریور44- خیابان ثامن جنوبی - جنب مدرسه امینی - درب سفید بزرگ

نیشابور

یک شنبه

16:30الی 18

15:30الی 17

رهایی

1)نشریات

2)پمفلت

3)پرسش و پاسخ (پنل) – مشارکت آزاد

4)قدم 1 تا 12

درود - خیابان ساحلی - مدرسه شهید علی درودی

نیشابور

دو شنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

آرامش

نیشابور-  خیابان بعثت 56- هیئت شازده علی اصغر

مشهد

چهار شنبه

9 الی 11

9 الی 11

پیروزی - جام عسل- بلوار شهید کاوه- کاوه 13- پلاک 19

بوژمهران نیشابور

سه شنبه

16الی 17:30

14:30 الی16

ندای  آرامش

تجربه نیروامید
قدم
مشارکت آزاد
پمفلت
پنل-مشارکت آزاد

بوژمهران 

خیابان شهدا 

شهدا 3/1

مسجد جامع

نیشابور

سه شنبه

15الی 16:30

14الی 15:30

همدلی

1)قدم 1 تا 12

2)سنت

3)نشریات

4)پمفلت

هر دو ماه یکبار پنل

روستای چاهنسر- اول  روستا-  روبروی پارک

کاشمر 

سه شنبه

16الی 17:30

16الی 17:30

آرامش

1)قدم 1 تا 12

2)نشریه هفته

3)مشارکت آزاد

4)پنل (پرسش و پاسخ)

خیابان پانزده خرداد 5- بهزیستی قدیم

جهت عضویت در گروه های تلگرامی با 09157093691 تماس حاصل فرمایید
استان خراسان جنوبی

سه قلعه

چهارشنبه طلوع بی نشان

روز

15 الی 16

هفته دوم نوروز 1400

باز میباشد

ساعت جلسه

بلوار کوشش

میدان آخرت

مسجد موسی بن جعفر

آدرس

استان خوزستان

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

آغاجاری

شنبه

18 الی 19:30

16 الی 17:30

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی


مدرسه حضرت رقیه-جنب بهزیستی

آبادان

سه شنبه

15الی16:30

15الی16:30

پلی به سوی خدا

قدم- نشریه خوانی –پ.پ

سنت و مشارکت

 فری کنفرانس

آبادان

شنبه

15الی16:30

15الی16:30

سرای امید

نشریه خوانی

سنت

پرسش و پاسخ

مشارکت و جلسه اداری

 فری کنفرانس

اهواز

جمعه

18:30 الی 20

17الی18:30

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت آزاد- نشریه خوانی - قدم- پرسش و پاسخ - جلسه اداری-آزاد به انتخاب اعضا

واتساپ

جهت شرکت در جلسه با شماره 09393815017 تماس بگیرید.

اهواز

یک شنبه

18الی19:30

17الی18:30

نیروی برتر

نشریه خوانی- قدم – پرسش و پاسخ – مشارکت واداری

 فری کنفرانس

اهواز

یکشنبه

21 الی 22:30

21 الی 22:30

آرامش
مخصوص
آقایان

نشریه خوانی
قدم
مشارکت

 فری کنفرانس

اهواز

سه شنبه

17:30 الی 19

18 الی19:30

سپاسگزاری

مشارکت

واتساپ

جهت شرکت در جلسه با شماره 09393815017 تماس بگیرید.

اهواز

چهار شنبه

18 الی19:30

17 الی18:30

پیشرفت نه کمال

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

اهواز

دوشنبه

18 الی19:30

14:15 الی 15:45

قدم- نشریه خوانی –پ.پ

سنت و مشارکت

روبروی بیمارستان رازی -کوچه جنب ستاد مبارزه با مواد مخدر (کمیته امداد) اولین فرعی سمت چپ –پلاک 10 سازمان مردم نهاد

ایذه

شنبه

11الی12:30

11الی12:30

صداقت

قدم مشارکت

پاسخ به سوالات قدم و جلسه اداری

 فری کنفرانس

ایذه

چهار شنبه

17الی18:30

9:30 الی 11

سرای آرامش

نشریه خوانی

مشارکت

سنت

 فری کنفرانس

امیدیه


سه شنبه

18الی19:30

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
پرسش و پاسخ
جلسه اداری

مسجد چاروسایی

آبدانان

شنبه

15 الی 16:30

تعطیل است .

سر بندر

یکشنبه

9 الی 11:30

خانه امید

مشارکت - قدم

پرسش و پاسخ

جلسه اداری

تعطیل است .

بهبهان


جمعه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

آرامش

نشریه خوانی
قدم-پرسش و
پاسخ-مشارکت-
پنل

خیابان تختی –پشت فرمانداری-کانون بانوان

باغملک

دو شنبه

15:30 الی17

تعطیل است .

رامهرمز

شنبه

17 الی18:30

15 الی 16:30

 امید برتر

مشارکت
نشریه خوانی
هفته آخر جلسه
اداری

تعطیل است .

رامهرمز


سه شنبه

17 الی18:30

16 الی 17:30

 امید زندگانی

مشارکت
نشریه خوانی
هفته آخر جلسه
اداری

خیابان امام-پشت علمدار-مسجد شهدا

ماهشهر

شنبه

17:30الی 19

15 الی 16:30

 امید

نشریه خوانی

مشارکت

(یک ماه در میان پنل و پرسش وپاسخ)

(مشارکت و جلسه اداری)

فاز 3 مصلی جنب دفتر امام جمعه

ماهشهر

دوشنبه

17 الی18:30

15 الی 16:30

قدم
نشریه خوانی
پرسش و پاسخ

هلال احمر –جنب تامین اجتماعی

خرمشهر

سه شنبه

18 الی 19:30

15:30 الی17

سکوت

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

تعطیل است .

دزفول

چهار شنبه

9 الی10:30

9 الی10:30

حلقه وصال

مشارکت
نشریه خوانی

چهار راه شریعتی درب اول بازار قدیم بقعه شیخ اسماعیل قصری

اندیمشک

دو شنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

مشارکت
نشریه خوانی

بلوار راه آهن –بیمارستان قدیم راه آهن

لالی

چهار شنبه

16 الی 17:30

15الی16:30

آرامش

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

واتساپ

جهت شرکت در جلسه با شماره 09393815017 تماس بگیرید.

رامشیر

یک شنبه

17 الی 18:30

15:30 الی 17

آرامش

مشارکت

جلسه اداری

پرسش و پاسخ

خیابان 22بهمن
روبروی مدرسه
تابان نمازخانه
پارک رضوان

شوش

دو شنبه

16 الی 17:30

16 الی 17:30

حلقه سبز

مشارکت

نشریه خوانی

 فری کنفرانس

شوشتر

دو شنبه

30 :17 الی 19

تعطیل است .

میانکوه

چهار شنبه

18الی19:30

15الی16:30

راه سبز

مشارکت – پنل

نشریه خوانی

پرسش و پاسخ

حسینیه ام البنین

گتوند

چهار شنبه

16 الی 17:30

9 الی 10:30

تعطیل است .

ممکو

سه شنبه

17 الی 18:30

15الی16:30

رهایی

مشارکت
نشریه خوانی
آزاد
مشارکت،پنل،
سنت،جلسه اداری

تعطیل است .

مسجدسلیمان

شنبه

15الی16:30

15الی16:30

آرامش درونی

مشارکت- قدم-
کتابخوانی
سنت ، جلسه
اداری

تعطیل است .

هندیجان

سه شنبه

17 الی 18:30

15الی16:30

هندیجان شمالی–نزدیک بازار ماهی فروشی –مدرسه عندلیب
قدیم -موسسه خیریه

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۳۹۳۸۱۵۰۱۷ تماس حاصل فرمایید
استان زنجان

در تعطیلات عید نوروز

تعطیل میباشد

استان سمنان

در تعطیلات عید نوروز

تعطیل میباشد

استان سیستان و بلوچستان

جلسات واتساپ

روزهای یک شنبه و پنجشنبه

ساعت 14:30 الی 16

برگزار میشود

 

لطفا جهت مراجعه

به جلسه واتساپ

با شماره

(09304096868)

   تماس حاصل فرمایید.

استان فارس

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

شیراز

شنبه

یک شنبه

پنج شنبه

17 الی18:30

15 الی16:30

بوستان هاشمی

مشارکت

بلوار عدالت شمالی – بوستان هاشمی – آخر پارک – اتاقک NA

شیراز

سه شنبه

21الی22:30

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

21 الی22:30

20.30 الی 22

مسیرسبز جنت

قدم

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

21 الی 22:30

مسیرسبز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

20:30 الی 22

ندای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دو شنبه

20 الی 21:30

معجزه

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

19 الی20:30

دنیای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دو شنبه

19 الی 20:30

جوانان امید

مشارکت


 فری کنفرانس
09917471838

ناراتین پسران

قائمیه

جمعه

19 الی 20:30

رشد آگاهی

مشارکت

 فری کنفرانس

ظفرآباد

سه شنبه

9:30 الی11

9:30 الی11

زندگی دوباره

مشارکت

نرسیده به پلیس راه فسا – بعد از منطقه ویژه اقتصادی – روستای ظفرآباد – خیابان گلزارشهدا – حسینیه شهدا

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

گلهای بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

 مسیرخوشبختی

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین دختران

شیراز


سه شنبه

18 الی 19:30

مسیرآرامش

مشارکت

 فری کنفرانس
09917471838
ناراتین  دختران

شیراز

شنبه

17 الی18:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگان

یک شنبه

17 الی 18:30

طلوع آرامش

مشارکت


 فری کنفرانس

گویم

پنج شنبه

16الی17:30

امید

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

15:30 الی 17

بهشت

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد .

شیراز

چهار شنبه

12الی13:30

ایمان

مشارکت

 فری کنفرانس


شیراز

دو شنبه

12الی13:30

نسیم دوستی

مشارکت


 فری کنفرانس

کوشک بیدک

جمعه

11 الی12:30

نهال

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

10 الی11:30

ستایش بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

10الی11:30

روزنه امید

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یک شنبه

9 الی 10:30

پرپرواز

مشارکت

پارک پرواز

استان قم

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

آدرس جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

قم

جمعه

12:15
الی
13:45

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

آقایان

مشارکت
قدم
مفهوم

قم

دوشنبه

21:30 الی 
22

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09101364626

 

آقایان

مشارکت
قدم
مفهوم

کاشان

یک شنبه

16
الی
17

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09101364626

 

بهار
خانمها

نشریه خوانی

کاشان

شنبه

15:30
الی
17 

فری
کنفرانس

شقایق
خانمها

مشارکت 

 

کاشان

چهار شنبه

10الی 11:30

فری
کنفرانس

شقایق
خانمها

مشارکت 

 

قم

پنج شنبه

9 الی 10:30 

فری
کنفرانس

کلبه آرامش
خانمها

مشارکت 

 

قم

شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

در جستجوی
آرامش
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

یک شنبه

15
الی
16:30

حضوری

نیروگاه
میدان 
نبوت
درمانگاه
الزهرا

رهایی
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

دوشنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

رهایی
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

 سه شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

بسوی
آرامش
خانمها

مشارکت 

 

قم

چهار شنبه

9:30 الی 11

حضوری

میدان پلیس
میدان 
محلاتی
سالن بهزیستی

نیلوفر 
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

چهار شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

مسیر بهبودی 

قدم

دلیجان

شنبه

17 الی 18:30

حضوری

خیابان 
بهشتی
خیابان امام حسین
مرکز توانبخشی
امام حسین

خانه امید
خانمها

مشارکت 

 

دلیجان

چهار شنبه

17
الی
18:30

حضوری

خیابان امام
کوچه 13  آبان

گل یاس
خانمها

مشارکت
قدم
سنت 
فقط برای امروز 

 

آوه

دوشنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 

 

ساوه 

چهار شنبه

15
الی
16:30

مجازی

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

ردپای خداخانمها

مشارکت 
قدم
نشریه خوانی

 

ساوه 

شنبه

16
الی
17:30

حضوری

سه راه
طالقانی
شبکه  بهداشت

رد پای خدا

مشارکت 
پنل
پرسش و تجربه

 

جعفریه

یک شنبه

16
الی
17:30

حضوری

ساختمان بهزیستی

پیام آوران
امید
خانمها

مشارکت 

 

استان کردستان

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

دهگان

دو شنبه

16 الی 17:30

تعطیل

آرامش

مشارکت

سنندج

سه شنبه

15:30
الی
17

فری کنفرانس

اتحاد

خانمها

مشارکت

سنندج

یک شنبه

17الی
18:30

3راه
حسن آباد
درمانگاه
امام
محمدغزالی

شهامت

مشارکت

سنندج

یک شنبه

20 الی 21:30

فری کنفرانس


09186483501

ناراتین

مشارکت

سقز

دوشنبه

17
الی
18:30 

فری کنفرانس

امید رهایی
خانمها

مشارکت 

قروه

چهار شنبه
دو شنبه

15 الی 16:30

09182955673


تماس بگیرید

آرامش

مشارکت
 

بانه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

 به سوی آرامش

مشارکت
 

مریوان

1شنبه

16 الی 17:30

سه راه 
بهزیستی
شنوایی سنجی
نوا

نیایش

مشارکت

استان کرمان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

سه شنبه

22 الی23:30

مسیر خوشبختی

قدم
مشارکت

 فری کنفرانس


کرمان

شنبه

15 الی16:30

مشارکت

داخل سازمان فنی حرفه ای بعد از چهارراه امیر کبیر کنار شیر خوارگاه مادر سالن ماندگار

کرمان

جمعه

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمان

دو شنبه

9:30 الی 11


نمازخانه پارک مطهری

کرمان

سه شنبه

پنج شنبه

15 الی16:30

ناراتین دختران

 فری کنفرانس

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

کرمان

دو شنبه

ناراتین پسران

 فری کنفرانس

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

سیرجان

سه شنبه

15 الی 16:30

طلوع و آگاهی

مشارکت

کوچه پاساژ کندو مسجد امام حسن مجتبی

سیرجان

چهارشنبه

16:30  الی 18

رهایی

 فری کنفرانس

شهر بابک

یکشنبه

16 الی 17:30

صداقت

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

دوشنبه 

چهارشنبه

15 الی16:30

معجزه

مشارکت

  قدمبهزیستی

انار 

 سه شنبه

شش ماه اول

16 الی17:30

شش ماه دوم

15 الی16:30

مسیربهبودی

مشارکت

 فری کنفرانس

امین شهر

 شنبه

15 الی16:30

آرامش

مشارکت

خیابان امام نرسیده به شهرداری کانون امام صادق

زرند

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه 

شش ماه اول

16:30 الی18

شش ماه دوم

15:30 الی17

آرامش

مشارکت

مدرسه شهید بهشتی خیابان ولیعصر

کهنوج

دوشنبه

چهارشنبه

15 الی 16:30

رهایی

مشارکت

تکیه فاطمیه روبروی مدرسه فاطمیه دوره متوسطه اول

کهنوج

  شنبه

8 الی 9:30

رهایی

واتساپ

منوجان

جمعه

15 الی 16:30

اعتماد

حسین آباد بلوار قاسم سلیمانی خیابان حسین آباد مدرسه دخترانه نجمیه

فاریاب

دوشنبه

14:30 الی 16

امید

کتابخانه عمومی داخل دیواره مسجد جامع

فهرج

 سه شنبه

14 الی 15:30

آرامش

فهرج

 سه شنبه

15 الی 16:30

آرامش

کتابخانه امام جعفر صادق

قلعه گنج

یکشنبه

سه شنبه

شش ماه اول

16 الی17:30

شش ماه دوم

15 الی16:30

امید

بلوار شهید جلال انیس حسینه ابوالفضل عباس

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09916900030 تماس حاصل فرمایید
چهارمحال و بختیاری

تعطیلات نوروز 

تعطیل میباشد

استان کرمانشاه

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه

لینک جلسه 

ایلام

دو شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

بلوار مدرس نرسیده
به کشوریپشت بنیاد 
شهیدکوچه کوثر
مسجد حضرت زینب (س)

ایلام

شنبه

9:30الی11

9:30الی11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

پاوه

یک شنبه

16الی17:30

16الی17:30

رهایی

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 پاوه 
میدان مولوی

کرمانشاه

دو شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

نشاط مسکن

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

نشاط مسکن

مشارکت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

 9:30 الی11

 9:30 الی11

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

یک شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

اتحاد

مشارکت

واتساپ

کرمانشاه

شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

رشد

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگاور

شنبه

15 الی16:30

16 الی17:30

طلوع

مشارکت

واتساپ

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۱۸۶۸۷۱۶۵۰ تماس حاصل فرمایید
کیش

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بندرعباس

سه شنبه 

16 الی 17:30

مسیر بهبودی

کارکرد قدم و سنت

فری کنفرانس

استان گلستان

در تعطیلات نوروز

تعطیل میباشد

استان گیلان

شهر

روز

ساعت

آدرس  جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

رشت

شنبه

16:30
الی
18:15

فری کنفرانس

امید فردا
خانمها

تازه واردین

رشت

چهار شنبه

17الی 18:30

خیابان پرستار بهزیستی کل

مسیر بهبودی
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت 

رشت

جمعه

12:30
الی
14

خیابان پرستار بهزیستی کل

حلقه امید
آقایان

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

لنگرود

یک شنبه

17
الی
18:30 

نمازخانه
پارک
بازار

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

لنگرود

سه شنبه

17
الی
18:30 

 نرم افزار واتساپ

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

تالش

یک شنبه

16
الی
17:30 

 انتهای خیابان طالقانی اداره بهزیستی

امید و آرامش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

بندر انزلی

سه شنبه

9
الی
10:30 

خیابان مالا 
خیابان معلم
اداره ارشاد

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 
نشریه خوانی

لولمان

سه شنبه

16
الی
17:30 

بقعه آقا
سید غریب

اعتماد
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

لوشان

چهار شنبه

17
الی
18:30 

مسجد
اهل
بیت
شهرداری

ندای آرامش
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

آستانه

شنبه
دو شنبه

17
الی
18:30 

میدان آزادی
هلال احمر

نیاز و امید
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

نشریه خوانی

پرسش و  تجربه


آخر ماه
16 الی 17:30
بهبودی
17:30 الی 18:30
اداری

لاهیجان

چهار شنبه

10
الی
11:30 

خیابان
امام خمینی 
بهزیستی 

ستایش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه


آخر هر ماه
بهبودی 9 الی 10:30

اداری 10:30 الی 12


استان لرستان

در نوروز

تعطیل میباشد

استان مرکزی

محلات

چهار شنبه

10 الی 11:30

صدای آرامش

مشارکت

 میدان مصطفی خمینی

کوچه مسجدجامع

حسینیه مسجد جامع

 

 

استان همدان

همدان

چهار شنبه 

15 الی 16:30

اتحاد

مشارکت

https://join.freeconferencecall.com/ettehad0

استان یزد

اشکذر

یک شنبه

10 الی 11:30

معجزه زندگی

مشارکت

اتاق وسط پارک اشکی


مهریز

پیج شنبه

8:30 الی 10

راز آرامش

هفته دوم نوروز باز میباشد

http://://join.freeconferencecall.com/razaramesh11

کانال آدرس جلسات تلگرام

کانال آدرس جلسات ایتا