آدرس جلسات مجازی

جلسات مجازی نارانان و ناراتین 

لطفا به فرمت جلسات خانمها و یا آقایان

و همینطور جلسات مخصوص ناراتین

دقت داشته و بعد عضو گروه شوید

  •  تنها جلسات مجازی که از طرف گروه ها اعلام شده باشد و طبق فرمت آمده در کتاب راهنمای خدمات محلی برگزار میشود و ازطرف کمیته منطقه ایران و آنچه منطقه جنوب ایران به ما بدهد به رسمیت شناخته میشوند، از این صفحه  اطلاع رسانی میشوند
  • در صورت پیدا نکردن شهر خود در استان آمده در زیر لطفا برای پیدا کردن جلسات شهر خود حتما جلسات استانهای مجاور را نیز چک بفرمایید و همینطور قسمت جلسات منطقه جنوب ایران
    (جدولهای آدرس جلسات ما متناسب با تقسیم بندی تقسیمات کشوری نمیباشد)
  •  طبق سنت های انجمن نارانان، اعضا نارانان بابت دریافت تجربه و کارکرد قدم هیچ هزینه ای پرداخت نمیکنند. مراجعه به اصول و رهنمودها
  • به دلیل اینکه برخی از جلسات مجازی آنلاین در نرم افزار اسکایپ و فری کنفرانس برگزار میشود دقت بفرمایید که جلسه در چه نرم افزاری برگزار می شود
    در صورت احتیاج حتما یکی از این دو نرم افزار را روی گوشی خود نصب کنید راهنمای نصب و نحوه کار با این نرم افزارها اینجا بزنید

 

 

جهت دریافت  جدول جلسات روی گزینه استان خود  بزنید

جلسات مجازی استانهای منطقه ایران

استان آذربایجان شرقی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

فری کنفرانس

تبریز

چهارشنبه

10:30 الی 12 

دانش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

خیابان آزادی شهید جدیری جنوبی نبش ایرانسل داخل پارک فرهنگسرای نرجس خاتون 


لطفا قبل از رفتن به جلسه از باز بودن آن مطئن شوید و با شماره آدرسها تماس بگیرید

استان آذربایجان غربی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

ارومیه

یکشنبه و
 سه شنبه 

15:30
الی
17 

امید

مشارکت

استان اصفهان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

خمینی شهر

دوشنبه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

گروه
مشارکتی

مشارکت

تعطیل

بهارستان

دوشنبه

15
الی
16:30 

ندای آرامش

مشارکت

 واتساپ

فولاد شهر

شنبه

9:30
الی
11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

خمینی شهر

شنبه

15
الی
16:30 

امید 

ناراتین

مشارکت

09057993806

پل شهرستان

چهارشنبه

16:30 الی 18

آرامش

مشارکت

 واتساپ

شاهین شهر

سه شنبه

16 الی 17:30

نوید رهایی

قدم
مشارکت
نشریه خوانی
سنت

تعطیل

جهت عضویت در گروه های واتساپی با شماره 0936557462 تماس حاصل فرمایید
استان البرز

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرج

یکشنبه

10
الی
11:30 

نیایش

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

کرج

چهارشنبه

21
الی
22:30

رهایی
آقایان

مشارکت

کرج

شنبه

16
الی
17:30

طلوع

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

فردیس

شنبه

17
الی
18:30 

ایمان

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

استان بوشهر

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

بوشهر

یک شنبه

20 الی
21:30

امید
و
آرامش

آقایان

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

 فری کنفرانس

عالی شهر

چهار شنبه

17 الی 18:30

همدلی

مشارکت

نشریه
خوانی

تعطیل میباشد

بوشهر

دو شنبه

17
الی
18:30 

امید
خانمها

نشریه
سنت
قدم
پنل

 واتساپ

بوشهر

چهار شنبه

9 الی
10:30

آرامش
خانمها

سنت
قدم

 فری کنفرانس

جزیره خارک

یکشنبه

15:30
الی
17 

ساحل آرامش
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

خیابان
هوادریا
ساختمان
بهزیستی

بوشهر

سه شنبه

17
الی
18:30 

مسیر بهبودی

مشارکت
سنت
قدم

فلکه رییس
علی دلواری
مجتمع 9 دی
نمازخانه

خورموج

یکشنبه

9 الی
10:30

امید
خانمها

نشریه خوانی
مشارکت

تعطیل میباشد

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09175543713 تماس حاصل فرمایید
استان تهران

جهت دریافت لینک جلسات واستاپی با شماره 09194446075 تماس حاصل فرمایید
برای شرکت در جلسات اسکایپ و فری کنفرانس روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

جنوب

3شنبه

14:30الی
16

راه سبز
(شهر ری)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،

پرسش و تجربه
بانوان

اسکایپ

جنوب

4شنبه

15الی
16:30

کلبه مهربانی
(ورامین)

مشارکت،

قدم، سنت

مفهوم
بانوان

ورامین
میدان
رازی
پارک 
خانواده

جنوب

5شنبه

14 الی
15:30

کلبه مهربانی
(ورامین)

ناراتین دختران

09195922305

جنوب

5شنبه

14 الی
15:30

فرشته ها

ناراتین دختران

09195922305

جنوب

جمعه

9:30 الی
11

کلبه آرامش

نشریه خوانی،
پرسش و تجربه ،
مشارکت

ورامین
میدان
رازی
پارک 
خانواده

جنوب

3شنبه

9:15 الی
10:45

مسیر روشنایی

نشریه خوانی،
پرسش و تجربه ،
مشارکت

تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

جنوب

4شنبه

16 الی
17:30

رد پای دوست
(باقرشهر)

مشارکت

اسکایپ

جنوب

2شنبه

15 الی
16:30

به سوی آرامش
(باقرشهر)

مشارکت
بانوان

جنوب

4شنبه

14 الی
15:30

رهایی
(صالح آباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم، سنت

پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

جنوب

2شنبه

15:30 الی 17

خانه دلها
(پاکدشت)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

جنوب

1شنبه

15 الی
16:30

سرای نیاز
(پرند)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

1شنبه

14 الی
15:30

نورالهی
(واوان)

مشارکت

قدم
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

1شنبه

14:30 الی
16

ساحل آرامش

مشارکت

قدم
پرسش و تجربه
بانوان

فری کنفرانس

جنوب

 شنبه

14:30 الی
16

نسیم بهبودی
(اقدسیه)

قدم
سنت
مشارکت
نشریه خوانی
جلسه اداری
بانوان

فری کنفرانس

جنوب شرق

4شنبه

16 الی
17:30

گروه
مشارکتی
خانه بهبودی

مشارکت،
نشریه خوانی
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

2شنبه

16 الی
17:30

نغمه های امید

مشارکت،
نشریه خوانی
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

3شنبه

16 الی
17:30

دختران
نارانان
جوانان

مشارکت
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

1 شنبه

16 الی
17:30

گروه
مشارکتی

خانه بهبودی 

مشارکت،
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

4شنبه

17 الی
18:30

آرامش رویایی
دختران ناراتین

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شرق

1شنبه

19:15 الی
20:45

راه الهی
آقایان
(پیروزی)

مشارکت
 آقایان

 فری کنفرانس

شرق

4شنبه

22الی
23:30

معجزه نسترن
(پیروزی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


شرق

2شنبه

15 الی
16:30

ندای عشق 
(پیروزی)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

واتساپ

تااطلاع ثانوی غیرفعال میباشد

شرق

1 شنبه

15 الی
16:30

آیین مهرورزی
(افسریه) 

مشارکت
نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس

شرق

 شنبه

16
الی 17:30

پلی به سمت خدا
(مشیریه)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شرق

1شنبه

8:30 الی
10

خانه عشق 
(شهرک کاروان)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

5شنبه

14 الی
15:30

دختران نور
ناراتین

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

1شنبه

16
الی 17:30

قدم لواسان

قدم و سنت
بانوان

بلوارامام خمینی
جنب مخابرات
بلوار ایثارگران
انتهای 
بلوار
مدرسه
علامه 
طباطبایی
درب بالایی
مدرسه

شمال و شمال شرق

4شنبه

17 الی
18:30

امید زندگی

قدم و سنت
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

16
الی 17:30

تیغه آفتاب

قدم و سنت
بانوان

بلوارامام خمینی
جنب مخابرات
بلوار ایثارگران
انتهای 
بلوار
مدرسه
علامه 
طباطبایی
درب بالایی
مدرسه

شمال و شمال شرق

2شنبه

19 الی 20:30

بهار زندگی
ناراتین

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

1شنبه

16 الی
17:30

لواسان

مشارکت
بانوان

تا اطلاع ثانوی تعطیل

شمال و شمال شرق

5شنبه

16 الی
17:30

نیایش
پارک پلیس

مشارکت
نشریه خوانی
بانوان

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

2شنبه

15 الی
16:30

راه زندگی
پردیس

مشارکت
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

3شنبه

18 الی
19:30

هدف الهی
آقایان

مشارکت 

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

1شنبه

17 الی
18:30

سفر درون

قدم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

4شنبه

16 
الی
17:30

طلوع
(پارک پلیس)

قدم
بانوان

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

16 
الی
17:30

آرامش

(پارک پلیس)

مشارکت
بانوان

فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

4شنبه

17 الی
18:30

معجزه
(رسالت)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

16 الی
17:30

اتحاد
(فدک)

قدم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

15 
الی
16:30

نشاط
(سیدخندان)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

1شنبه

16 الی
17:30

باران

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

4شنبه

14 الی
15:30

راه عشق
(رودهن)

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
پرسش و تجربه
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

3شنبه

20 الی 21:30

پسران وحدت
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

1شنبه

12:30
الی
14

سرآغاز
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

5شنبه

11 الی
12:30

بهشت پنهان
(هروی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

1شنبه

11 
الی
12:30

چشمه امید
(داوودیه)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

 شنبه

10
الی
11:30

مهر
اراج

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

10 الی
11:30

گنج  آرامش 
(رسالت)

سنت
اخرماه مفهوم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

10 
الی
11:30

مروارید
(اراج)

قدم
سنت
بانوان

شمال و شمال شرق

1 شنبه

10 الی
11:30

گنج بهبودی
(رسالت)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

شنبه

19الی
20:30

شنبه ها با نارانان

مشارکت
 اول
هر ماه
قدم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

15:30 الی
17

ستایش

(کاوسیه)

تازه واردین

مشارکت

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

شنبه

15 الی
16:30

باران عشق
(کوهسار)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

شنبه

14:30 
الی
16

معجزه 
(پارک لاله)

سنت
مفهوم
مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

9:30 الی
11

دنیای نور
(اوین)

مشارکت
قدم

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

10 الی
11:30

امید
(شهریار)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

16 الی
17:30

دوستان الهی
(شادآباد)

مشارکت،
پرسش و تجربه ماهی یک بار
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

15:30 الی
17

آوای بهبودی
(جنت آباد)

مشارکت،
مشارکت نشریه خوانی
مشارکت پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

17:30 الی
19

فرشتگان خدا
ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی
دختران

فری کنفرانس
09104811501

غرب

2شنبه

9:30 الی 11

راه نجات
(مرزداران)

مشارکت،
نشریه خوانی
پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

2شنبه

10 الی
11:30

رشد
(امیرآباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
پنل
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

2شنبه

14:30 الی
16

معجزه
(پارک لاله)

قدم
مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

2شنبه

17:30 الی 19

تجربه نیرو امید
(کمیل)

مشارکت
پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

3شنبه

16:30 الی
18

بهاران
(اندیشه)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
سنت
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

3شنبه

14:30 الی
16

نرگس
(تهرانسر)

مشارکت
پرسش و تجربه 
قدم
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

5شنبه

9:30 الی 11

پلی به سوی خدا
(رباط کریم)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

3شنبه

16 الی
17:30

عشق و امید
(جناح)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

4شنبه

10:30 الی 12

دریای نور
(شهرک غرب)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
نشریه خوانی

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

4شنبه

14 الی
15:30

روزنه

(اندیشه)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

3شنبه

16 الی
17:30

فرشتگان آسمان
ناراتین

مشارکت
بانوان

فری کنفرانس
09104811501

غرب

5شنبه

15 الی
16:30

پرتو آرامش

(پونک)

مشارکت قدم
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

5شنبه

16 الی
17:30

خانه عشق

(آزادی)

مشارکت قدم
پرسش و تجربه
آقایان

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

9 الی
10:30

رشد

(میدان قزوین)

مشارکت  سنت نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

9:30 الی
11

خانه الهی

مشارکت قدم
پرسش و تجربه
آقایان

 فری کنفرانس

غرب

جمعه

12 الی
13:30

امیدان فردا

پسران
ناراتین

جهت عضویت تماس بگیرید

غرب

شنبه

10 الی
11:30

فرشتگان کمیل

پرسش و تجربه
قدم،
سنت
بانوان

 فری کنفرانس

استان خراسان رضوی و شمالی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشهد

چهار شنبه

16 الی 
17:30

مسیرسبز

فرامرز

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت
هفته پنجم:نانسی

فری کنفرانس

مشهد

جمعه

10
الی
11:30 

سرزمین
آزادی

خانمها

.تجربه نیرو امید 2.قدم 3.پمفلت 4.پرسش و پاسخ 5.کارگاه

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16
الی
17:30

یگانه 
بهبودی

خانمها

سخنران از اعضا ناراتین
داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها
سنت
 

 فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

10
الی
11:30 

مسیر آرامش

قدم
نشریه خوانی
پرسش و تجربه (پنل)سنت
شعارها

فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

19 الی
20:30

پیروزی

قدم
مشارکت بهبودی
نشریه خوانی 
سی و یک روز در نارانان
سنت

 فری کنفرانس

مشهد

یک شنبه

16:30 
الی
18 

روزنه
امید

طبرسی

1.تجربه نیرو امید  2.پنل 3.قدم 4.سنت  5.سخنران از ناراتین

مشهد

ناراتین

13 تا 19 سال

جهت عضویت با

09154773906

تماس بگیرید

مشهد

شنبه

17
الی
18:30 

بیداری روحانی


کارکرد قدم

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

11 الی 12:30

کلبه آرامش

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: 31 روز در نارانان

مشهد

پنج شنبه

18:30 الی 17

صبح امید

قدم
تجربه نیروامید
پنل
سنت

مشهد

شنبه

10
الی
11:30 

راه بهبودی

قدم
مشارکت تجربه نیرو امید


نشریه خوانی
سنت

مشهد

یک شنبه

9
الی
10:30

رهایی

قدم
پمفلت و نشریه
سنت
تجربه نیروامید
پس از فقدان ماه بعد پرسش و تجربه (پنل)

قاسم آباد -
فلاحی 38 -
38/13 -
حسینیه
جانثاران

بردسکن

سه شنبه

16 الی 17:30

ندای آرامش

پنل
قدم
تجربه نیروامید
مشارکت
نانسی

مطهری 30 تکیه فرخی

اسفراین

چهار شنبه

9
الی
10:30 

ندای آرامش

1.نشریه خوانی 2.قدم 3.تجربه نیرو امید 4.سی و یک روز در نارانان 5.مشارکت آزاد

خیابان امام 
خمینی
محل رضویه

سبزوار

پنج شنبه

9
الی
10:30 

 آرامش

نشریه خوانی
قدم
مشارکت
پنل

خیابان بیهق 12 - حسینیه علی اکبری

بجنورد

چهار شنبه

10
الی
11:30 

همراهان امید

1.پمفلت 2.مشارکت 3.تجربه نیرو امید 4پرسش و تجربه
سنت

فری کنفرانس

سرخس

دوشنبه

18:30 الی 17

 آرامش

1.آزاد 2.پنل 3.نشریات 4.اداری 5.تجربه نیرو امید

فری کنفرانس

شیروان

دو شنبه

16 الی 17:30

رهایی

1.قدم 2.قدم 3.تجربه نیرو امید 4.پمفلت - نشریه خوانی

مشارکت آزاد 5.

فری کنفرانس

تربت حیدریه

یک شنبه

10 الی 11:30

طلوع عشق

1.موضوع 2.پرسش و پاسخ 3.نشریه خوانی 4.قدم

فری کنفرانس

نیشابور

 شنبه

18:30 الی 17

 آرامش

1.قدم 2.نشریات 3.سنت 4.پمفلت 5.پنل

خیابان

17 شهریور

17 شهریور 44 

خیابان سلمان جنوبی

درب آبی بزرگ

نیشابور

یک شنبه

16:30 الی 18

رهایی

نشریات
پمفلت
پرسش و تجربه (پنل)
مشارکت آزاد
قدم

درود 
خیابان ساحلی
مدرسه شهید 
علی 
درودی

بوژمهران نیشابور

سه شنبه

16 الی 17:30

ندای  آرامش

تجربه نیروامید
قدم
مشارکت آزاد
پمفلت
پنل-مشارکت آزاد

بوژمهران 

خیابان شهدا 

شهدا 3/1

مسجد جامع

نیشابور

سه شنبه

15 الی 16:30.

همدلی

قدم
سنت
پمفلت
نشریات
هر دوماه یک بار پنل

روستای 
چاهلسر
45کیلومتری
نیشابور

جهت عضویت در گروه های تلگرامی با 09157093691 تماس حاصل فرمایید
استان خراسان جنوبی

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

بیرجند

شنبه 

16 الی 
17:30

 فری کنفرانس

آرامش
خانمها

قدم ها 

سنت ها  
نشریات
 پرسش وپاسخ

بیرجند

چهار شنبه

16 الی 
17:30

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

در صورت تمایل با مسئول آدرس استان خراسان جنوبی جهت اضافه شدن به گروه تماس بگیرید
۰۹۹۱۴۹۶۲۷۶۳ 

کلبه مهر

خانمها

تجربه نیرو امید

فردوس

سه شنبه

15
الی
16:30

خیابان
شهدا
شهدای4
کنار 
حمام
قدیمی
زال

حضوری

فردایی بهتر

خانمها

نشریه خوانی
قدم
موضوع انتخابی
مشارکت آزاد

بشرویه

چهارشنبه

10 الی 11:30 

خیابان مجتهد بشروی
بشروی 4
انتهای بازار 
مسجد امام محمد باقر

حضوری

رهایی
خانمها

مشارکت 

 

سه قلعه

چهارشنبه

16 الی 
17

بلوار کوشش
میدان آخرت
مسجد
موسی بن جعفر

حضوری

طلوع بی نشان

نشریه خوانی
قدم
مشارکت آزاد
اداری

طبس

دوشنبه

9:30 الی 11

زیباشهر
جنب
پمپ گاز
مسجد
امام
جعفر
صادق

حضوری

ندای آرامش

مشارکت

استان خوزستان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

آغاجاری

شنبه

18الی
19:30

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ 

آبادان

سه شنبه

15الی
16:30

پلی به سوی خدا

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 فری کنفرانس

آبادان

شنبه

15الی
16:30

سرای امید

 قدم
 مشارکت آزاد
سنت
نشریه خوانی
مشارکت آزاد

 فری کنفرانس

آبادانان

شنبه

15الی
16:30

اهواز

پنج شنبه

17
الی
18:30

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

یک شنبه

18الی
19:30

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

اهواز

سه شنبه

16 الی
17:30

سپاسگزاری

مشارکت

واتساپ

اهواز

پنج شنبه

17 
الی
18:30

پیشرفت نه کمال

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

ایذه

شنبهچهار شنبه

11الی12:30

17الی18:30

صداقت

سرای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

رامهرمز


سه شنبه

18 
الی
19:30

 امید برتر

قدم
سنت

 فری کنفرانس

ماهشهر

شنبه

9 الی
10:30

 امید

مشارکت
قدم
سنت
سپاس گزاری

 فری کنفرانس

خرمشهر

سه شنبه

15:30 الی
17

سکوت سبز

مشارکت

واتساپ

دزفول

چهار شنبه

9 الی
10:30

حلقه وصال

مشارکت
نشریه خوانی

تا اطلاع ثانوی تعطیل

اندیمشک


جمعه

17:30 الی 19

سرای آرامش

مشارکت
نشریه خوانی

کوی
شهید ادوانی
بین
پاسداران
و شهید 
دریکوند
حسینیه
امام
خمینی

لالی

چهار شنبه

17 الی 18:30

آرامش

مشارکت
قدم
پرسش و تجربه
جلسه اداری

واتساپ

رامشیر

یک شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت
پرسش و تجربه
جلسه اداری

خیابان 
22بهمن
روبروی
مدرسه
تابان
نمازخانه
پارک رضوان

شوش

دو شنبه

16 الی 17:30

حلقه سبز

مشارکت
پرسش و تجربه
جلسه اداری

 فری کنفرانس

گتوند

چهار شنبه

16 الی 17:30

 فری کنفرانس

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۳۹۳۸۱۵۰۱۷ تماس حاصل فرمایید
استان زنجان

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

زنجان

یکشنبه

چهارشنبه

11
الی
13

واتساپ

آرامش
خانمها

مشارکت 

 

زنجان

جمعه

10
الی
11:30

فری کنفرانس

آرامش
خانمها

مشارکت

استان سمنان

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

سمنان

دوشنبه

9-8:30

10:30-9

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

واتساپ
جهت عضویت با شماره
۰۹۱۹۶۶۹۸۱۵۲
تماس حاصل فرمایید

تلاش

تازه واردین


مشارکت

سمنان

یکشنبه
پنج شنبه 

9
الی 10:30


حضوری

بلوار17شهریور
جنب پمپ
بنزین جلالی
کانون فرهنگی
امید

تلاش

مشارکت

مهدیشهر

چهارشنبه

17 الی 18:30

حضوری

میدان امام رضا-مرکز بانوان نرجس

امید

مشارکت

استان سیستان و بلوچستان

جلسات واتساپ

روزهای دوشنبه و جمعه

ساعت 15 الی 16:30

برگزار میشود

 

لطفا جهت مراجعه

به جلسه واتساپ

با شماره

(09304096868)

   تماس حاصل فرمایید.

 

 

استان قزوین

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

قزوین

سه شنبه 

16
الی
17:30 

امید

مشارکت

فری کنفرانس

قزوین

شنبه 

10 الی 11:30

نیایش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

قزوین

پنج شنبه 

17:30 الی 
18 

طلوع

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

آبیک

چهار شنبه 

9 الی 10:30

بینش

مشارکت
تعطیلات رسمی تعطیل

خیابان مطهری
کوچه شهید وادیپور
مسجد 
قمر بین

آبیک

دوشنبه 

15 الی 
16:30 

دانش

یک هفته درمیان
مشارکت

روستای احمد آباد
مسجد حضرت ابوالفضل
کتابخانه

شهر 
صنعتی
الوند

دوشنبه 

10 الی 11:30

رهایی

مشارکت

تا 
اطلاع
ثانوی
تعطیل
میباشد

استان قم

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

آدرس جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

قم

جمعه

12:15
الی
13:45

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

آقایان

مشارکت
قدم
مفهوم

قم

دوشنبه

21:30 الی 
22

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09101364626

 

آقایان

مشارکت
قدم
مفهوم

کاشان

یک شنبه

16
الی
17

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09101364626

 

بهار
خانمها

نشریه خوانی

کاشان

شنبه

15:30
الی
17 

فری
کنفرانس

شقایق
خانمها

مشارکت 

 

کاشان

چهار شنبه

10الی 11:30

فری
کنفرانس

شقایق
خانمها

مشارکت 

 

قم

پنج شنبه

9 الی 10:30 

فری
کنفرانس

کلبه آرامش
خانمها

مشارکت 

 

قم

شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

در جستجوی
آرامش
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

یک شنبه

15
الی
16:30

حضوری

نیروگاه
میدان 
نبوت
درمانگاه
الزهرا

رهایی
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

دوشنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

رهایی
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

 سه شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

بسوی
آرامش
خانمها

مشارکت 

 

قم

چهار شنبه

9:30 الی 11

حضوری

میدان پلیس
میدان 
محلاتی
سالن بهزیستی

نیلوفر 
خانمها

مشارکت 
پرسش و تجربه 
نشریه خوانی

 

قم

چهار شنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

مسیر بهبودی 

قدم

دلیجان

شنبه

17 الی 18:30

حضوری

خیابان 
بهشتی
خیابان امام حسین
مرکز توانبخشی
امام حسین

خانه امید
خانمها

مشارکت 

 

دلیجان

چهار شنبه

17
الی
18:30

حضوری

خیابان امام
کوچه 13  آبان

گل یاس
خانمها

مشارکت
قدم
سنت 
فقط برای امروز 

 

آوه

دوشنبه

15
الی
16:30

حضوری

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 

 

ساوه 

چهار شنبه

15
الی
16:30

مجازی

تا اطلاع ثانوی 
تعطیل میباشد

ردپای خداخانمها

مشارکت 
قدم
نشریه خوانی

 

ساوه 

شنبه

16
الی
17:30

حضوری

سه راه
طالقانی
شبکه  بهداشت

رد پای خدا

مشارکت 
پنل
پرسش و تجربه

 

جعفریه

یک شنبه

16
الی
17:30

حضوری

ساختمان بهزیستی

پیام آوران
امید
خانمها

مشارکت 

 

استان کردستان

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

دهگان

دو شنبه

16 الی 17:30

تعطیل

آرامش

مشارکت

سنندج

سه شنبه

15:30
الی
17

فری کنفرانس

اتحاد

خانمها

مشارکت

سنندج

یک شنبه

17الی
18:30

3راه
حسن آباد
درمانگاه
امام
محمدغزالی

شهامت

مشارکت

سنندج

یک شنبه

20 الی 21:30

فری کنفرانس


09186483501

ناراتین

مشارکت

سقز

دوشنبه

17
الی
18:30 

فری کنفرانس

امید رهایی
خانمها

مشارکت 

قروه

چهار شنبه
دو شنبه

15 الی 16:30

09182955673


تماس بگیرید

آرامش

مشارکت
 

بانه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

 به سوی آرامش

مشارکت
 

مریوان

1شنبه

16 الی 17:30

سه راه 
بهزیستی
شنوایی سنجی
نوا

نیایش

مشارکت

استان کرمان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

یک شنبه

21 
الی
22:30

مسیر خوشبختی

قدم
سنت

 فری کنفرانس

کرمان

سه شنبه

10 
الی
11:30

مسیر رهایی

قدم
سنت

 فری کنفرانس


کرمان

جمعه

16 الی
17:30

رهایی

 مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


کرمان

پنج شنبه

16 
الی
17:30

دختران

ناراتین

مشارکت

واتساپ

کرمان

 شنبه

10 
الی
11:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

سیرجان

چهارشنبه

18:30 الی
20

امید

قدم

 فری کنفرانس

سیرجان

چهارشنبه

18:30 الی 20

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

چهار شنبه

22
الی
23

....

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

شنبه

15 الی
16:30

معجزه

مشارکت
قدم

 فری کنفرانس

انار 

 سه شنبه

16 الی
17:30

مسیربهبودی

مشارکت

 فری کنفرانس

زرند

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه 

16:30 الی
18


آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

دوشنبه ها در
خیابان ولیعصر
مدرسه
شهید بهشتی

کهنوج

دوشنبه

چهارشنبه

15:30 الی
17

آرامش

مشارکت

واتساپ
باآدرسهای استان
تماس بگیرید
حضوری

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09916900030 تماس حاصل فرمایید
چهارمحال و بختیاری

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

شهرکرد

چهار شنبه

15
الی
16:30 

 فری کنفرانس


مادر
خانمها


مشارکت

سامان 

سه  شنبه

9:30 الی 11

 فری کنفرانس


امید
خانمها


قدم

استان کرمانشاه

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه

لینک جلسه 

ایلام

دو شنبه

16 
الی
17:30

آرامش

مشارکت

بلوار 
مدرس
نرسیده
به کشوری
پشت بنیاد 
شهید
کوچه کوثر
مسجد 
حضرت زینب (س)

ایلام

شنبه

9:30
الی
11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

پاوه

یک شنبه

16
الی
17:30

رهایی

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 پاوه 
میدان مولوی

کرمانشاه

دو شنبه

15 الی16:30

نشاط مسکن

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

15 الی
16:30

نشاط مسکن

مشارکت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

کرمانشاه

چهار شنبه

 9:30 الی
11

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

یک شنبه

15 
الی
16:30

اتحاد

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمانشاه

شنبه

15 
الی
16:30

رشد

مشارکت

 فری کنفرانس

کنگاور

شنبه

15 
الی
16:30

طلوع

مشارکت

واتساپ

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۱۸۶۸۷۱۶۵۰ تماس حاصل فرمایید
کیش

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کیش

دو شنبه 

16 الی 17:30

ستایش

مشارکت
نشریه خوانی
قدماستان گلستان

 اسم شهر

روز

ساعت

اسم گروه

فرمت

آدرس

گرگان

شنبه 

16 الی 17:30

همدلی

مشارکت

چهار راه 
رسالت
به سمت
اسلام آباد
کنار 
امامزاده

خضر
مسجد
صاحب الزمان


قرق

سه شنبه 

16 الی 17:30

مشارکت

پایگاه بسیج
طهورا کوچه
فردوس ۶-
قسمت
خواهران ر

علی آباد

یک شنبه 

17 الی 18:30

خودشناسی


در صورت قرمز بودن وضعیت کرونا جلسه تعطیل است

مشارکت

میدان مرکزی
پشت مجتمع تجاری 
سرمایه
ساختمان 
خانه فرهنگ

تا اطلاع

ثانوی

تعطیل

بندر گز

یک شنبه 

17 الی 18:30

 مسیر آرامش

مشارکت

در واتساپ
09117679662

گنبد

  یک شنبه 

16:30 الی 18

همدلی

مشارکت

در واتساپ
09117679662

گرگان

چهار شنبه 

16 الی 19:30


آقایان

سنت
مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

چهار شنبه 

16:30 الی 18

سنت

سنت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

دوشنبه 

15:45 الی 17:15

خودشناسی

قدم

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

پنج شنبه 

10 الی 11:30

ناراتین دختران

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

شنبه 

9:30 الی 11

زندگی دوباره

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

دوشنبه 

9:30 الی 11

نشریه خوانی

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گرگان

سه  شنبه 

9:30 الی 11

پیام آرامش

مشارکت

تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

گنبد

 چهار شنبه 

16:30 الی 18

آرامش

مشارکت

آخرهرفصل

پرسش و تجربه


گرگان

  یک شنبه 

16:300 الی 18

یاس

مشارکت

استان گیلان

شهر

روز

ساعت

آدرس  جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

رشت

شنبه

16:30
الی
18:15

فری کنفرانس

امید فردا
خانمها

تازه واردین

رشت

چهار شنبه

17الی 18:30

خیابان پرستار بهزیستی کل

مسیر بهبودی
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت 

رشت

جمعه

12:30
الی
14

خیابان پرستار بهزیستی کل

حلقه امید
آقایان

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

لنگرود

یک شنبه

17
الی
18:30 

نمازخانه
پارک
بازار

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

لنگرود

سه شنبه

17
الی
18:30 

 نرم افزار واتساپ

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 
اشنایی با قدم
نشریه خوانی

تالش

یک شنبه

16
الی
17:30 

 انتهای خیابان طالقانی اداره بهزیستی

امید و آرامش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

بندر انزلی

سه شنبه

9
الی
10:30 

خیابان مالا 
خیابان معلم
اداره ارشاد

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 
نشریه خوانی

لولمان

سه شنبه

16
الی
17:30 

بقعه آقا
سید غریب

اعتماد
خانمها

مشارکت
آشنایی با قدم و سنت

پرسش و تجربه 

لوشان

چهار شنبه

17
الی
18:30 

مسجد
اهل
بیت
شهرداری

ندای آرامش
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

آستانه

شنبه
دو شنبه

17
الی
18:30 

میدان آزادی
هلال احمر

نیاز و امید
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

نشریه خوانی

پرسش و  تجربه


آخر ماه
16 الی 17:30
بهبودی
17:30 الی 18:30
اداری

لاهیجان

چهار شنبه

10
الی
11:30 

خیابان
امام خمینی 
بهزیستی 

ستایش
خانمها

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه


آخر هر ماه
بهبودی 9 الی 10:30

اداری 10:30 الی 12


استان لرستان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

دورود

دو شنبه 

15
الی
16:30

آرامش

مشارکت

استان مازندران
جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09114153813 تماس حاصل فرمایید

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

عباس آباد

دو شنبه

9
الی
10:30

رز

قدم
سنت
پرسش و تجربه
نشریه خوانی

 فری کنفرانس

عباس آباد

چهار شنبه

16:30الی
18

رز

مشارکت

ساری

دو شنبه

16 
الی
17:30

امید
بانوان

مشاركت موضوعي
نشريه خواني
مشاركت آزاد
قدم
پرسش و پاسخ
پنل
موضوع كارگاهي
سنت

 فری کنفرانس

ساری