آدرس جلسات مجازی

جلسات مجازی نارانان و ناراتین 

لطفا به فرمت جلسات خانمها و یا آقایان

و همینطور جلسات مخصوص ناراتین

دقت داشته و بعد عضو گروه شوید

  •  تنها جلسات مجازی که از طرف گروه ها اعلام شده باشد و طبق فرمت آمده در کتاب راهنمای خدمات محلی برگزار میشود و ازطرف کمیته منطقه ایران و آنچه منطقه جنوب ایران به ما بدهد به رسمیت شناخته میشوند، از این صفحه  اطلاع رسانی میشوند
  • در صورت پیدا نکردن شهر خود در استان آمده در زیر لطفا برای پیدا کردن جلسات شهر خود حتما جلسات استانهای مجاور را نیز چک بفرمایید و همینطور قسمت جلسات منطقه جنوب ایران
    (جدولهای آدرس جلسات ما متناسب با تقسیم بندی تقسیمات کشوری نمیباشد)
  •  طبق سنت های انجمن نارانان، اعضا نارانان بابت دریافت تجربه و کارکرد قدم هیچ هزینه ای پرداخت نمیکنند. مراجعه به اصول و رهنمودها
  • به دلیل اینکه برخی از جلسات مجازی آنلاین در نرم افزار اسکایپ و فری کنفرانس برگزار میشود دقت بفرمایید که جلسه در چه نرم افزاری برگزار می شود
    در صورت احتیاج حتما یکی از این دو نرم افزار را روی گوشی خود نصب کنید راهنمای نصب و نحوه کار با این نرم افزارها اینجا بزنید

 

 

جهت دریافت  جدول جلسات روی گزینه استان خود  بزنید

جلسات مجازی استانهای منطقه ایران

استان آذربایجان شرقی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

تبریز

یکشنبه

16 الی 17:30 

آرامش

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

فری کنفرانس

استان آذربایجان غربی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

ارومیه

یکشنبه و
 سه شنبه 

15:30
الی
17 

امید

مشارکت

استان اصفهان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زرین شهر

دوشنبه

15:30 
الی
17 

امید

مشارکت

واتساپ 

خمینی شهر

دوشنبه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

گروه
مشارکتی

مشارکت

 واتساپ


بهارستان

دوشنبه

16
الی
17:30 

ندای آرامش

مشارکت

 واتساپ


فولاد شهر

شنبه

9:30
الی
11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس


خمینی شهر

شنبه

15
الی
16:30 

امید 

ناراتین

مشارکت

09057993806

جهت عضویت در گروه های واتساپی با شماره 0936557462 تماس حاصل فرمایید
استان البرز

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرج

یکشنبه

10
الی
11:30 

نیایش

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

کرج

چهارشنبه

21
الی
22:30

رهایی
آقایان

مشارکت

کرج

شنبه

16
الی
17:30

طلوع

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

فردیس

شنبه

17
الی
18:30 

ایمان

مشارکت

در نرم افزار واتساپ 
09014540623

استان بوشهر

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

عالی شهر

چهار شنبه

17 الی 18:30

همدلی

مشارکت

نشریه
خوانی

واتساپ

بوشهر

یکشنبه

16
الی
17:30 

بهار نارنج
خانمها


نشریه خوانی
مشارکت

 فری کنفرانس


بوشهر

چهار شنبه

9 الی
10:30

آرامش
خانمها

سنت
قدم

 فری کنفرانس


بوشهر

دو شنبه

16
الی
17:30 

امید
خانمها

نشریه
سنت
قدم
پنل

 واتساپ


بوشهر

یک شنبه

20 الی
21:30

امید
و
آرامش

آقایان

مشارکت

نشریه خوانی

قدم

واتساپ 

جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09175543713 تماس حاصل فرمایید
استان تهران

جهت دریافت لینک جلسات واستاپی با شماره 09194446075 تماس حاصل فرمایید
برای شرکت در جلسات اسکایپ و فری کنفرانس روی لینک مورد نظر در جدول بزنید 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

غرب

شنبه

15 الی
16:30

باران عشق
(کوهسار)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

شنبه

14:30 
الی
16

معجزه 
(پارک لاله)

سنت
مفهوم

بانوان

 فری کنفرانس

غرب

1شنبه

9:30 الی
11

دنیای نور
(اوین)

مشارکت
قدم
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

3شنبه

18 الی
19:30

هدف الهی
آقایان

مشارکت 

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

1شنبه

17 الی
18:30

سفر درون

قدم
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

شنبه

16 
الی
17:30

آرامش

(پارک پلیس)

مشارکت 
بانوان

اسکایپ

شمال و شمال شرق

4شنبه

16 الی
17:30

معجزه
(رسالت)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

3شنبه

16 الی
17:30

اتحاد
(فدک)

مشارکت
قدم
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

شنبه

15 
الی
16:30

نشاط
(سیدخندان)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

1شنبه

15 الی
16:30

راه نور
دماوند

مشارکت
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

4شنبه

14 الی
15:30

راه عشق
(رودهن)

مشارکت
قدم
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

1شنبه

13 
الی
14:30

سرآغاز
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس

09196255628

شمال و شمال شرق

5شنبه

11 الی
12:30

بهشت پنهان
(هروی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

1شنبه

11 
الی
12:30

چشمه امید
(داوودیه)

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس

شمال و شمال شرق

 شنبه

10
الی
11:30

مهر
اراج

مشارکت 
بانوان

 فری کنفرانس


شمال و شمال شرق

3شنبه

10 الی
11:30

گنج  آرامش 
(رسالت)

سنت
اخرماه مفهوم
بانوان

واتساپ

شمال و شمال شرق

3شنبه

10 
الی
11:30

مروارید
(اراج)

قدم
سنت
بانوان


واتساپ

شمال و شمال شرق

1 شنبه

10 الی
11:30

گنج بهبودی
(رسالت)

مشارکت 
بانوان

واتساپ

شرق

1شنبه

10 الی
11:30

خانه عشق 
(شهرک کاروان)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

اسکایپ

شرق

1شنبه

19:15 الی
20:45

راه الهی
آقایان
(پیروزی)

مشارکت
 آقایان

 فری کنفرانس


شرق

4شنبه

15 الی
16:30

معجزه نسترن
(پیروزی)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


شرق

2شنبه

15 الی
16:30

ندای عشق 
(پیروزی)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

واتساپ

شرق

1 شنبه

15 الی
16:30

آیین مهرورزی
(افسریه) 

مشارکت
نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس


شرق

 شنبه

14:30
الی 16

پلی به سمت خدا
(مشیریه)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


جنوب شرق

4شنبه

16 الی
17:30

گروه
مشارکتی 

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

1 شنبه

16 الی
17:30

گروه
مشارکتی 

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

واتساپ

جنوب شرق

5شنبه

10 الی
11:30

دختران
ناراتین

مشارکت
بانوان

واتساپ

جنوب

3شنبه

17 الی
18:30

راه سبز
(شهر ری)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

اسکایپ


جنوب

4شنبه

16 الی
17:30

رد پای دوست
(باقرشهر)

مشارکت

 فری کنفرانس


جنوب

2شنبه

15 الی
16:30

به سوی آرامش
(باقرشهر)

مشارکت
بانوان

اسکایپ


جنوب

4شنبه

14 الی
15:30

رهایی
(صالح آباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم، سنت

پرسش و تجربه
بانوان

 فری کنفرانس


جنوب

5شنبه

15:30الی
17

خانه دلها
(پاکدشت)

مشارکت
بانوان

اسکایپ


جنوب

1شنبه

15 الی
16:30

سرای نیاز
(پرند)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

اسکایپ


جنوب

1شنبه

14 الی
15:30

نورالهی
(واوان)

مشارکت

قدم
بانوان

واتساپ

جنوب

 شنبه

11 الی
12:30

نسیم بهبودی
(اقدسیه)

مشارکت
بانوان

اسکایپ


غرب

1شنبه

10 الی
11:30

امید
(شهریار)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

16 الی
17:30

دوستان الهی
(شادآباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

15:30 الی
17

آوای بهبودی
(جنت آباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

17:30 الی
19

دختران
ناراتین

فرشتگان خدا
ناراتین

 فری کنفرانس


غرب

2شنبه

9:30 الی
11

راه نجات
(اندیشه)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

2شنبه

10 الی
11:30

رشد
(امیرآباد)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

2شنبه

14:30 الی
16

معجزه
(پارک لاله)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

2شنبه

17 الی
18:30

تجربه نیرو امید
(کمیل)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

16:30 الی
18

بهاران
(اندیشه)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
سنت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

14:30 الی
16

نرگس
(تهرانسر)

مشارکت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

15 الی
16:30

راه بهبودی
(کوهسار)

قدم
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

1شنبه

9 الی
10:30

پلی به سوی خدا
(رباط کریم)

مشارکت،
نشریه خوانی
قدم،
سنت
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

16 الی
17:30

عشق و امید
(جناح)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

3شنبه

17 الی
18:30

ساحل
(شهرک راه آهن)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

4شنبه

10 الی
11:30

دریای نور
(شهرک غرب)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

4شنبه

14 الی
15:30

روزنه

(اندیشه)

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

4شنبه

16 الی
17:30

نور دختران
ناراتین

مشارکتبانوان

جهت عضویت تماس بگیرید


شمال و شمال شرق

2شنبه

16 الی
17

نور دختران
ناراتین

قدم
بانوان

جهت عضویت تماس بگیرید


شمال و شمال شرق

3شنبه

15:30 الی
17

ستایش

(کاوسیه)

تازهواردین

مشارکت

بانوان

 فری کنفرانس


غرب

5شنبه

15 الی
16:30

پرتو آرامش

(پونک)

مشارکت قدم
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

5شنبه

16 الی
17:30

خانه عشق

(آزادی)

مشارکت قدم
آقایان

 فری کنفرانس


غرب

جمعه

9 الی
10:30

رشد

(میدان قزوین)

مشارکت  نشریه خوانی
بانوان

 فری کنفرانس


غرب

جمعه

9:30 الی
11

خانه الهی

مشارکت قدم
آقایان

 فری کنفرانس


غرب

جمعه

12 الی
13:30

امیدان فردا

پسران
ناراتین

جهت عضویت تماس بگیرید


استان خراسان رضوی و شمالی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشهد

چهار شنبه

16 الی 
17:30

مسیرسبز

فرامرز

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت
هفته پنجم:نانسی

فری کنفرانس

مشهد

جمعه

10
الی
11:30 

سرزمین
آزادی

خانمها


نشریه خوانی
قدم

 فری کنفرانس


مشهد

دو شنبه

16
الی
17:30 

یگانه 
بهبودی

خانمها

داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها

 

تلگرام

yeganebwhboodi


مشهد

سه شنبه

20 الی
21

پیروزی

داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها

 فری کنفرانس


مشهد

یک شنبه

16:30 
الی
18 

روزنه
امید

طبرسی

هفته اول:  36نارانان
هفته دوم : تجربه نیرووامید
هفته سوم: پرسش وپاسخ (پنل)
هفته چهارم: سنت


مشهد

ناراتین

13 تا 19 سال

جهت عضویت با

09154773906

تماس بگیرید

مشهد

شنبه

17
الی
18:30 

بیداری روحانی

نشریه خوانی
قدم

 فری کنفرانس


جهت عضویت در گروه های تلگرامی با 09157093691 تماس حاصل فرمایید
استان خراسان جنوبی

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

بیرجند


شنبه 

دوشنبه

چهار شنبه

15 الی 
16:30

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

در صورت تمایل با مسئول آدرس استان خراسان جنوبی جهت اضافه شدن به گروه تماس بگیرید
۰۹۹۱۴۹۶۲۷۶۳ 

بهبودی

        قدم ها 

سنت ها  
نشریات
 پرسش وپاسخ

فردوس

سه شنبه

10
الی
11:30 

 فری کنفرانس


فردایی بهتر

خانمها


مشارکت

بشرویه

چهارشنبه

10
الی
11:30 

 فری کنفرانس


زندگی بهتر

خانمها

مشارکت 

 

استان خوزستان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

آغاجاری

شنبه

18 
الی
19:30

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ 

آبادان

سه شنبه

17 
الی
18:30

پلی به سوی خدا

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 فری کنفرانس


آبادان

شنبه

16 الی
17:30

سرای امید

 قدم
 مشارکت آزاد
سنت
نشریه خوانی
مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


اهواز

پنج شنبه

18 
الی
19:30

تغییر ذهن

ناراتین

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

یک شنبه

18 
الی
19:30

میخواهم گمنام بمانم

مشارکت
قدم
سنت
نشریه خوانی

واتساپ

اهواز

شنبه

17 الی
18:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

ایذه

شنبه

چهار شنبه


15 الی
16:30

سرای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس


رامهرمز


سه شنبه


18 
الی
19:30

 امید برتر

قدم
سنت

 فری کنفرانس


ماهشهر

شنبه

دو شنبه 

چهار شنبه

16 الی
17:30

 امید

مشارکت
قدم
سنت
سپاس گزاری

 فری کنفرانس


خرمشهر

دو شنبه

16:30 الی
18

آرامش

مشارکت

واتساپ

خرمشهر

چهار شنبه

15 الی
16:30

سکوت سبز

مشارکت

واتساپ

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۳۹۳۸۱۵۰۱۷ تماس حاصل فرمایید
استان زنجان

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

زنجان

دو شنبه

11
الی
12:30 

اسکایپ


هدیه الهی
خانمها

مشارکت 

 

زنجان

یک  شنبه

چهارشنبه

9
الی
13

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09196742665
 

آرامش
خانمها


مشارکت

زنجان

چهارشنبه

15
الی
17:30 

فری کنفرانس


خانمها


مشارکت

استان سمنان

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

سمنان

پنج شنبه

9:30
الی 1010الی 
11:30

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

واتساپ
جهت عضویت با شماره
۰۹۱۹۶۶۹۸۱۵۲
تماس حاصل فرمایید

تلاش

تازه واردین


مشارکت

استان قزوین

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

قزوین

سه شنبه 

16
الی
17:30 

امید

مشارکت

اسکایپ

استان قم

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

قم

دوشنبه

21:30 الی 
22

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09101364626

 

آقایان

گرداننده و منشی- قدم _سنت -سه دشمن کشنده _فقط برای امروز

کاشان

یک  شنبه

16
الی
17

واتساپ 

 نرم افزار واتساپ

 در صورت تمایل  جهت اضافه به گروه تماس بگیرید
09101364626

 

بهار
خانمها


نشریه خوانی

کاشان

شنبه

15:30
الی
17 

فری کنفرانس

شقایق
خانمها

مشارکت 

 

کاشان

چهار شنبه

11 الی 12:30

اسکایپ


شقایق
خانمها

مشارکت 

 

قم

پنج شنبه

9 الی 10:30 

فری کنفرانس

کلبه آرامش
خانمها

مشارکت 

 

استان کردستان

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

سنندج

سه شنبه

15:30
الی
17

فری کنفرانس


اتحاد

خانمها

مشارکت

سقز

دو شنبه

16
الی
17:30 

فری کنفرانس


امید رهایی
خانمها

مشارکت 

 

استان کرمان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

یک شنبه

21 
الی
22:30

مسیر خوشبختی

قدم
سنت

 فری کنفرانس


کرمان

سه شنبه

10 
الی
11:30

مسیر رهایی

قدم
سنت

 فری کنفرانس


کرمان

جمعه

16 الی
17:30

رهایی

 مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


کرمان

پنج شنبه

16 
الی
17:30

دختران

ناراتین

مشارکت

واتساپ

کرمان

 شنبه

10 
الی
11:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

سیرجان

شنبه

17:30 الی
18

امید

قدم

 فری کنفرانس


سیرجان

دو شنبه


9 الی
10:30

رهایی

مشارکت

اسکایپ

شهر بابک

چهار شنبه


22
الی
23

انار

مشارکت

 فری کنفرانس


انار 

 سه شنبه

15 الی
16:30

انار

مشارکت

 فری کنفرانس


زرند

شنبه

دوشنبه

چهار شنبه


15:30 الی
17

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس


جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09916900030 تماس حاصل فرمایید
چهارمحال و بختیاری

شهر

روز

ساعت

لینک جلسه 

لینک جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

شهرکرد

چهار شنبه

15
الی
16:30 

 فری کنفرانس


مادر
خانمها


مشارکت

استان کرمانشاه

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

ایلام

شنبه

9:30
الی
11

آرامش

قدم
سنت
نشریه خوانی

 فری کنفرانس


پاوه

چهار شنبه

21 
الی
22:30

رهایی

مشارکت
قدم
نشریه خوانی
سنت

 واتساپ


کرمانشاه

چهار شنبه

15 
الی
16:30

نشاط

 قدم
 مشارکت آزاد
سنت
نشریه خوانی
مشارکت آزاد

 فری کنفرانس


کرمانشاه

چهار شنبه

15:30 الی
17

نشاط

مشارکت
نشریه خوانی

واتساپ

کرمانشاه

چهار شنبه


 9:30 الی
11

اتحاد

مشارکت
قدم

 فری کنفرانس


کرمانشاه

شنبه


15 
الی
16:30

رشد

مشارکت


 فری کنفرانس


کنگاور

شنبه


15 
الی
16:30

طلوع

مشارکت

واتساپ

جهت عضویت در گروه های واتساپی با ۰۹۱۸۶۸۷۱۶۵۰ تماس حاصل فرمایید
کیش

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کیش

دو شنبه 

16 الی 17:30

ستایش

مشارکت
نشریه خوانی
قدم

استان گلستان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

گنبد

 چهار شنبه 

15:30 الی 17

آرامش

مشارکت

علی آباد 

  یک شنبه 

15 الی 17:30

خودشناسی

مشارکت

پارک شهر
پشت برج سرمایه
ساختمان خدمات شهری 

استان گیلان

شهر

روز

ساعت

آدرس  جلسه 

نام گروه

فرمت جلسه 

رشت

شنبه

17
الی
18:45

امید فردا
خانمها


تازه واردین

رشت

چهار شنبه

16:30
الی
18

خیابان پرستار 
بهزیستی کل

مسیر بهبودی
خانمها


مشارکت
سنت 
نشریه خوانی 

رشت

جمعه

12:30
الی
14

خیابان پرستار 
بهزیستی کل

حلقه امید
آقایان


مشارکت
قدم 

کیاشهر

سه شنبه

10
الی
11:30 

آرامش
خانمها

مشارکت 

خشکبیجار

شنبه

15
الی
16:30 

تجربه نیرو و امید
خانمها

مشارکت 

لنگرود

یک شنبه
سه شنبه

16
الی
17:30 

 نرم افزار واتساپ

ندای آرامش
خانمها

مشارکت 

تالش

یک شنبه

15
الی
16:30 

 تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

آرامش
خانمها

مشارکت 

بندر انزلی

شنبه

16
الی
17:30 

میدان مالا
خیابان معلم
اداره ارشاد

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 

بندر انزلی

سه شنبه

9
الی
10:30 

میدان مالا
خیابان معلم
اداره ارشاد

راه سبز
خانمها

مشارکت
قدم 

لولمان

سه شنبه

16
الی
17:30 

خیابان معلم
حسینیه بقعه 
آقا سید حسن قریب

اعتماد
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

لوشان

چهار شنبه

15
الی
16:30 

خیابان امام
جنب شهرداری
مسجدالبیت

ندای آرامش
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

آستانه

شنبه
دو شنبه

16
الی
17:30 

آستانه
میدان آزادی
هلال احمر

نیاز و امید
خانمها

مشارکت
قدم 
سنت
نشریه خوانی

لاهیجان

چهار شنبه

10
الی
11:30 

 تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

نیایش
خانمها

قدم 
نشریه خوانی

لاهیجان

یک شنبه

10
الی
11:30 

 تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

نیایش
خانمها

قدم 
نشریه خوانی

استان لرستان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

دورود

دو شنبه 

15
الی
16:30

آرامش

مشارکت

استان مازندران
جهت عضویت در گروه های واتساپی با 09114153813 تماس حاصل فرمایید

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

عباس آباد

دو شنبه

9
الی
10:30

رز

قدم
سنت

 فری کنفرانس


عباس آباد

چهار شنبه


16:30 
الی
18

رز

مشارکت

واتساپ

ساری

دو شنبه

16 
الی
17:30

امید
بانوان

مشاركت موضوعي
نشريه خواني
مشاركت آزاد
قدم
پرسش و پاسخ
پنل
موضوع كارگاهي
سنت

 فری کنفرانس

ساری

سه شنبه

10 الی
11:30

شمیم صبح

مشارکت،
نشریه خوانی،
قدم،
سنت

 فری کنفرانس


ساری

 یک شنبه

15 
الی
16:30

شهامت

:قدم ومشارکت آزاد
نشریه خوانی
سش و پاسخ، موضوع، پنل

 فری کنفرانس


چالوس

پنج شنبه

10 
الی
11:30

آرامش
ناراتین

مشارکت

 فری کنفرانس


چالوس

یک شنبه

15 الی
16:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

چالوس

چهار شنبه


15 الی
16:30

 آرامش

سنت مفهوم

 فری کنفرانس


چالوس

شنبه

چهار شنبه


15 
الی
17:30

روزنه امید

قدم
سنت
تازه واردین

واتساپ

بابل

شنبه

دو شنبه 

چهار شنبه

14 الی
16:30

 آرامش 
طراوت

مشارکت
تازه واردین

واتساپ

فریدون کنار

یک شنبه

15 الی
16:30

اوج

مشارکت

 فری کنفرانس


بابلسر

 سه شنبه

16 الی
17:30

آرامش

مشارکت قدم

 فری کنفرانس


رامسر

 شنبه

16 الی
17:30

همنوا

مشارکت

 فری کنفرانس


تنکابن

یک شنبه

15 الی
16:30

آرامش

مشارکت

واتساپ

تنکابن

 سه شنبه

15 الی
16:30

آرامش

سنت مفهوم

 فری کنفرانس


کلاردشت

 سه شنبه

16 الی
17:30

سرو

مشارکت

واتساپ

نوشهر

شنبه

دو شنبه 

پنج شنبه

15 الی
16:30

تجربه نیرو و امید

مشارکت،
پرسش و تجربه
قدم،
سنت

واتساپ 

نوشهر

 سه شنبه

10 
الی
11:30

خودشناسی

مشارکت

واتساپ 

استان مرکزی

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

اراک

یکشنبه  

چهار شنبه 

16 الی 17:30

مشارکت

در تلگرام
جهت عضویت با شماره  زیر تماس بگیرید 

اراک

اراک

اراک

اراک

مهاجران

محلات

 چهار شنبه 

محلات

سنجان

خمین

خمین

دهسد

قره چای

شازند

جاورسیان

جاورسیان

خنداب

استان همدان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

همدان

 شنبه 

9:30 الی11:45 

راه سبز

مشارکت

در واتساپ
جهت عضویت با شماره  زیر تماس بگیرید 09186333656

نهاوند

یک شنبه
سه شنبه 

15 الی 17

جلسات مجازی استانهای منطقه جنوب ایران

جلسات فیری کنفرانس منطقه جنوب ایران

 

 

 

 


 

برای داشتن فایل pdf آدرس جلسه استان خود میتوانید به

کانالهای ما در تلگرام به آدرس  https://t.me/addressiran

وکانال ما در ایتا به آدرس  https://eitaa.com/addressiran 

مراجعه بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.