بایگانی دسته‌ی: تجربه، نیرو و امید

پیام بهبودی و شعار نارانان در قسمت مشاهده کنید

تمامی پیامهای این قسمت از نشریات نارانان گرداوری شده است

قابل تامل و توجه اعضای خانواده معتادان (نارانان و ناراتین)

مرور شعارها

به بازی های احمقانه عادت داشتم : ممکن است تغییر کردن به طور مقطعی دردناک باشد اما قطعاً از یک عمر درد کشیدن بهتر است .   کتابچه آبی نارانان صرف نظر از اینکه چه چیزی بهترین است ، به او فرصتی بده تا خودش باشد و درونش شکوفا شود

وقتی از رفع مشکلات او دست بردارم ، تسلیم شوم و روی خودم کار کنم ، می توانم از رفتار دیوانه وار دست بردارم و اختیار زندگی ام را به دست بگیرم .

پمفلت شعارها

شعارهای نارانان [   ✍ابتدا مهم ترین کار را انجام بده   و آن را به پایان برسان   و این بهترین راه سازمان دهی وقت و انرژی است   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]     وقت خود را صرف قضاوت و انتقاد از دیگران نکن سرت به کار خودت باشد در کاری که به تو مربوط نیست […]

زندگی

زندگی چیزی نیست که انتظار داریم باشد زندگی زندگی است نحوه کنار آمدن با آن باعث تغییرش می شود (پیشرفت نه کمال _ص ۵۶)     ✍ وقتی قبول مسئولیت ها را به برداشتن سهم خود محدود می کنیم ، مواجه شدن با زندگی راحت تر می شود .

پیام بهبودی

تفکری برای امروز : با استفاده از شعار “ فکر کن ”   یعنی : متفکرانه ، صادقانه، هوشمندانه ، ضروری و مهربانانه ، می توانم به کمک نیروی برترم تغییر کنم .