بایگانی برچسب: مهربانی

دوستی به روال نارانان

دوستی به روال نارانان اوه! چه آسایشی چه آسایش غیر قابل توصیفی از بودن با انسانی که با او احساس امنیت میکنی. وقتی که مجبور نیستی افکارت را سبک سنگین کنی و یا کلماتت را بسنجی ، فقط آن ها را چه خوب چه بد، همه را همان طور که هست بیرون میریزی . یقین […]

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟