استان اردبیل

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره (09371396989) تماس حاصل فرمایید.

شهرستان

روز

فرمت جلسه

ساعت

آدرس

اردبیل

شنبه

آرامش

16 الی 17:30 کارشناسان شهرک اداری اداره بهزیستی
چهارشنبه 15:30 الی 17 ایستگاه سرعین – سالن ورزشی تختی جنب بیمارستان فاطمی
دوشنبه 16 الی 17:30 ایستگاه سرعین – سالن ورزشی تختی جنب بیمارستان فاطمی

گرمی

پنجشنبه 10 الی 11:30 خیابان معلم – نرسیده به سه راه سپاه-ساختمان اهلی