بایگانی دسته‌ی: تجربه، نیرو و امید

پیام بهبودی و شعار نارانان در قسمت مشاهده کنید

تمامی پیامهای این قسمت از نشریات نارانان گرداوری شده است

قابل تامل و توجه اعضای خانواده معتادان (نارانان و ناراتین)

تجربه نیرو امید 4

فقط برای امروز ترس به خود راه نخواهم داد . از لذت بردن به خاطر آنچه که زیباست واهمه نداشته و ایمان خواهم داشت که به همان صورت که من به دنیا چیزی می دهم ، دنیا نیز متقابلاً پاسخ آن را خواهد داد

تجربه و نیرو وامید نارانان در زمستان

تجربه و نیرو وامید نارانان در زمستان  ما کامل نیستیم ، فقط باید تمایل داشته باشیم که اعتماد و توکل کنیم ، آرام بمانیم و از خود مراقبت کنیم . هنگامی که با محبت با ما صحبت می کنند ، بهتر می شنویم … 《 چیزی در درونم می گوید که خدا هرگز فریاد نمی […]

مروری بر تجربه، نیرو و امید

مروری بر تجربه نیرو و امید انجمن خانواده معتادان (نارانان و ناراتین ) فکر : سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند . پیشرفت_نه_کمال صفحه ۲۵ مرور شعارها

مرور شعارها

  به بازی های احمقانه عادت داشتم : ممکن است تغییر کردن به طور مقطعی دردناک باشد اما قطعاً از یک عمر درد کشیدن بهتر است .     کتابچه آبی نارانان صرف نظر از اینکه چه چیزی بهترین است ، به او فرصتی بده تا خودش باشد و درونش شکوفا شود  

    وقتی از رفع مشکلات او دست بردارم ، تسلیم شوم و روی خودم کار کنم ، می توانم از رفتار دیوانه وار دست بردارم و اختیار زندگی ام را به دست بگیرم .