بایگانی دسته‌ی: تجربه، نیرو و امید

پیام بهبودی و شعار نارانان در قسمت مشاهده کنید

تمامی پیامهای این قسمت از نشریات نارانان گرداوری شده است

قابل تامل و توجه اعضای خانواده معتادان (نارانان و ناراتین)

تجربه نیرو امید

بازهم به جلسه بیا

تجربه نیرو امید 4

فقط برای امروز ترس به خود راه نخواهم داد . از لذت بردن به خاطر آنچه که زیباست واهمه نداشته و ایمان خواهم داشت که به همان صورت که من به دنیا چیزی می دهم ، دنیا نیز متقابلاً پاسخ آن را خواهد داد

تجربه و نیرو وامید

مروری بر تجربه، نیرو و امید

مروری بر تجربه نیرو و امید انجمن خانواده معتادان (نارانان و ناراتین ) فکر : سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند . پیشرفت_نه_کمال صفحه ۲۵ مرور شعارها

مرور شعارها

  شعارهای نارانان  شعارهای نارانان از دل نشریات مصوب انجمن انتخاب می شود. با تمرکز روی شعارها باعث می شود مسیر بهبودی روز به روز رشد کنیم .          

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟