بایگانی دسته‌ی: تجربه، نیرو و امید

پیام بهبودی و شعار نارانان در قسمت مشاهده کنید

تمامی پیامهای این قسمت از نشریات نارانان گرداوری شده است

قابل تامل و توجه اعضای خانواده معتادان (نارانان و ناراتین)

تجربه نیرو امید

بازدیدها: 296بازهم به جلسه بیا

تجربه نیرو امید 4

بازدیدها: 364فقط برای امروز ترس به خود راه نخواهم داد . از لذت بردن به خاطر آنچه که زیباست واهمه نداشته و ایمان خواهم داشت که به همان صورت که من به دنیا چیزی می دهم ، دنیا نیز متقابلاً پاسخ آن را خواهد داد

تجربه و نیرو وامید

بازدیدها: 899

مروری بر تجربه، نیرو و امید

بازدیدها: 451مروری بر تجربه نیرو و امید انجمن خانواده معتادان (نارانان و ناراتین ) فکر : سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند . پیشرفت_نه_کمال صفحه ۲۵ مرور شعارها

مرور شعارها

بازدیدها: 643  شعارهای نارانان  شعارهای نارانان از دل نشریات مصوب انجمن انتخاب می شود. با تمرکز روی شعارها باعث می شود مسیر بهبودی روز به روز رشد کنیم .          

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟