اطلاعاتی در مورد در روزهای تعطیلی جلسات

با توجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت سلامت جسمانی اعضاء و همچنین اطلاعیه خدمات جهانی نارانان در این خصوص لازم میدانیم پیشنهاداتی خدمتتان اعلام نماییم. امیدواریم که هرچه زودتر شاهد بازگشایی جلسات باشیم انجمن  به ما ابزاری برای زندگی می دهد؛ کار ما هرگز به پایان نمی رسد ما ادامه می دهیم تا شرایط مان بهتر شود.

در این روزهای تعطیلی جلسات رعایت این موارد کمک بزرگی  خواهد بود در زمان نیاز با یکدیگر از طریق تلفن ارتباط برقرار کنید. نشریات انجمن را مطالعه کنید. با راهنمای خود ارتباط برقرار نمایید.

لطفا در این شرایط فرصت بیشتری جهت گفتگوی تلفنی با یکدیگر اختصاص دهید. از پیام های ارسال شده در سایت KHMIR.IR  قسمت  تجربه، نیرو و امید و صفحه های فعال ما در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی) مرتبط با کمیته وبسایت استفاده کنید از جلسات مجازی معرفی شده  در سایت رسمی انجمن  www.khmir.ir استفاده کنید بر جهت دیدن صفحه های ما  در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی) مرتبط با کمیته وبسایت بر لینکهای زیر کلیک کنید .

لینک شبکه های اجتماعی

اخبار و اطلاعیه ها

اصول و رهنمودهای نارانان

ما يک برنامه 12 قدمي هستيم كه براي كمک به دوستان و بستگان معتادان طراحي شده است
تا آنها را از اثراتي كه زندگي بایک معتاد بر فرد مي گذارد، بهبود بخشد .
برنامة بهبودي ما از دوازده قدم و دوازده سنت نارانان استفاده مي كند .
تنها شرط عضويت و حضور در جلسات نارانان داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان يا بستگان ميباشد.
ما به هيچ نهاد يا موسسه ای وابسته نيستيم
.

اصول و رهنمودها

جلسات مجازی نارانان و ناراتین

به فرمت جلسات خانمها و یا آقایان و همینطور جلسات مخصوص ناراتین دقت داشته و بعد عضو گروه شوید.

اطلاعات آدرس جلسات مجازی