گروه های خانواده نارانان – ناراتین منطقه یک ایران

خوش آمدید .

وقتی شما به گروه خانواده نارانان می پیوندید ، دیگر تنها نیستید و در میان دوستان واقعی خود قرار گرفته اید که مشکلات شما را به گونه ای درک می کنند که کمتر کسی توانایی آن را دارد.

نارانان ناراتین

اخبار و اطلاعیه ها

اصول  و رهنمودهای نارانان

ما يک برنامه 12 قدمی هستيم كه برای كمک به دوستان و بستگان معتادان طراحی شده است

تا آنها را از اثراتی كه زندگی بایک معتاد بر فرد مي گذارد، بهبود بخشد.

برنامه بهبودی ما از دوازده قدم و دوازده سنت نارانان استفاده می كند.

تنها شرط عضويت و حضور در جلسات نارانان داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان يا بستگان می باشد.

ما به هيچ نهاد يا موسسه ای وابسته نيستيم.