استان مازندران

استان مازندران

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره (۰۹۱۱۴۱۵۳۸۱۳) تماس حاصل فرمایید.

شهرستان روز فرمت جلسه ساعت آدرس
شش ماهه اول شش ماهه دوم
آمل

پیام بهبودی

یکشنبه قدم – سنت

مفهوم

نشریه خوانی

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

آفتاب ۱ – ساختمان اندیشه – طبقه زیرین
چهارشنبه تازه واردین ۱۵:۲۵الی۱۵:۵۵ ۱۴:۲۵الی۱۴:۵۵
مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
آمل

گلبرگ

پنج شنبه

ناراتین دختران

مشارکت

نشریه خوانی

پرسش و پاسخ

۱۵ الی ۱۵:۴۵  

۱۵ الی ۱۵:۴۵

آفتاب ۱ – ساختمان اندیشه – طبقه زیرین
آمل

پیام امید

دوشنبه مشارکت

پرسش و پاسخ

نشریه خوانی

۹ الی ۱۰:۳۰  

۹ الی ۱۰:۳۰

جنب بیمارستان ۱۷ شهریور ، کانون شهید احمد زاده ، واحد خواهران ، سالن اجتماعات
بابل

آرامش

دوشنبه تازه واردین ۱۵:۱۰الی ۱۵:۵ ۱۴:۱۰الی۱۴:۵۵ کمر بند غربی – توحید ۴۱ – حسینیه صائمی
مشارکت- قدم ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
چهارشنبه قدم – سنت

مفهوم

نشریه خوانی

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

بابل

طراوت

یکشنبه مشارکت ۹ الی ۱۰:۳۰  

۹ الی ۱۰:۳۰

بازار روز – روبروی میدان قصر – داخل سالن ارشاد
سه شنبه قدم – سنت

نشریه خوانی

بابل

نشاط

یکشنبه مشارکت

قدم – سنت

نشریه خوانی

۹:۳۰ الی ۱۱  

۹:۳۰ الی ۱۱

کمر بند غربی – توحید ۴۱ – حسینیه صائمی
بابلسر

آرامش

سه شنبه مشارکت

قدم

نشریه خوانی

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

خیابان پاسداران،کتابخانه شهید صالحی، روبروی رستوران تبریزی ، طبقه پایین
بهشهر

( افق)

دوشنبه مشارکت

قدم – سنت

نشریه خوانی

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

پارک ملت – بلوار شهید هاشمی نژاد – جنب نساجی هاتفی – داخل کوچه – نمازخانه فاطمیه
تنکابن

آرامش

یکشنبه تازه واردین ۱۶ الی ۱۶:۳۰ ۱۵الی۱۵:۳۰ پارک مادر – سالن ارشاد امام خمینی – سالن شماره ۲
مشارکت ۱۶:۳۰الی ۱۸ ۱۵:۳۰ الی ۱۷
سه شنبه قدم – سنت

مفهوم

۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵:۳۰ الی۱۷
تنکابن

هدف

پنج شنبه مشارکت ۹ الی ۱۰:۳۰ ۹ الی ۱۰:۳۰ خیابان جمهوری انتقال خون – دبستان شریف نیا – نمازخانه
ساری

امید

دوشنبه مشارکت ۱۴الی ۱۵:۳۰ ۱۴الی ۱۵:۳۰ خیابان فرهنگ روبروی هواپیمایی معراج طبقه فوقانی سامد
ساری

شهامت

یکشنبه تازه واردین ۱۴ الی ۱۴:۴۵ ۱۴:۱۵الی۱۴:۴۵ بلوار امام رضا- امام رضا ۵ ( آزادگان ) ساختمان سرای تداوم- طبقه دوم
مشارکت

پرسش و پاسخ

نشریه خوانی

۱۵ الی ۱۶:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

ساری

شمیم صبح

سه شنبه مشارکت

نشریه خوانی

قدم

۹ الی ۱۰:۳۰  

۹ الی ۱۰:۳۰

راه بند، بلوار کشاورز، بعد از مسجد دار السلام( شکوهی ) کوچه قدس ، سرای تداوم ۲ ، طبقه دوم
چالوس

آرامش

یکشنبه تازه واردین ۱۵:۰۵الی۱۵:۵۰ ۱۴:۳۵الی۱۵:۰۵  

انتهای بازار روز- بهزیستی – نمازخانه

مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵:۱۵الی۱۶:۴۵
چهارشنبه نشریه خوانی

قدم ، موضوع آزاد ، پنل

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

چالوس

پیام آرامش

سه شنبه

آقایان

مشارکت ۱۸ الی ۱۹:۳۰  

۱۷ الی ۱۸:۳۰

انتهای بازار روز – بهزیستی – نمازخانه آقایان
چالوس

آرامش

چهارشنبه

(ناراتین دختران)

قدم،سنت،

نشریه خوانی

مشارکت ، پرسش و پاسخ

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

انتهای بازار روز ،بهزیستی ، سالن کنفرانس
عباس آباد

رز

دوشنبه قدم – موضوع

نشریه خوانی

پرسش و پاسخ

۹ الی ۱۰:۳۰  

۹ الی ۱۰:۳۰

خیابان امام ، منابع طبیعی، نمازخانه
چهارشنبه مشارکت ۹ الی ۱۰:۳۰ ۹ الی ۱۰:۳۰
تازه واردین ۱۰:۳۵الی۱۱:۰۵ ۱۰:۳۵الی۱۱:۰۵
فریدون کنار

اوج

یکشنبه مشارکت

نشریه خوانی

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵الی۱۶:۳۰

بولوار کشاورز -پشت اتشنشانی مرکزی -کانون فرهنگی کوثر
قائم شهر

تجربه

یکشنبه مشارکت ۱۶الی ۱۷:۳۰ ۱۵:۳۰ الی ۱۷ خیابان تهران ، البرز ۶۶، شبکه بهداشت شهیدرجائی ، نمازخانه ، سالن اجتماعات
تازه واردین ۱۵ الی ۱۵:۴۵ ۱۴:۳۰الی۱۵:۱۵
کلاردشت

سرو

سه شنبه مشارکت

پرسش و پاسخ

۱۵:۳۰ الی ۱۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۶ حسن کیف – اداره کل منابع طبیعی – نماز خانه
گتاب

هدف

شنبه قدم – سنت

نشریه خوانی

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

بابل ، جاده شهید صالحی ، شهرگتاب، کفشگرکلا، انتهای بلوارگلزار۳، مسجدسجادیه ، تکیه بی بی زینب
محمود آباد

صداقت

دوشنبه مشارکت – قدم

نشریه خوانی

پرسش و پاسخ

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۴:۳۰ الی ۱۶

خیابان آزادی –کتابخانه مرکزی ، بخش کتابهای مرجع
مرزن آباد

مهر

دوشنبه مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵الی۱۶:۳۰ شهرداری(ساختمان جدید)، سالن کنفرانس
نکاء

طلوع

شنبه تازه واردین ۱۵:۲۵الی۱۵:۵۵ ۱۳:۵۵الی۱۴:۲۵ جنب اداره برق . ترک محله . حسینیه ترک محله
مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵:۳۰ الی ۱۷
دو شنبه قدم

نشریه خوانی

۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵:۳۰ الی ۱۷

نوشهر

خودشناسی

شنبه قدم – موضوع

پرسش و پاسخ

نشریه خوانی

۹ الی ۱۰:۳۰  

۹ الی ۱۰:۳۰

بلوار خیریان – بعد از اداره پست -اداره بهزیستی
سه شنبه تازه واردین ۸:۵۵ الی ۹:۲۵ ۸:۵۵ الی ۹:۲۵
مشارکت ۹:۳۰ الی ۱۱ ۹:۳۰ الی ۱۱
نوشهر

کاج

دوشنبه مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ اداره فنی حرفه ای – شهید دستغیب – جنب پلیس ۱۰+
چهارشنبه تازه واردین ۱۵:۲۰الی۱۵:۵۵ ۱۴:۲۰الی۱۴:۵۵
مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
نوشهر

قاصدک

پنج شنبه

ناراتین دختران

مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰
نوشهر

خیرودکنار (ارکیده )

شنبه مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰  

۱۵ الی ۱۶:۳۰

خیرودکنار – مسجد امام حسین – داخل حسینیه
نور

یاس

سه شنبه مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۶ خیابان حافظ -غزل ۲۰- حسینیه پنج تن

(ماههای محرم وصفر۹الی۱۰:۳۰صبح)

ونوش

شقایق

یکشنبه نشریه خوانی،

مشارکت

پرسش و پاسخ

۹:۳۰ الی ۱۱  

۹ الی ۱۰:۳۰

خیابان شهید بهمن جباری – محوطه امامزاده پیرتن نبی
رامسر

همنوا

شنبه مشارکت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ۱۵ الی ۱۶:۳۰ تربیت بدنی، باشگاه تختی

سالن اجتماعات

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن خانواده معتادان می باشد.