معرفی نشریات

مطالبی در مورد نشریات انجمن خانواده معتادان ( نارانان و ناراتین )

 

نشريات مصوب كنفرانس، ابزار مهمي در جلسات ما مي‌باشد كه توسط اعضا و برای اعضا نوشته شده و در كنفرانس خدمات جهاني (CAL) تصويب گرديده است.

اين موضوع بيانگر اصول و تجربه، نيرو و اميد اعضاي ما مي‌باشد. استفاده از نشريات مصوب كنفرانس این اطمینان را به اعضا می­دهد که پیامی مشابه را بدون در نظر گرفتن این که در کجای دنیا در جلسات شرکت می­ کنند، دریافت می­ کنند.

اين موضوع باعث اتحاد اعضا مي‌شود و طبق سنت­هاي ما، از وابستگي خارجي جلوگيري مي‌كند.

نشریات مصوب در جلسات و روی میز نشریات به فروش می رسد .

نشریات انجمن شامل :

  •  کتاب و کتابچه
  • پمفلت ها
  •  تک برگی و پوستر
  • نشریات ناراتین
  •  نشریات اطلاع رسانی
  •  نشریات خدماتی
  • خبرنامه داخلی
  • خبرنامه جهانی 

کلیه نشریات در گروه ها به فروش میرسد 
جهت خرید تنها کافی است به یکی از گروههای انجمن مراجعه و از مسئول نشریات خریداری کنید 
آدرس جلسات ما اینجا بزنید

شماره تماس کمیته نشریات منطقه ایران 09196217735

نشریات