بازدیدها: 3491

                                             

آدرس جلسات آقایان ایران

 

 

گروه های خانواده نارانان

برای کسانی است که تحت تاثیر بیماری اعتیاد قرار گرفته اند.

 

 

آدرس جلسات آقایان 

ما سعی داریم جلسات تغییر نکند ولی این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره تماس استان مربوطه تماس بگیرید.

 

 

استان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

آذربایجان غربی

ارومیه

سه شنبه 

18:30 الی 20

مشارکت

میدان ولایت فقیه اول خیابان چیچست دروازه زنجیر کوی یکان بازاری روبروی دکه نگهبانی خانه شیروانی

گلستان


گرگان

چهارشنبه 

18:30 الی 20

مشارکت

محله دوشنبه ای  امام زاده راضیه و مرضیه

همدان

همدان

چهارشنبه 

21الی 23 

 آرامش 

مشارکت

میدان دانشگاه  موسسه علوی

 

جلسات مختلط

با حضور آقایان و بانوان برگزار می شود.

 

استان/ناحیه

نام شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت

آدرس

البرز

کرج

شنبه

21 الی 22:30

راه خدا

مشارکت 

(جلسه آقایان و
بانوان میباشد.)

فری کنفرانس

البرز

کرج

 اولین و آخرین سه شنبه 

هرماه

15 الی 16:30

رهایی

نشریه خوانی

(جلسه آقایان و
بانوان میباشد.)

فری کنفرانس

البرز

کرج

چهارشنبه

21 الی 22:30

اتحاد

سنت

(جلسه آقایان و
بانوان میباشد.)

فری کنفرانس

بوشهر

بوشهر

دو شنبه

21 الی 22:30

امید و آرامش

مشارکت 

(جلسه آقایان و
بانوان میباشد.)

فری کنفرانس

شیراز

شیراز

پنج شنبه

21:30 الی 23

امید شیراز

مشارکت 

(جلسه آقایان و
بانوان میباشد.)

فری کنفرانس

گیلان

رشت

جمعه

12:30 الی 14

حلقه امید

مشارکت 

(جلسه آقایان و
بانوان میباشد.)

خیابان پرستار بهزیستی کل

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آنلاین آدرس جلسات ناراتین