ناراتین جلسات مخصوص نوجوانان 13 تا 19 ساله می باشد.

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند ، اما این امکان وجود دارد .

به دلیل بسته بودن جلسات مجازی ناراتین

جهت امنیت اعضا

لطفا جهت عضویت به جلسات مجازی

 با شماره

تماس بگیرید.

 

استان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

اصفهان

پل شهرستان

شنبه 

16الی 17:30 

15الی 16:30 

ناراتین دختران

امید

مشارکت

پل شهرستان،

اول خیابان بازارچه،

امامزاده گلی

خوزستان

اهواز

پنج شنبه 

19 الی 20:30

19 الی 20:30

تغییر ذهن دختران

مشارکت

جهت شرکت در جلسه با شماره 09393815017 تماس بگیرید.

مرودشت

شیراز

پنج شنبه 

10الی 11:30 

10الی 11:30 

ناراتین دختران

 مشارکت

شهرک مهدیه

 حسینیه مکان NA

کرمان

کرمان

یک شنبه 

20الی21:30

20الی21:30

ناراتین دختران

مشارکت

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید.

کرمان

کرمان

چهارشنبه 

16الی 17:30 

16الی 17:30 

ناراتین دختران

مشارکت

چهارراه امیر کبیر سازمان فنی حرفه ای بعد از شیرخوارگاه مادر سالن ماندگار

کرمان

کرمان

دو شنبه 

15 الی 16:30

15 الی 16:30

ناراتین پسران

مشارکت

نمازخانه پارک مطهری

کرمان

کرمان

چهارشنبه 

16الی 17:30 

16الی 17:30 

ناراتین پسران

مشارکت

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید.

کردستان

سنندج

یکشنبه 

20الی 
21:30 

دختران


مشارکت

گلستان

گرگان

پنج شنبه 

10 الی 11:30

دختران


مشارکت

مازندران

چالوس

10 الی 11:30

آرامش


مشارکت

همدان

همدان

پنج شنبه 

راه آرامش 

مشارکت

 

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی

[divider width="83px" height="8px" margin="0.6em" color="rgb(169, 126, 126)"]