آدرس جلسات ناراتین ایران

 ناراتین جلسات مخصوص 

نوجوانان 13 تا 19 ساله 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند ، اما این امکان وجود دارد .

به دلیل بسته بودن جلسات مجازی ناراتین

جهت امنیت اعضا

لطفا جهت عضویت به جلسات مجازی

 با شماره

تماس بگیرید

 

استان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

آذربایجان شرقی

ارومیه

پنج شنبه 

15
الی
16:30 

شکوفه های امید

مشارکت دختران


تا اطلاع ثانوی
تعطیل میباشد

اصفهان

خمینی شهر

شنبه 

15 الی 16:30 

امید

مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیریدخوزستان

اهواز

پنج شنبه 

17 الی 
18:30

تغییر ذهن

مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


تهران

شمال و شمال شرق

پنج شنبه 

14 الی 15:30 

دختران نور

مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


تهران

شمال و شمال شرق

دوشنبه 

19 الی 20:30 

بهارزندگی 

مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


تهران

شمال و شمال شرق

سه شنبه 

20 الی 21:»30 

پسران وحدت 

مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


تهران

شمال و شمال شرق

یکشنبه 

12:30 الی 14

سرآغاز

مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


تهران

غرب

یکشنبه

17:30 الی 19 

فرشتگان خدا 

دختران شمارکت


جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


تهران

غرب

سه شنبه 

16 الی 17:30 

فرشتگان خدا 

مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


تهران

غرب

جمعه 

12 الی 13:30 

امیدان فردا

پسران مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


فارس

شیراز

دو شنبه

19 الی 20:30 

جوانان امید

پسران

پسران مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


فارس

شیراز

پنج شنبه 

18 الی 19:30 

مسیر خوشبختی

دختران مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


فارس

شیراز

سه شنبه 

18 الی 19:30 

مسیر آرامش

دختران مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


کرمان

کرمان

پنج شنبه 

16 الی 17:30

دختران

مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


کردستان

سنندج

یکشنبه 

20الی 
21:30 

دختران


مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


گلستان

گرگان

پنج شنبه 

10 الی 11:30

دختران


مشارکت

تعطیل

مازندران

چالوس

10 الی 11:30

آرامش


مشارکت

جهت عضویت با شماره  

تماس بگیرید


همدان

همدان

پنج شنبه 

راه آرامش 

مشارکت

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی