ناراتین جلسات مخصوص نوجوانان 13 تا 19 ساله می باشد.

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند ، اما این امکان وجود دارد .

به دلیل بسته بودن جلسات مجازی ناراتین

جهت امنیت اعضا

لطفا جهت عضویت به جلسات مجازی

 با شماره

تماس بگیرید.

 

استان

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آذربایجان شرقی

ارومیه

پنج شنبه 

15
الی
16:30 

شکوفه های امید

مشارکت دختران


اصفهان

خمینی شهر

شنبه 

15 الی 16:30 

امید

مشارکت

خوزستان

اهواز

پنج شنبه 

17 الی 
18:30

تغییر ذهن

مشارکت

تهران

شمال و شمال شرق

پنج شنبه 

14 الی 15:30 

دختران نور

مشارکت

تهران

شمال و شمال شرق

دوشنبه 

19 الی 20:30 

بهارزندگی 

مشارکت

تهران

شمال و شمال شرق

سه شنبه 

20 الی 21:»30 

پسران وحدت 

مشارکت

تهران

شمال و شمال شرق

یکشنبه 

12:30 الی 14

سرآغاز

مشارکت

تهران

غرب تهران

یکشنبه

17:30 الی 19 

فرشتگان خدا 

دختران شمارکت


تهران

غرب

سه شنبه 

16 الی 17:30 

فرشتگان خدا 

مشارکت

تهران

غرب

جمعه 

12 الی 13:30 

امیدان فردا

پسران مشارکت

فارس

شیراز

دو شنبه

19 الی 20:30 

جوانان امید

پسران

پسران مشارکت

فارس

شیراز

پنج شنبه 

18 الی 19:30 

مسیر خوشبختی

دختران مشارکت

فارس

شیراز

سه شنبه 

18 الی 19:30 

مسیر آرامش

دختران مشارکت

کرمان

کرمان

پنج شنبه 

16 الی 17:30

دختران

مشارکت

کردستان

سنندج

یکشنبه 

20الی 
21:30 

دختران


مشارکت

گلستان

گرگان

پنج شنبه 

10 الی 11:30

دختران


مشارکت

مازندران

چالوس

10 الی 11:30

آرامش


مشارکت

همدان

همدان

پنج شنبه 

راه آرامش 

مشارکت

 

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی

[divider width="83px" height="8px" margin="0.6em" color="rgb(169, 126, 126)"]