شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

ارومیه

یکشنبه 


 

سه شنبه 

15:30الی17 

امید

مشارکت

فری کنفرانس

ارومیه

شنبه 


پنج شنبه 

10الی 11:30 

آرامش

مشارکت

اینجا بزنید

ارومیه

دو شنبه

10الی 11:30 

راه زندگی

مشارکت 

خیابان آرامگاه فرهنگسرای امام خمینی

ارومیه

یک شنبه

10الی 11:30 

رهایی

مشارکت 

بعثت کوچه ی مؤید لشکر مسجدعبدالمحمد

ارومیه

چهارشنبه 

10الی 11:30 

گلهای زندگی

مشارکت 

جاده انهر خیابان الواج 12 متری بوستان حسینیه خواهران کرد زبان

ارومیه

یک شنبه


پنج شنبه 

18:30الی20 

نارانان آقایان

مشارکت 

میدان ولایت فقیه اول خیابان چیچست دروازه زنجیر کوی یکان بازاری روبروی دکه نگهبانی خانه شیروانی

مهاباد

چهارشنبه 

16:30الی 18 

طلوع عشق

مشارکت 

خیابان صدا و سیما جنب کتابخانه شیخ شلتوت حیاط بهزیستی

خوی

چهارشنبه 

16الی 17:30 

آرامش درون

مشارکت 

خوی یکشنبه 


سه شنبه    
  
جمعه

10 الی 17 

آرامش درون

مشارکت 

بوکان

 یکشنبه 


چهارشنبه 

15:30 الی 17

آرامش

مشارکت 

فلکه فرمانداری کوچه ی سینما جنب ساختمان شورا

بوکان

 شنبه 


سه شنبه 

15:30 الی 17

زندگی دوباره

مشارکت 

فلکه ی فرمانداری کوچه ی سینما جنب ساختمان شورا