استان آذربایجان غربی

منطقه ایران

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره

تماس حاصل فرمایید

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

ارومیه

یکشنبه 


 

سه شنبه 

15:30الی17 

امید

مشارکت

فری کنفرانس

ارومیه

شنبه 


پنج شنبه 

10الی 11:30 

آرامش

مشارکت

اینجا بزنید

ارومیه

دو شنبه

10الی 11:30 

راه زندگی

مشارکت 

خیابان آرامگاه فرهنگسرای امام خمینی

ارومیه

یک شنبه

10الی 11:30 

رهایی

مشارکت 

بعثت کوچه ی مؤید لشکر مسجدعبدالمحمد

مهاباد

دوشنبه 

16الی 17:30 

طلوع عشق

مشارکت 

فری کنفرانس

خوی

چهارشنبه 

16الی 17:30 

آرامش درون

مشارکت 

خوی


 یکشنبه 


سه شنبه    
  
جمعه

10 الی 17 

آرامش درون

مشارکت 

بوکان

 یکشنبه 


سه شنبه 

15:30 الی 17

آرامش

مشارکت 

فلکه فرمانداری کوچه ی سینما جنب ساختمان شورا

بوکان

 شنبه 


سه شنبه 

15:30 الی 17

زندگی دوباره

مشارکت 

فلکه ی فرمانداری کوچه ی سینما جنب ساختمان شورا