استان آذربایجان غربی

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره

(09034889368) [list icon=”momizat-icon-mobile” ]

تماس حاصل فرمایید.

  شهرستان        روز       فرمت                           ساعت                  آدرس
  شش ماه اول  شش ماه دوم
     شنبه   آرامش    10الی11:30   10الی11:30      چهار راه آپادانا –  مجتمع     فرهنگی شمس – طبقه دوم
  چهارشنبه    16الی17:30   16الی17:30
 

 

          ارومیه

    دوشنبه   معجزه   زندگی    10:30 الی 12   10:30 الی 12   خیابان ساحلیجنب هتل       مرواریدفرهنگسرای خانه            جوان ارومیه
   دوشنبه   رهایی   9 الی 10:30   9 الی 10:30   خیابان بعثت کوچه موبد   لشکر مسجد حاج عبدالحمید
  یکشنبه بهار زندگی 15:30 الی 17 15:30 الی 17  خیابان وحدت پشت آرامگاه  فرهنگسرای امام خمینی
  چهارشنبه
  یکشنبه   بصیرت

  نارانان       آقایان

  20:30 الی 22   20:30 الی 22   میدان ولایت فقیه اول  خیابان طالقانی کوچه جنب  بانک ملی 50 متر داخل کوچه  سمت چپ
  سه شنبه
پنج شنبه  شکوفه های   زندگی

 ناراتین  دختران

 15 الی 16:30  15 الی 16:30  خیابان بعثت کوچه موبد لشکر مسجد حاج عبدالحمید
     مهاباد  یکشنبه  طلوع     عشق   15:30 الی 17  15:30 الی 17  خیابان جام جم بهزیستی
  شنبه پیام امید 15:30 الی 17 15:30 الی 17 چهارراه آزادی – خیابان استاد مجدی – پارک استاد مجدی
 سه شنبه
    بوکان یکشنبه آرامش 15:30 الی 17 15:30الی17  

پشت فرمانداری – کوچه سینما ساختمان شورای شهر

چهارشنبه
شنبه زندگی دوباره 15:30 الی 17 15:30 الی 17
سه شنبه
     نقده یکشنبه امید فردا 11:30الی10 11:30الی10 انتهای خیابان فتوحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
چهارشنبه
      خوی دوشنبه آوای رهایی 10 الی 11:30 10 الی 11:30 بلوار بهشتی جنوبیبهزیستیباغ گلستان
پنج شنبه
     ماکو شنبه آرامش 10 الی 11:30

 

10 الی 11:30

 

بالاتر از چهارراه مرکزی پارک شادی
سه شنبه  15:30 الی17  15:30 الی17
   شوط یکشنبه  فردای  روشن  15 الی 16:30  15 الی 16:30 ورودی شوط پارک آبشار
چهارشنبه
میاندواب   یکشنبه   آرامش   9:30 الی 11   9:30 الی 11 خیابان ساحلی بین پل قدیم و جدید اداره بهزیستی
  پنج شنبه

 

فایل PDF آدرسهای استان آذربایجان غربی