آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زرین شهر

دوشنبه

15:30 
الی
17 

امید

مشارکت

واتساپ 

خمینی شهر

دوشنبه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

گروه
مشارکتی

مشارکت

 واتساپ


بهارستان

دوشنبه

16
الی
17:30 

ندای آرامش

مشارکت

 واتساپ


فولاد شهر

شنبه

9:30
الی
11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس


خمینی شهر

شنبه

15
الی
16:30 

امید 

ناراتین

مشارکت

09057993806

 

جهت دیدن آدرسها روی شهر مورد نظر خود بزنید

شهر روز جلسه فرمت جلسه ساعت

 شش ماهه اول

ساعت

 شش ماهه دوم

        آدرس

روز جلسه

ساعت

 شش ماهه اول

ساعت

 شش ماهه دوم 

فرمت جلسه

آدرس

دو

شنبه

رهایی

9 الی 10:30 9 الی 10:30 تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد
چهار

شنبه

(خانه آرامش)

16:30 الی 18 15 الی 16:30 تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد
شنبه

آرامش(اندیشه)

9 الی 10:30 9 الی 10:30 قدم،سنت،نشریه خوانی ،آزاد تعطیل
شنبه

( پیام امید ناراتین)

16:30 الی 18 16الی 17:30 قدم،سنت، مشارکت،آزاد تعطیل تا اطلاع ثانوی
شنبه

 (اتحاد)

18:30-17 16:30-15 قدم،سنت،نشریه خوانی ،آزاد تعطیل تا اطلاع ثانوی
دوشنبه

ندای رهایی

11-9:30 11-9:30 قدم،سنت،نشریه خوانی ،آزاد تعطیل تا اطلاع ثانوی
سه شنبه

پرواز

11-9:30 11-9:30 قدم،سنت،نشریه خوانی پنل مشارکت آزاد تعطیل تا اطلاع ثانوی
چهار

شنبه

آرامش

تازه واردین

16:30-16

بهبودی

18-16:30

15:30-15

17-15:30

قدم،سنت،نشریه خوانی ،پنل مشارکت آزاد تعطیل تا اطلاع ثانوی
شنبه

 معجزه

10 الی 11:30 10 الی 11:30 نشریه خوانی،قدم، سنت،مروری بر قدم سنت و مفاهیم تا اطلاع ثانوی تعطیل
دوشنبه

 شادی

17:30-16 16:30-15 قدم،مشارکت آزاد. مشارکت آزاد.سنت تا اطلاع ثانوی تعطیل
شنبه

یام امید

16 الی 17:30 15 الی 16:30 قدم ،مشارکت

،نشریه خوانی

،سنت

تا اطلاع ثانوی تعطیل
پنجشنبه

 امید

تازه واردین

9:30-9

بهبودی

11-9:30

9:30-9

11-9:30

نشریه خوانی،قدم،موضوع آزاد،سنت تا اطلاع ثانوی تعطیل

روز جلسه

ساعت

شش ماهه اول

ساعت

 شش ماهه دوم

آدرس

شنبه

 اتحاد

10:30-9 10:30-9
دوشنبه

 بهبودی

18-16:30 17-15:30
سه شنبه

مسیر سبز

17:30-16 16:30-15
یکشنبه

عطای آرامش

18:30-17 17-15:30
پنجشنبه

 امید زندگی(ناراتین پسر)

17:30-16 17:30-16
روز جلسه فرمت 

جلسه

ساعت

 شش ماهه اول

ساعت

 شش ماهه دوم

آدرس
شنبه

کلبه آرامش

مشارکت

تجربه

،نیرو و امید

17:30-16 16:30-15 گلپایگان ، گوگد خیابان امام ، کوچه شهید محمدرضا نایبی -حسینیه مسجد امام حسین
یکشنبه

قدمی به سوی آرامش

خواندن قدم 10:30-9 10:30-9 تعطیل تا اطلاع ثانوی
دوشنبه

 آرامش

مشارکت

،تجربه ،نیرو و امید

17:30-16 16:30-15 تعطیل تا اطلاع ثانوی
چهارشنبه سپاس تجربه

،سنت،

قدم

خدمت،

مشارکت

10:30-9 10:30-9 گوگد حسینیه مسجد جامع مهد قران
پنجشنبه همدردی مشارکت 10:30-9 10:30-9 تعطیل تا اطلاع ثانوی
چهارشنبه ایمان امید قدم ،مشارکت،نشریه خوانی،

سنت

18-16:30 16-14:30 تا اطلاع ثانوی تعطیل
شهر روز جلسه فرمت جلسه ساعت شش ماهه اول ساعت شش ماهه دوم آدرس
مبارکه یکشنبه

 آرامش

16-14:30 16-14:30 تا اطلاع ثانوی تعطیل

شنبه

خانه امید

10:45-9:15 10:45-9:15
دوشنبه

 پلی به سوی آرامش

16-14:30 16-14:30
دوشنبه

 امید آزادی

پنل مشارکت،قدم مشارکت 16:30-15 16:30-15 تا اطلاع ثانوی تعطیل
شنبه

 شهامت

17:30-16 16:30-15
چهار

شنبه

 امید ناراتین

17:30-16 16:30-15

شنبه

 آرامش

مشارکت،تجربه

نیرو و امید

11-9:30 11-9:30

نیمور میدان امام حسین انتهای خیابان دانش کمسیون بانوان

پنجشنبه

در مسیر بهبودی

 ناراتین

مشارکت 10:30-9 10:30-9 داران روبروی گلزار شهدا حسینیه شهدا
یکشنبه

امید رهایی

قدم،سنت

مشارکت

17:30-16 16:30-15
دوشنبه

 ندای رهایی

قدم،

سنت،

نشریه خوانی ،آزاد

11-9:30 11-9:30 دهاقان بلوار انقلاب هلال احمر دهاقان
سهشنبه

 راه ماندن

قدم، سنت، نشریه خوانی ،آزاد 11-9:30 11-9:30
یکشنبه کلبه آرامش قدم

،سنت،

موضوع آزاد ،

17:30-16 16:30-15

تا اطلاع ثانیو تعطیل

شنبه

 نوید رهایی

قدم،

مشارکت،

نشریه خوانی

،سنت

17-15:30 17-15:30 تعطیل تا اطلاع ثانوی
یکشنبه

خانه بهبودی

قدم،سنت،پرسش و تجربه،

نشریه خوانی

17:30-16 16:30-15
سه شنبه روزنه امید تجربه،نیرو،امید مشارکت طبق موضوع

قدم ،سنت

10:30-9 10:30-9
چهارشنبه مسیر رهایی مشارکت،

تجربه

،نیرو ،امید

،6هفته اول فصل تازه واردین

تازه واردین

9:30-9

بهبودی

10:30-9:30

9:30-9

10:30-9:30

یکشنبه

امید آزادی

مشارکت

17:30-16

16:30-15

خوانسار بلوار معلم سالن بهزیستی

سه شنبه

 راه سبز

مشارکت،

پرسش پاسخ،

نشریه خوانی

،قدم ،سنت

18:30-17 16:30-15  

 

دوشنبه

کلبه آرامش

قدم،

سنت،

دوازده مفهوم تجربه،

نیرو امید،

پرسش و پاسخ ،پنل نشریه خوانی

19-17:30 17-15:30
چهار

شنبه

معبد عشق

مشارکت آزاد،

پرسش،

تجربه،

نشریه خوانی، قدم

،سنت

18:30-17 16:30-15
شنبه

راهی به سوی خدا

قدم،آزاد،نشریه خوانی،

سنت

17:30-16 16:30-15

دوشنبه

 ایثار

10:30-9 10:30-9

دوشنبه

سپردن

تازه واردین

15-14:30

بهبودی

16:30-15

17-15

سه شنبه شکرگزار

10:30-9

10:30-9

سه شنبه آرامش

17:30-16

16:30-15

شنبه

فروتن

18:30-17

16:30-15

.

دوشنبه

 ندای آرامش

11-9:30 11-9:30  
دوشنبه

 

امید

16 الی 17:30 15:30 الی 17
دوشنبه

آرامش

16 الی 17:30 15 الی 16:30
سه شنبه

خودشناسی

9:30 الی 11 9:30 الی 11
دوشنبه

رهایی تا بینهایت

تجربه،سنت،قدم،

خدمت

11-9:30 11-9:30
پنجشنبه رشد و پیشرفت ناراتین مشارکت،

تجربه،

نیرو،امید

11-9:30 11-9:30
یکشنبه

راهی به سوی آرامش

قدم

،آزاد،

نشریه خوانی

،سنت

17-15:30 16-14:30
دوشنبه

قدم به قدم بسوی خدا

قدم،

نشریه خوانی

،آزاد

،سنت ها

17:30-16 16:30-15
چهار

شنبه

 ندای آرامش

قدم،آزاد

،نشریه خوانی

،سنت

17:30-16 16:30-15
چهار

شنبه

حلقه آرامش

قدم،

نشریه خوانی

،آزاد

،سنت

17:30-16 16:30-15