آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

زرین شهر

دوشنبه

15:30 
الی
17 

امید

مشارکت

واتساپ 

خمینی شهر

دوشنبه

چهار شنبه

16
الی
17:30 

گروه
مشارکتی

مشارکت

 واتساپ


بهارستان

دوشنبه

15
الی
16:30 

ندای آرامش

مشارکت

 واتساپ


فولاد شهر

شنبه

9:30
الی
11

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس


خمینی شهر

شنبه

15
الی
16:30 

امید 

ناراتین

مشارکت

09057993806

اصفهان

چهارشنبه

16:30 الی 18

آرامش

مشارکت

 واتساپ


شاهین شهر

سه شنبه

16 الی 17:30

نوید رهایی

قدم
مشارکت
نشریه خوانی
سنت

 واتساپ


 

جهت دیدن آدرسها روی شهر مورد نظر خود بزنید

استان اصفهان

 رهایی

دو شنبه

9 الی 10:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

مشارکت 

(خانه آرامش) 

چهار شنبه

15 الی 16:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

مشارکت 

9 الی 10:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

قدم، سنت، نشریه خوانی  ،آزاد

آرامش(اندیشه) 

شنبه

16الی 17:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

قدم،سنت، مشارکت،آزاد

( پیام امید ناراتین) 

شنبه

 

اتحاد 

شنبه

 

16:30-15

تا اطلاع ثانوی تعطیل

قدم،سنت، نشریه خوانی ، آزاد

 

رهایی

دو شنبه

9 الی 10:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

مشارکت 

(خانه آرامش)

چهار شنبه

15 الی 16:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

 مشارکت

9 الی 10:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

آرامش(اندیشه)

شنبه

قدم،سنت،نشریه خوانی ،آزاد

16الی 17:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

( پیام امید ناراتین)

شنبه

قدم،سنت، مشارکت،آزاد

16:30-15

تا اطلاع ثانوی تعطیل

(اتحاد)

شنبه

قدم،سنت،نشریه خوانی ،آزاد

تا اطلاع ثانوی

جلسات این شهر

در فضای مجازی برگزار میشود

و جلسات حضوری تعطیل میباشد

 

جهت عضویت با شماره

09365574562

تماس حاصل فرمایید

روز جلسه

ساعت

شش ماهه اول

ساعت

 شش ماهه دوم

آدرس

شنبه اتحاد 10:30-9 10:30-9  
دوشنبه بهبودی 18-16:30 17-15:30  
سه شنبهمسیر سبز 17:30-16 16:30-15  
یکشنبهعطای آرامش 18:30-17 17-15:30  
پنجشنبه امید زندگی(ناراتین پسر) 17:30-16 17:30-16  

 

15 الی 16:30

شنبه

گوگد– حسینیه مسجد جامع – مهد قران

کلبه آرامش

مشارکت

تجربه نیرو و امید

سپاس

چهار شنبه

10:30-9

گوگد – حسینیه مسجد جامع – مهد قران

تجربه

،سنت،

قدم

خدمت،

مشارکت

یکشنبه

10:30-9

تا اطلاع ثانوی تعطیل

قدمی به سوی آرامش

     خواندن قدم 

آرامش

دوشنبه

 

16:30-15

تعطیل

مشارکت

،تجربه ،نیرو و امید

همدردی

پنجشنبه

10:30-9

تعطیل

مشارکت

تا اطلاع ثانوی جلسات این شهر تعطیل میباشد

یک شنبه

 خانه بهبودی

قدم، سنت ،پرسش و تجربه،

نشریه خوانی

17:30-16

15 الی 16:30

تعطیل میباشد

چهار

شنبه

مسیر رهایی

مشارکت،

تجربه

،نیرو ،امید

،6هفته اول فصل تازه واردین

تازه واردین

9:30-9

بهبودی

10:30-9:30

9:30-9

10:30-9:30

خیابان باهنر کوچه 10 

مسجد النبی 

تا اطلاع ثانوی جلسات تعطیل میباشد

سه شنبه

 راه سبز

مشارکت،

پرسش پاسخ،

نشریه خوانی

،قدم ،سنت

18:30-17

16:30-15

دوشنبه

کلبه آرامش

قدم،

سنت،

دوازده مفهوم تجربه،

نیرو امید،

پرسش و پاسخ ،پنل نشریه خوانی

19-17:30

17-15:30

چهار

شنبه

معبد عشق

مشارکت آزاد،

پرسش،

تجربه،

نشریه خوانی، قدم

،سنت

18:30-17

16:30-15

دوشنبه سپردن

تازه واردین

15-14:30

بهبودی

16:30-15

17-15

تا اطلاع ثانوی

تعطیل

سه شنبه 

شکرگزار

10:30-9

تا اطلاع ثانوی تعطیل

سه شنبه آرامش

17:30-16

16:30-15

میدان امام

به طرف چهارراه هلال احمر

سالن بهزیستی

چهارشنبه ایمان امید

قدم ،مشارکت،نشریه خوانی،

سنت

18-16:30

16-14:30

جرقویه علیا

حسن آباد

روستای اسفندران 

مسجد امام حسن عسکری

طبقه بالا

یکشنبه

 آرامش

16-14:30

16-14:30

تعطیل

روز: یک شنبه

ساعت: 15 الی 16:30

آدرس: بلوار معلم سازمان بهزیستی

امید آزادی

مشارکت

شنبه

آرامش

 

9:30 الی 11

اینجا بزنید 

دو شنبه

 

پلی به سوی آرامش

 

16-14:30

تعطیل

دوشنبه

امید آزادی

پنل مشارکت،قدم مشارکت

16:30-15 16:30-15

تا اطلاع ثانوی تعطیل

دوشنبه

امید

 15:30 الی 17

در واتساپ بصورت مجازی برگزار میشود

جهت عضویت با شماره 09365574562 

دوشنبه

آرامش

 15 الی 16:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

سه شنبه

خودشناسی

 

 9:30 الی 11

تا اطلاع ثانوی تعطیل

دو شنبه

9:30 الی11

بلوار انقلاب هلال احمر دهقان

ندای رهایی

قدم، سنت، نشریه خوانی ،آزاد

سه شنبه

 راه ماندن

قدم، سنت، نشریه خوانی ،آزاد

تا اطلاع ثانوی تعطیل

11-9:30

یکشنبه کلبه آرامش

 

تا اطلاع ثانوی تعطیل

16:30-15

سه شنبه

نوید رهایی

قدم، مشارکت، نشریه خوانی ،سنت

16 الی 17:30

در واتساپ برگزار میشود

جهت عضویت تماس بگیرید

09365574562


شنبه 15 الی 16:30 

گلدیس بلوار رضوی جنب آتش نشانی فرهنگ سرای ادب و هنر


سه شنبه 14:30 الی 16 

نمازخانه پارک انقلاب بانک استان

 

               تا اطلاع ثانوی

جلسات این شهر

در فضای مجازی برگزار میشود

و جلسات حضوری تعطیل میباشد

 

جهت عضویت با شماره

09365574562

تماس حاصل فرمایید

شنبه

 شهامت

17:30-16

16:30-15

چهار

شنبه

 امید ناراتین

17:30-16

16:30-15

شنبه

آرامش مشارکت،تجربه نیرو و امید

11-9:30

تا اطلاع ثانوی تعطیل

دوشنبه

رهایی تا بینهایت

تجربه، سنت، قدم،

خدمت

11-9:30

پنجشنبه

رشد و پیشرفت ناراتین

مشارکت،

تجربه،

نیرو،امید

11-9:30

جلسات تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد

یکشنبه

راهی به سوی آرامش

قدم ،آزاد، نشریه خوانی ،سنت

17-15:30

تعطیل تا اطلاع ثانوی

دوشنبه

قدم به قدم بسوی خدا

قدم، نشریه خوانی ،آزاد ،سنت ها

17:30-16

تا اطلاع ثانوی تعطیل

چهار شنبه

ندای آرامش

قدم،آزاد ،نشریه خوانی ،سنت

17:30-16

تا اطلاع ثانوی تعطیل

دو شنبه

ایثار

 10:30 الی  9

کلیشاد ، 

سودرجان

انتهای خیابان مطهری 

حسینیه گلزار شهدای سودرجان

دو شنبه

ندای آرامش

15 الی 16:30  

مشارکت در واتساپ برگزار میشود

جهت عضویت تماس بگیرید

09365574562

یکشنبه

15 الی 16:30

امید رهایی

قدم، سنت،، مشارکت 

دادران روبروی گلزار شهدا حسینیه گلزار شهدا