بازدیدها: 12310

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

مشهد

شنبه

10الی11:30 

راه بهبودی

قدم
مشارکت تجربه نیرو امید

پنفلت

نشریه خوانی
سنت

فری کنفرانس

مشهد

شنبه

16:30 الی17

ندای زندگی

ساختمان –بین حر 10 و 12 – کلنیک ترک اعتیاد آرش

مشهد

یکشنبه

9 الی10:30 

رهایی

قدم
پمفلت و نشریه
سنت
تجربه نیروامید
پس از فقدان ماه بعد پرسش و تجربه (پنل)

قاسم آباد -
فلاحی 38 -
38/13 -
حسینیه
جانثاران

مشهد

یکشنبه

16:30الی18 

روزنه امید

1.تجربه نیرو امید  2.پنل 3.قدم 4.سنت  5.سخنران از ناراتین

طبرسی اول .
طبرسی 58 .
صاحب الزمان 1
. کلنیک صبح
امید

مشهد

یکشنبه

9 الی 10:30

مسیر آرامش

1)قدم 1 تا 12 2)نشریه خوانی 3)پرسش و پاسخ(پنل)

 4)سنت

 5)شعارها

بلوار احمد آباد- قائم 19- مسجد قائم- درب آهنی سفید- طبقه دوم

مشهد

دو شنبه

9:30 الی11

همدلان

1)راهنمای قدمهای 12 گانه

2)مشارکت بهبودی

3) پمفلتها

4) سنت

5) پرسش و پاسخ ( پنل )

 بلوار معلم-بین سیدرضی و دانش آموز-ابتدای معلم24-مؤسسه آدینه

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

خانه امید

1)31 روز در نارانان

2)قدم 1 تا 12

3)پمفلت

4)پرسش و پاسخ (پنل)

5)سنت

جاده سیمان -  قرقی - کشمیری 52 - پلاک 8

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

معجزه خداوند

چهار راه عشرت آباد- نبش کاشانی 26- مدرسه غیر انتفایی وزیری- طبقه بالا

مشهد

دو شنبه

10 الی11:30

کلبه عشق

هفده شهریور شمالی6(شهید صدوقی)-چهنو کلینیک سعادت

مشهد

سه شنبه

16 الی17:30

بهبودی آرامش

خواجه ربیع - بلوار بهمن - بهمن 4 - مسجد قائم آل محمد - درب بغل مسجد

مشهد

یک شنبه

9:30 الی11

مسیر آرامش

1)قدم 1 تا 12 2)نشریه خوانی 3)پرسش و پاسخ(پنل)

 4)سنت

 5)شعارها

بلوار احمد آباد- قائم 19- مسجد قائم- درب آهنی سفید- طبقه دوم

مشهد

سه شنبه

19 الی20:30

پیروزی

1)قدم 1 تا 12

2)سنت

 3) کتابچه آبی

 4) فقط برای امروز

5) نشریه خوانی

 فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

9:30 الی11

نشاط

1)قدم 1 تا 12

2) نشریات

3)پرسش و پاسخ (پنل)

4)آزاد

5) تجربه نیرو و امید

شاندیز- خیابان ولیعصر – انتهای ولیعصر 24 – سمت چپ موقوفه قرآنی

مشهد

سه شنبه

16 الی 17:30

هم سو

پوشیدن مقنعه الزامیست

(روز های اعیاد و شهادتین تعطیل میباشد)

استاد یوسفی- نبش یوسفی 8-  مسجد علی ابن ابیطالب (پوشیدن مقنعه الزامیست)

(روز های اعیاد و شهادتین تعطیل میباشد)

مشهد

سه شنبه

9:30 الی11

جاده سبز بهبودی

توس 40- شهید قربانی2- زینبیه

مشهد

چهار شنبه

16الی 17:30

مسیرسبز

1)قدم 1 تا 12

2)تحربه نیرو امید

3)پرسش و پاسخ(پنل)

4)سنت

5یشرفت نه کمال

فری کنفرانس

مشهد

چهار شنبه

16الی 17:30

معجزه آرامش

عبد المطلب 22- خیابان رئوف- رئوف 7- مسجد ابولفضلی نکا- درب داخل کوچه

مشهد

چهار شنبه

9الی10:30

آسمان

1)نشریه خوانی

2)قدم 1 تا 12

3)پرسش و پاسخ (پنل)

4) سنت

5)ناراتین

 بلوار پیروزی پیروزی ۹ فرخی ۱۳ پلاک ۳۷

مشهد

پنج شنبه

9:30 الی11  

کلبه آرامش

1)قدم 1 تا 12

2)تجربه نیرو و امید

3)پرسش و پاسخ( پنل)

4)سی و یک روز در نارانان

خواجه ربیع - یوسف زاده 2 – حسینیه مولود کعبه

مشهد

سه شنبه

10الی11:30 

صبح امید

1)قدم 1 تا 12 2)تجربه نیرو امید

3)سنت

4)ناراتین / مشارکت آزاد

5)پرسش و پاسخ(پنل)

فری کنفرانس

مشهد

جمعه

9:30 الی11  

کلبه آرامش

ناراتین دختران

پارک کوهسنگی – جنب موزه – داخل زمین بازی کودک – فرهنگسرای کودک و آینده - سالن آمفی تئاتر

مشهد

جمعه

9:30 الی11  

ناراتین پسران

پارک کوهسنگی – جنب موزه – فرهنگسرای 

مشهد

جمعه

9:30الی11 

صبح آدینه

پارک کوهسنگی – جنب موزه – داخل زمین بازی کودک – فرهنگسرای کودک و آینده – سالن آمفی تئاتر

گلبهار

دو شنبه

9 الی 10:30

نسیم بهبودی

1)قدم 1 تا 12

2) نانسی

3)تجربه نیرو و امید

4)نشریه بهبودی

5) آزاد

گلبهار- پیروزی 10- یا فهمیده 19- مسجد امام حسن مجتبی

اسفراین

دو شنبه

15 الی16:30

خیابان مدرس- خیابان 16 متری الهیه- حسینیه سید الشهدای کلات- کنار بهداشت سالوک

اسفراین

چهار شنبه

9الی10:30 

ندای آرامش

1)نشریه خوانی 2)قدم 1 تا 12

3) سنت

4) تجربه نیرو امید

5) موضوع آزاد

خیابان مدرس- خیابان 16 متری الهیه- حسینیه سید الشهدای کلات- کنار بهداشت سالوک

بجنورد

چهار شنبه

16الی 17:30

همراهان امید

1)قدم 1 تا 12

2)مشارکت آزاد یا پمفلت

3)تجربه نیرو امید

4) پرسش و پاسخ(پنل)

5) سنت

خیابان حسینی معصوم - چهارراه مهندسان - سالن ورزشی علی دخت

تایباد

یک شنبه

14 الی 16

آرامش سبز

1)تجربه نیرو امید

2)تجربه نیرو امید

3)پنل(پرسش وپاسخ)

4)جلسه اداری

تایباد –خیابان خرمشهر – فرهنگسرای مولانا ابوبکر تایبادی

بردسکن

یک شنبه

16الی 17:30

ندای آرامش

1)پرسش و پاسخ(پنل)

 2)قدم 1 تا 12

 3)تجربه نیرو امید

 4)مشارکت آزاد 5)نانسی

خیابان مطهری 30 تکیه فرخی

تربت حیدریه

 شنبه

17 الی18:30

طلوع عشق

1)موضوع آزاد

 2)قدم 1 تا 12

3)نشریه خوانی

 4) پرسش و پاسخ( پنل )

5) سنت

خیابان فردوسی جنوبی 3- مسجد طباطبایی- درب داخل کوچه

چناران

یک شنبه

16 الی17:30

ندای آرامش

انتهای پانزده خرداد 3 – خیابان شبنم – بین شبنم 1 و 3 – سالن ورزشی

تربت حیدریه

دو شنبه

10 الی 11:30

بهبودی

تربت حیدریه- باغ ملی- نمازخانه فرهنگ و ارشاد

سبزوار

 شنبه

9:30 الی 11

مسیر بهبودی

خیابان باهنر – باهنر 8 – کتابخانه فقیهه سبزواری – روبروی مدرسه ربانی

سبزوار

دو شنبه

9الی10:30 

مادران

خیابان بیهق 12 - حسینیه علی اکبری

سبزوار

سه شنبه

17:30 الی 19

روزنه امید

نمازخانه پارک ارم

سبزوار

پنج شنبه

9الی10:30 

 آرامش

1)قدم 1 تا 12

 2)نشریه خوانی

 3)پرسش و پاسخ(پنل)

4)مشارکت

خیابان بیهق 12 - حسینیه علی اکبری

سبزوار

پنج شنبه

16:30 الی 18

ناراتین پسران

نمازخانه پارک ارم

سبزوار

جمعه

10:30 الی 12

خانه آرامش

نمازخانه پارک ارم

سرخس

 شنبه

15:30 الی 17

امید به زندگی

روستای کچویی – حسینیه روستا – طبقه بالا –درب داخل کوچه

سرخس

دو شنبه

16الی17:30 

 آرامش

1)سنت

 2)پرسش و پاسخ(پنل)

3)نشریات

 4)اداری

 5)تجربه نیرو امید

طالقانی غربی - طالقانی 22- پلاک 1- کلینیک مشاوره ندای مهر

شیروان

دوشنبه

17الی18:30 

رهایی

 1)قدم 1تا 12

2) قدم 1 تا 12

 3)تجربه نیرو امید

4)نشریه خوانی

5)مشارکت آزاد

خیابان امام خمینی 2 – مطب دکتر آزاد بیگی

فریمان

دوشنبه

9:30 الی 11

طلوع دوباره

خیابان شهید خدادادیان – حسینیه 72 تن – پشت باغ ملی

فیض آباد

یک شنبه

16الی 17:30

آرامش

فیض آباد- خیابان شریعتی16- مسجد ولیعصر- داخل فاطمیه

نیشابور

شنبه

16الی 17:30

امیدبه زندگی

1)قدم 1 تا 12

 2)نشریات

 3)سنت

 4)پمفلت

 5)پرسش و پاسخ(پنل)

هفده شهریور44- خیابان ثامن جنوبی - جنب مدرسه امینی - درب سفید بزرگ

نیشابور

یک شنبه

16الی 17:30

خانه امید

روستای صومعه - خیابان دانش آموز – مدرسه شهید مسلم جعفری

نیشابور

دو شنبه

9:30 الی 11

آرامش

نیشابور-  خیابان بعثت 56- هیئت شازده علی اصغر

 نیشابور

سه شنبه

16الی 17:30

ندای  آرامش

تجربه نیروامید
قدم
مشارکت آزاد
پمفلت
پنل-مشارکت آزاد

بوژمهران 

خیابان شهدا 

شهدا 3/1

مسجد جامع

نیشابور

سه شنبه

15الی 16:30

همدلی

1)قدم 1 تا 12

2)سنت

3)نشریات

4)پمفلت

هر دو ماه یکبار پنل

روستای چاهنسر- اول  روستا-  روبروی پارک

نیشابور

چهار شنبه

16الی 17:30

سرزمین آزادی

1)قدم 1 تا 12

2)نشریات

3)پرسش و پاسخ (پنل )

4)پمفلت

5)سنت

روستای باغشن گچ – خیابان امام خمینی – امام خمینی 12 – مسجد جامع روستا

کاشمر 

سه شنبه

15الی 16:30

آرامش

1)قدم 1 تا 12

2)نشریه هفته

3)مشارکت آزاد

4)پنل (پرسش و پاسخ)

میدان شهربانی – بوستان 7 –جنب پارک

کاشمر 

پنج شنبه

9 الی 10:30

امید

شهرستان خلیل آباد –بلوار معلم – نبش معلم 6 –مسجد امام رضا

کاشمر 

جمعه

9:30 الی 11

رهایی

میدان شهربانی – بوستان 7 –جنب پارک

نقاب

دو شنبه

10 الی 11:30

شروع دوباره

نقاب ملایجرد – خیابان طالقانی – حسینیه جوانان