لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره ی زیر تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

مشهد

شنبه

10الی11:30 

10الی11:3 

راه بهبودی

قدم
مشارکت تجربه نیرو امید

پنفلت

نشریه خوانی
سنت

فری کنفرانس

مشهد

شنبه

9 الی11

9 الی11

بیداری روحانی

کارکرد قدم

چهارراه خیام – خیام 40 – مسجد محسن

مشهد

یکشنبه

9 الی10:30 

9 الی10:30 

رهایی

قدم
پمفلت و نشریه
سنت
تجربه نیروامید
پس از فقدان ماه بعد پرسش و تجربه (پنل)

قاسم آباد -
فلاحی 38 -
38/13 -
حسینیه
جانثاران

مشهد

یکشنبه

16:30الی18 

16:30 الی18 

روزنه امید

1.تجربه نیرو امید  2.پنل 3.قدم 4.سنت  5.سخنران از ناراتین

طبرسی اول .
طبرسی 58 .
صاحب الزمان 1
. کلنیک صبح
امید

مشهد

دو شنبه

11 الی12:30

11 الی12:30

کلبه آرامش

1)قدم 1تا12

 2)تجربه نیرو امید

 3)پرسش و پاسخ(پنل)

 4)سی و یک روز در نارانان

فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

یگانه 
بهبودی

خانمها

سخنران از اعضا ناراتین
داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها
سنت
 

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

15 الی16:30

خانه امید

1)31 روز در نارانان

2)قدم 1 تا 12

3)پمفلت

4)پرسش و پاسخ (پنل)

5)سنت

جاده سیمان -  قرقی - کشمیری 52 - پلاک 8

مشهد

دو شنبه

10:30الی 12:30

10:30الی12:30

همدلان

بلوار وکیل آباد- وکیل آباد 19- نبش عدل 9- پلاک 29- کانون یاریگران زندگی

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

چهار راه عشرت آباد- نبش کاشانی 26- مدرسه غیر انتفایی وزیری- طبقه بالا

مشهد

سه شنبه

16 الی17:30

14:30 الی16

خواجه ربیع - بلوار بهمن - بهمن 4 - مسجد قائم آل محمد - درب بغل مسجد

مشهد

یک شنبه

9:30 الی11

9:30 الی11

مسیر آرامش

1)قدم 1 تا 12 2)نشریه خوانی 3)پرسش و پاسخ(پنل)

 4)سنت

 5)شعارها

بلوار احمد آباد- قائم 19- مسجد قائم- درب آهنی سفید- طبقه دوم

مشهد

سه شنبه

19 الی20:30

19 الی20:30

پیروزی

1)قدم 1 تا 12

2)سنت

 3) کتابچه آبی

 4) فقط برای امروز

5) نشریه خوانی

 فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

10الی11:30 

10الی11:3 

نشاط

1)قدم 1 تا 12

2) نشریات

3)پرسش و پاسخ (پنل)

4)آزاد

5) تجربه نیرو و امید

شاندیز- نبش آبشار 3 - مسجد امام حسن مجتبی

مشهد

چهار شنبه

16الی 17:30

16الی17:30

مسیرسبز

1)قدم 1 تا 12

2)تحربه نیرو امید

3)پرسش و پاسخ(پنل)

4)سنت

5یشرفت نه کمال

فری کنفرانس

مشهد

چهار شنبه

16الی 17:30

16الی17:30

معجزه آرامش

عبد المطلب 22- خیابان رئوف- رئوف 7- مسجد ابولفضلی نکا- درب داخل کوچه

مشهد

چهار شنبه

9الی11  

9الی11  

آسمان

1)نشریه خوانی

2)قدم 1 تا 12

3)پرسش و پاسخ (پنل)

4) سنت

5)ناراتین

بلوار پیروزی- جام عسل- شهید کاوه- کاوه 13- پلاک 19

مشهد

پنج شنبه

11الی12:30 

11الی12:3 

صبح امید

1)قدم 1 تا 12 2)تجربه نیرو امید

3)سنت

4)ناراتین / مشارکت آزاد

5)پرسش و پاسخ(پنل)

فری کنفرانس

مشهد

پنج شنبه

20:30 الی22

20:30 الی22

بهار آرامش

ناراتین پسران

جهت عضویت

با شماره 

09395817321 تماس بگیرید.

مشهد

پنج شنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

کلبه آرامش

ناراتین دختران

جهت عضویت

با شماره 

09395817321 تماس بگیرید.

مشهد

جمعه

10الی11:30 

10الی11:30

سرزمین
آزادی

خانمها

.تجربه نیرو امید 2.قدم 3.پمفلت 4.پرسش و پاسخ 5.کارگاه

 فری کنفرانس

گلبهار

دو شنبه

9 الی 10:30

9 الی 10:30

نسیم بهبودی

1)قدم 1 تا 12

2) نانسی

3)تجربه نیرو و امید

4)نشریه بهبودی

5) آزاد

گلبهار- پیروزی 10- یا فهمیده 19- مسجد امام حسن مجتبی

اسفراین

چهار شنبه

10الی11:30 

10الی11:3 

ندای آرامش

1)نشریه خوانی 2)قدم 1 تا 12

3) سنت

4) تجربه نیرو امید

5) موضوع آزاد

خیابان امام خمینی - محل رضویه

بجنورد

چهار شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

همراهان امید

1)قدم 1 تا 12

2)مشارکت آزاد یا پمفلت

3)تجربه نیرو امید

4) پرسش و پاسخ(پنل)

5) سنت

خیابان حسینی معصوم - چهارراه مهندسان - سالن ورزشی علی دخت

بردسکن

سه شنبه

16الی 17:30

16الی 17:30

ندای آرامش

1)پرسش و پاسخ(پنل)

 2)قدم 1 تا 12

 3)تجربه نیرو امید

 4)مشارکت آزاد 5)نانسی

خیابان مطهری 30 تکیه فرخی

تربت حیدریه

 شنبه

17 الی18:30

17 الی18:30

طلوع عشق

1)موضوع

 2)پرسش و پاسخ(پنل)

3)نشریه خوانی

 4)قدم 1 تا 12

خیابان فردوسی جنوبی 3- مسجد طباطبایی- درب داخل کوچه

تربت حیدریه

دو شنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

بهبودی

تربت حیدریه- باغ ملی- نمازخانه فرهنگ و ارشاد

سبزوار

سه شنبه

17:30 الی 19

16:30 الی 18

روزنه امید

نمازخانه پارک ارم

سبزوار

پنج شنبه

9الی10:30 

9الی10:30 

 آرامش

1)قدم 1 تا 12

 2)نشریه خوانی

 3)پرسش و پاسخ(پنل)

4)مشارکت

خیابان بیهق 12 - حسینیه علی اکبری

سبزوار

پنج شنبه

16:30 الی 18

16:30 الی 18

ناراتین پسران

نمازخانه پارک ارم

سبزوار

جمعه

10:30 الی 12

10:30 الی 12

خانه آرامش

نمازخانه پارک ارم

سرخس

دو شنبه

16الی17:30 

16الی17:30

 آرامش

1)سنت

 2)پرسش و پاسخ(پنل)

3)نشریات

 4)اداری

 5)تجربه نیرو امید

طالقانی غربی - طالقانی 22- پلاک 1- کلینیک مشاوره ندای مهر

شیروان

دوشنبه

17الی18:30 

16الی17:3 

رهایی

 1)قدم 1تا 12

2) قدم 1 تا 12

 3)تجربه نیرو امید

4)نشریه خوانی

5)مشارکت آزاد

خیابان امام خمینی 2 – مطب دکتر آزاد بیگی

فریمان

دوشنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

طلوع دوباره

خیابان شهید خدادادیان – حسینیه 72 تن – پشت باغ ملی

نیشابور

شنبه

17الی 18:30

15:30الی 17

امیدبه زندگی

1)قدم 1 تا 12

 2)نشریات

 3)سنت

 4)پمفلت

 5)پرسش و پاسخ(پنل)

هفده شهریور44- خیابان ثامن جنوبی - جنب مدرسه امینی - درب سفید بزرگ

نیشابور

یک شنبه

16:30الی 18

15:30الی 17

رهایی

1)نشریات

2)پمفلت

3)پرسش و پاسخ (پنل) – مشارکت آزاد

4)قدم 1 تا 12

درود - خیابان ساحلی - مدرسه شهید علی درودی

نیشابور

دو شنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

آرامش

نیشابور-  خیابان بعثت 56- هیئت شازده علی اصغر

 نیشابور

سه شنبه

16الی 17:30

14:30 الی16

ندای  آرامش

تجربه نیروامید
قدم
مشارکت آزاد
پمفلت
پنل-مشارکت آزاد

بوژمهران 

خیابان شهدا 

شهدا 3/1

مسجد جامع

نیشابور

سه شنبه

15الی 16:30

14الی 15:30

همدلی

1)قدم 1 تا 12

2)سنت

3)نشریات

4)پمفلت

هر دو ماه یکبار پنل

روستای چاهنسر- اول  روستا-  روبروی پارک

نیشابور

چهار شنبه

17الی 18:30

17الی 18:30

روستای باغشن گچ – خیابان امام خمینی – امام خمینی 12 – مسجد جامع روستا

کاشمر 

سه شنبه

16الی 17:30

16الی 17:30

آرامش

1)قدم 1 تا 12

2)نشریه هفته

3)مشارکت آزاد

4)پنل (پرسش و پاسخ)

خیابان پانزده خرداد 5- بهزیستی قدیم

نقاب

دو شنبه

10 الی 11:30

10 الی 11:30

شروع دوباره

نقاب ملایجرد – خیابان طالقانی – حسینیه جوانان