در صورت هر گونه مشکل با مسئول آدرسهای استان خراسان رضوی و شمالی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

مشهد

شنبه

10الی11:30 

10الی11:3 

راه بهبودی

قدم
مشارکت تجربه نیرو امید


پنفلت

نشریه خوانی
سنت

فری کنفرانس

مشهد

شنبه

9 الی11

9 الی11

بیداری روحانی

کارکرد قدم

چهارراه خیام – خیام 40 – مسجد محسن

مشهد

یکشنبه

9 الی10:30 

9 الی10:30 

رهایی

قدم
پمفلت و نشریه
سنت
تجربه نیروامید
پس از فقدان ماه بعد پرسش و تجربه (پنل)

قاسم آباد -
فلاحی 38 -
38/13 -
حسینیه
جانثاران

مشهد

یکشنبه

16:30 الی1 

16:30 الی1 

روزنه امید
طبرسی

1.تجربه نیرو امید  2.پنل 3.قدم 4.سنت  5.سخنران از ناراتین

طبرسی اول .
طبرسی 58 .
صاحب الزمان 1
. کلنیک صبح
امید

مشهد

دو شنبه

11 الی12:30

11 الی12:30

کلبه آرامش

1)قدم 1تا12

 2)تجربه نیرو امید

 3)پرسش و پاسخ(پنل)

 4)سی و یک روز در نارانان

فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

یگانه 
بهبودی

خانمها

سخنران از اعضا ناراتین
داستان شخصی،
نانسی،
تجربه نیرو و امید،
قدم ها
سنت
 

 فری کنفرانس

مشهد

دو شنبه

16 الی17:30

15 الی16:30

خانه امید

1)31 روز در نارانان

2)قدم 1 تا 12

3)پمفلت

4)پرسش و پاسخ (پنل)

5)سنت

جاده سیمان -  قرقی - کشمیری 52 - پلاک 8

مشهد

سه شنبه

16 الی17:30

14:30 الی16

خواجه ربیع - بلوار بهمن - بهمن 4 - مسجد قائم آل محمد - درب بغل مسجد

مشهد

سه شنبه

15:30 الی17

15:30 الی17

مسیر آرامش

قدم
نشریه خوانی
پرسش و تجربه (پنل)سنت
شعارها

فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

19 الی20:30

19 الی20:30

پیروزی

1)قدم 1 تا 12

2)سنت

 3) کتابچه آبی

 4) فقط برای امروز

5) نشریه خوانی

 فری کنفرانس

مشهد

سه شنبه

10الی11:30 

10الی11:30 

نشاط

1)قدم 1 تا 12

2) نشریات

3)پرسش و پاسخ (پنل)

4)آزاد

5) تجربه نیرو و امید

شاندیز- نبش آبشار 3 - مسجد امام حسن مجتبی

مشهد

چهار شنبه

16الی 17:30

16الی17:30

مسیرسبز

1)قدم 1 تا 12

2)تحربه نیرو امید

3)پرسش و پاسخ(پنل)

4)سنت

5یشرفت نه کمال

فری کنفرانس

مشهد

چهار شنبه

16الی 17:30

16الی17:30

عبد المطلب 22- خیابان رئوف- رئوف 7- مسجد ابولفضلی نکا- درب داخل کوچه

مشهد

چهار شنبه

9الی11  

9الی11  

آسمان

1)نشریه خوانی

2)قدم 1 تا 12

3)پرسش و پاسخ (پنل)

4) سنت

5)ناراتین

بلوار پیروزی- جام عسل- شهید کاوه- کاوه 13- پلاک 19

مشهد

پنج شنبه

11الی12:30 

11الی12:30 

صبح امید

1)قدم 1 تا 12 2)تجربه نیرو امید

3)سنت

4)ناراتین / مشارکت آزاد

5)پرسش و پاسخ(پنل)

فری کنفرانس

مشهد

پنج شنبه

20:30 الی22

20:30 الی22

بهار آرامش

ناراتین پسران

جهت عضویت

با شماره  09154773906  تماس بگیرید.

مشهد

جمعه

16 الی 18

16 الی 18

کلبه آرامش

ناراتین دختران

جهت عضویت

با شماره  09154773906  تماس بگیرید.

مشهد

جمعه

10الی11:30 

10الی11:30 

سرزمین
آزادی

خانمها

.تجربه نیرو امید 2.قدم 3.پمفلت 4.پرسش و پاسخ 5.کارگاه

 فری کنفرانس

گلبهار

دو شنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

1)قدم 1 تا 12

2) نانسی

3)تجربه نیرو و امید

4)نشریه بهبودی

5) آزاد

گلبهار- پیروزی 10- یا فهمیده 19- مسجد امام حسن مجتبی

اسفراین

چهار شنبه

10الی11:30 

10الی11:30 

ندای آرامش

1)نشریه خوانی 2)قدم 1 تا 12

3) سنت

4) تجربه نیرو امید

5) موضوع آزاد

خیابان امام خمینی - محل رضویه

بجنورد

چهار شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

همراهان امید

1)قدم 1 تا 12

2)مشارکت آزاد یا پمفلت

3)تجربه نیرو امید

4) پرسش و پاسخ(پنل)

5) سنت

خیابان حسینی معصوم - چهارراه مهندسان - سالن ورزشی علی دخت

بردسکن

سه شنبه

16الی 17:30

16الی 17:30

ندای آرامش

1)پرسش و پاسخ(پنل)

 2)قدم 1 تا 12

 3)تجربه نیرو امید

 4)مشارکت آزاد 5)نانسی

خیابان مطهری 30 تکیه فرخی

تربت حیدریه

چهار شنبه

19 الی20:30

19 الی20:30

طلوع عشق

1)موضوع

 2)پرسش و پاسخ(پنل)

3)نشریه خوانی

 4)قدم 1 تا 12

فری کنفرانس

سبزوار

پنج شنبه

9الی10:30 

9الی10:30 

 آرامش

1)قدم 1 تا 12

 2)نشریه خوانی

 3)پرسش و پاسخ(پنل)

4)مشارکت

خیابان بیهق 12 - حسینیه علی اکبری

سرخس

چهار شنبه

16الی17:30 

16الی17:30 

 آرامش

1)سنت

 2)پرسش و پاسخ(پنل)

3)نشریات

 4)اداری

 5)تجربه نیرو امید

طالقانی غربی - طالقانی 22- پلاک 1- کلینیک مشاوره ندای مهر

شیروان

دوشنبه

16الی17:30 

16الی17:30 

رهایی

 1)قدم 1تا 12

2) قدم 1 تا 12

 3)تجربه نیرو امید

4)نشریه خوانی

5)مشارکت آزاد

تعطیل

فری کنفرانس

نیشابور

شنبه

17الی 18:30

15:30الی 17

امیدبه زندگی

1)قدم 1 تا 12

 2)نشریات

 3)سنت

 4)پمفلت

 5)پرسش و پاسخ(پنل)

هفده شهریور44- خیابان ثامن جنوبی - جنب مدرسه امینی - درب سفید بزرگ

نیشابور

یک شنبه

16:30الی 18

15:30الی 17

رهایی

1)نشریات

2)پمفلت

3)پرسش و پاسخ (پنل) – مشارکت آزاد

4)قدم 1 تا 12

درود - خیابان ساحلی - مدرسه شهید علی درودی

نیشابور

دو شنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

آرامش

نیشابور-  خیابان بعثت 56- هیئت شازده علی اصغر

مشهد

چهار شنبه

9 الی 11

9 الی 11

پیروزی - جام عسل- بلوار شهید کاوه- کاوه 13- پلاک 19

بوژمهران نیشابور

سه شنبه

16الی 17:30

14:30 الی16

ندای  آرامش

تجربه نیروامید
قدم
مشارکت آزاد
پمفلت
پنل-مشارکت آزاد

بوژمهران 

خیابان شهدا 

شهدا 3/1

مسجد جامع

نیشابور

سه شنبه

15الی 16:30

14الی 15:30

همدلی

1)قدم 1 تا 12

2)سنت

3)نشریات

4)پمفلت

هر دو ماه یکبار پنل

روستای چاهنسر- اول  روستا-  روبروی پارک

کاشمر 

سه شنبه

16الی 17:30

16الی 17:30

آرامش

1)قدم 1 تا 12

2)نشریه هفته

3)مشارکت آزاد

4)پنل (پرسش و پاسخ)

خیابان پانزده خرداد 5- بهزیستی قدیم