استان سمنان

 [images cols=”five”] [image link=”#” image=”3247″] [/images]  

ما سعی داریم اطلاعات آدرسهای درج شده تغییر نداشته باشد

 اما این امکان وجود دارد

لطفا قبل از مراجعه به آدرس ها با شماره (09196698152[icon type=”vector” icon=”undefined” size=”32″ hover_animation=”border_increase” ]) تماس حاصل فرمایید.

 

شهر

نام جلسه

ساعت نیم سال دوم

ساعت نیم

 سال اول

روز جلسه

مکان

سمنان

آرامش

15:30  الی 17

15:30 الی 17

شنبه

بلوار17شهریور نمازخانه فنی و حرفه ای برادران

سمنان

طلوع 10:30-9 10:30-9 دوشنبه

میدان سعدی پشت فرهنگسرای کومش مرکز بهداشت تدین

مهدیشهر

امید

17:30-16

17:30-16

چهارشنبه

میدان امام رضا مرکز بانوان نرجس

سمنان

تلاش

10:30-9 10:30-9 پنجشنبه

میدان سعدی پشت فرهنگسرای کومش مرکز بهداشت تدین

سمنان

تازه واردین

9-8:30 9-8:30 پنجشنبه

میدان سعدی پشت فرهنگسرای کومش مرکز بهداشت تدین

برگزاری جلسات ناحیه ( کمیته شهری) هر ۴۵ روز یک بار انجام می شود.

آدرس : تجمع نمازخانه فنی حرفه ای می باشد.

فایل pdf آدرسهای استان سمنان