تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

سمنان

دوشنبه 

15:30 الی 17

نسیم بهبودی

مشارکت

 فنی حرفه‌ای برادران رو به روی اداره گاز ،نماز خانه

سمنان

چهارشنبه 

9 الی 10:30

تلاش

مشارکت

چهارراه مازندران ،خانه تدین ، نرسیده به بانک مسکن.جنب پارکینگ عباسی

مهدیشهر

چهارشنبه

15 الی 16:30

امید

مشارکت

میدان امام رضا-جنب فروشگاه آسایش - مرکز بانوان نرجس

گرمسار

سه شنبه

14:30 الی 16

روزنه امید

مشارکت

 میدان بسیج بلوار صدوقی هیئت حضرت رقیه