بازدیدها: 3261

تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

سمنان

دوشنبه 

17 الی 18:30

نسیم بهبودی

تجربه نیرو امید

 فنی حرفه‌ای برادران رو به روی اداره گاز ،نماز خانه

سمنان

چهارشنبه 

9 الی 9:30

9:30 الی 11

تلاش

تازه واردین

مشارکت و نشریه خوانی

چهارراه مازندران ،خانه تدین ، نرسیده به بانک مسکن.جنب پارکینگ عباسی

مهدیشهر

چهارشنبه 

16:30 الی 18

امید

تجربه نیرو امید

میدان امام خیابان امام بالاتر از مخابرات جنب درمانگاه داراشفاء موسسه آبشار عاطفه ها

گرمسار

یکشنبه

16 الی 17:30

روزنه امید

تجربه نیرو امید

تعطیل

 میدان بسیج بلوار صدوقی هیئت حضرت رقیه