سیستان وبلوچستان

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسه با شماره (09304096868)    تماس حاصل فرمایید.

شهرستان روز فرمت ساعت آدرس
 

زاهدان

دو شنبه مشارکت

سنت

نشریه خوانی

قدم

 

15 الی 16:30

میدان امام علی-نرسیده به فلکه فلسطین- سالن اجتماعات یعقوب لیث
جمعه
ایرانشهر شنبه   16 الی 17:30 خیابان درزاده – درزاده 29 – داخل کوچه – سمت راست – نبش فرعی اول – مجتمع بهزیستی مکانه
دوشنبه  
چهارشنبه
زابل یکشنبه شش ماه اول 16 الی 17:30

شش ماه دوم 15الی16:30

زابل – خیابان زال – اولین درب روبه روی درب  اداره بهزیستی
پنج شنبه