شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

اراک

سه  شنبه 

15الی16:30

14:30الی16

معجزه

مشارکت

پارک امیرکبیر، سالن امفی تئاتر

اراک

 چهارشنبه 

15:30الی17

15الی16:30

سکوت سبز

مشارکت

جهانگیری ، حسینیه مسجد امیرالمومنین روبروی درمانگاه تامین اجتماعی شماره 3

اراک

 شنبه 

14:30الی16

11:30الی13

رشد مادر

مشارکت

پارک شهر، نزدیک استخر، ساختمان سفید رنگ خانه فرهنگ

اراک

دو شنبه 

10الی11:30

9:45 الی 11:15

مادر

مشارکت

پارک شهر، نزدیک استخر، ساختمان سفید رنگ خانه فرهنگ

اراک

یکشنبه 

سه شنبه 

 

15:30الی17

15:30الی17

رشد و آگاهی

مشارکت

بهزیستی فلکه البرز

محلات

چهار شنبه 

10الی11:30

10الی11:30

صدای  آرامش

مشارکت

حسینیه

مسجد جامع


محلات

یک شنبه 

16الی17:30

15الی16:30

کلبه رشد

مشارکت

حسینیه شهید محلاتی

جاورسیان

 شنبه 

15:30الی17

15الی16:30

خودشناسی

 مشارکت   قدم

 قدم

 مشارکت

خیابان ولی عصر، خیابان شهید حمیدی، کوچه شهید علی هاشمی مسحد جامع جاورسیان طبقه بالا

جاورسیان

سه شنبه

9 الی 10:30

9 الی 10:30

ندای آرامش

مشارکت

خیابان ولی عصر، کوچه ادیب، حسینیه مسجد جامع

جاورسیان: کتابخانه ادریب الممالک

مهاجران

سه شنبه

16الی17:30

16الی17:30

راه آرامش

مشارکت

خیابان
بصیرت
چهارراه
فضیلت
جنب ساختمان
شورای
حل اختلاف
داخل
حصار فلزی

سنجان

شنبه

16الی17:30

15الی16:30

  آرامش

مشارکت

ابتدای پارک 
کلاله
حسینیه
آرامستان

خمین

چهارشنبه

16الی17:30

15الی16:30

امید

مشارکت

 خیابان
تهران
بهزیستی

خمین

یکشنبه

16الی17:30

15الی16:30

امید

مشارکت

نشریه خوانی

 خیابان
تهران
بهزیستی

خنداب

دو شنبه 

15:30الی17

14:30الی16

تولد سبز

مشارکت

میدان انقلاب، کوچه عباس سلیمی، حسینیه امام حسن عسگری

مست سفلی

یکشنبه

15:30الی17

14:30الی16

زندگی آرام

مشارکت

بخش قره چای، پایگاه بسیج، جنب خانه بهداشت