نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

اراک

سه  شنبه 

15الی16:30

معجزه

مشارکت

پارک امیرکبیر، سالن امفی تئاتر

اراک

 چهارشنبه 

16:30الی18

سکوت سبز

مشارکت

جهانگیری ، حسینیه مسجد امیرالمومنین روبروی درمانگاه تامین اجتماعی شماره 3

اراک

دو شنبه 

9:45 الی 11:15

مادر

مشارکت

پارک شهر، نزدیک استخر، ساختمان سفید رنگ خانه فرهنگ

اراک

یکشنبه 

15:30الی17

رشد و آگاهی

مشارکت

بهزیستی فلکه البرز

اراک

سه شنبه 

15:30الی17

 آگاهی مادر

مشارکت

بهزیستی فلکه البرز

محلات

چهار شنبه 

10الی11:30

صدای  آرامش

مشارکت

حسینیه مسجد جامع

محلات

شنبه 

15:30الی17

کلبه رشد

مشارکت

حسینیه مسجد جامع

جاورسیان

 شنبه 

14:30الی16

خودشناسی

 مشارکت   قدم

خیابان ولی عصر، خیابان شهید حمیدی، کوچه شهید علی هاشمی مسحد جامع جاورسیان طبقه بالا

جاورسیان

سه شنبه

9 الی 10:30

ندای آرامش

 مشارکت   قدم

بلوار شهید چمران، خیابان مرحوم محمود زمانی نژاد داخل - کتابخانه ادیب الممالک 

مهاجران

سه شنبه

16الی17:30

راه آرامش

مشارکت

خیابان بصیرت - چهارراه فضیلت - جنب ساختمان - شورای حل اختلاف -داخل  حصار فلزی

سنجان

شنبه

15الی16:30

  آرامش

مشارکت

ابتدای پارک کلاله - حسینیه آرامستان

خمین

چهارشنبه

15الی16:30

امید

نشریه خوانی

 خیابان تهران - بهزیستی

خمین

یکشنبه

15الی16:30

امید

مشارکت

 خیابان تهران - بهزیستی

خنداب

دو شنبه 

15:30الی17

تولد سبز

مشارکت

میدان انقلاب، کوچه عباس سلیمی، حسینیه امام حسن عسگری

مست سفلی

یکشنبه

10الی11:30

زندگی آرام

مشارکت

مدرسه دخترانه ی راهنمایی دکتر امینی

عباس آباد

دو شنبه 

14:30الی16

بهبودی و آرامش

مشارکت

روستای عباس آباد و سناورد خیابان شهید قاسمی مسجد امام رضا

اراک

شنبه

15:30الی17

  آرامش

ناراتین دختران

مشارکت

برای شرکت در جلسات به شماره 

09925582679 تماس بگیرید.

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی