آدرس جلسات نارانان و ناراتین خانواده معتادان منطقه ایران

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند،

اما این امکان وجود دارد.

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

اراک

سه  شنبه 

15الی16:30

14:30الی16

معجزه

مشارکت

پارک امیرکبیر، سالن امفی تئاتر

اراک

 شنبه 

15:30الی17

15الی16:30

سکوت سبز

مشارکت

جهانگیری - حسینیه مسجد امیرالمومنین-روبروی درمانگاه

اراک

 شنبه 

16:30الی18

16:30الی18

رشد مادر

مشارکت

پارک شهر، نزدیک استخر، ساختمان سفید رنگ خانه فرهنگ

اراک

دو شنبه 

10الی11:30

10الی11:30

مادر

مشارکت

پارک شهر، نزدیک استخر، ساختمان سفید رنگ خانه فرهنگ

اراک

 شنبه 

16الی17:30

16الی17:30

بهبودی

مشارکت

فری کنفرانس

محلات

چهار شنبه 

10الی11:30

10الی11:30

صدای  آرامش

مشارکت

 میدان مصطفی

خمینی

کوچه

مسجدجامع

حسینیه

مسجد جامع


محلات

یک شنبه 

16الی17:30

15الی16:30

کلبه رشد

مشارکت

 میدان مصطفی

خمینی

کوچه

مسجدجامع

حسینیه

مسجد جامع


جاورسیان

 شنبه 

15:30الی17

15الی16:30

خودشناسی

 مشارکت   قدم

 قدم

 مشارکت

خیابان ولیعصر
کوچه ادیب
حسینیه
مسجد جامع

مهاجران

چهارشنبه

16الی17:30

15الی16:30

راه آرامش

مشارکت

خیابان
بصیرت
چهارراه
فضیلت
جنب ساختمان
شورای
حل اختلاف
داخل
حصار فلزی

سنجان

شنبه

16الی17:30

15الی16:30

  آرامش

مشارکت

ابتدای پارک 
کلاله
حسینیه
آرامستان

خمین

چهارشنبه

15:30الی17

15الی16:30

امید

مشارکت

 خیابان
تهران
بهزیستی

خمین

یکشنبه

15الی16:30

15الی16:30

امید

مشارکت

 خیابان
تهران
بهزیستی

خنداب

دو شنبه 

15:30الی17

14:30الی16

تولد سبز

مشارکت

میدان انقلاب، کوچه عباس سلیمی، حسینیه امام حسن عسگری

مست سفلی

یکشنبه

15الی16:30

14الی15:30

زندگی آرام

مشارکت

 مسجد جامع روستای مست سفلی

کرهرود

پنجشنبه 

10الی11:30

10الی11:30

طلوع

مشارکت

درمانگاه کرهرود