شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

اراک

سه  شنبه 

15الی16:30

14:30الی16

معجزه

مشارکت

پارک امیرکبیر، سالن امفی تئاتر

اراک

 چهارشنبه 

15:30الی17

15الی16:30

سکوت سبز

مشارکت

جهانگیری - حسینیه مسجد امیرالمومنین-روبروی درمانگاه

اراک

 شنبه 

14:30الی16

16:30الی18

رشد مادر

مشارکت

پارک شهر، نزدیک استخر، ساختمان سفید رنگ خانه فرهنگ

اراک

دو شنبه 

10الی11:30

10الی11:30

مادر

مشارکت

پارک شهر، نزدیک استخر، ساختمان سفید رنگ خانه فرهنگ

اراک

 شنبه 

16الی17:30

16الی17:30

بهبودی

مشارکت

فری کنفرانس

محلات

چهار شنبه 

10الی11:30

10الی11:30

صدای  آرامش

مشارکت

 میدان مصطفی

خمینی

کوچه

مسجدجامع

حسینیه

مسجد جامع


محلات

یک شنبه 

16الی17:30

15الی16:30

کلبه رشد

مشارکت

 میدان مصطفی

خمینی

کوچه

مسجدجامع

حسینیه

مسجد جامع


جاورسیان

 شنبه 

15:30الی17

15الی16:30

خودشناسی

 مشارکت   قدم

 قدم

 مشارکت

خیابان ولیعصر
کوچه ادیب
حسینیه
مسجد جامع

جاورسیان

سه شنبه

9 الی 10:30

9 الی 10:30

ندای آرامش

مشارکت

جاورسیان کتابخانه ادیب الممالک

مهاجران

سه شنبه

16الی17:30

16الی17:30

راه آرامش

مشارکت

خیابان
بصیرت
چهارراه
فضیلت
جنب ساختمان
شورای
حل اختلاف
داخل
حصار فلزی

سنجان

شنبه

16الی17:30

15الی16:30

  آرامش

مشارکت

ابتدای پارک 
کلاله
حسینیه
آرامستان

خمین

چهارشنبه

15:30الی17

15الی16:30

امید

مشارکت

 خیابان
تهران
بهزیستی

خمین

یکشنبه

15الی16:30

15الی16:30

امید

مشارکت

نشریه خوانی

 خیابان
تهران
بهزیستی

خنداب

دو شنبه 

15:30الی17

14:30الی16

تولد سبز

مشارکت

میدان انقلاب، کوچه عباس سلیمی، حسینیه امام حسن عسگری

مست سفلی

یکشنبه

15الی16:30

14الی15:30

زندگی آرام

مشارکت

 مسجد جامع روستای مست سفلی

کرهرود

پنجشنبه 

10الی11:30

10الی11:30

طلوع

مشارکت

درمانگاه کرهرود