بازدیدها: 4947

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

اراک

سه  شنبه 

15الی16:30

معجزه

مشارکت

پارک امیرکبیر، سالن امفی تئاتر

اراک

 چهارشنبه 

16:30الی18

سکوت سبز

مشارکت

جهانگیری ، حسینیه مسجد امیرالمومنین روبروی درمانگاه تامین اجتماعی شماره 3

اراک

دو شنبه 

9:45 الی 11:15

مادر

مشارکت

پارک شهر، نزدیک استخر، ساختمان سفید رنگ خانه فرهنگ

اراک

یکشنبه 

سه شنبه 

 

15:30الی17

رشد و آگاهی

مشارکت

بهزیستی فلکه البرز

محلات

چهار شنبه 

10الی11:30

صدای  آرامش

مشارکتحسینیه

مسجد جامع


محلات

یک شنبه 

16الی17:30

کلبه رشد

مشارکت


حسینیه شهید محلاتی

جاورسیان

 شنبه 

14:30الی16

خودشناسی

 مشارکت   قدم

 قدم

 مشارکت

خیابان ولی عصر، خیابان شهید حمیدی، کوچه شهید علی هاشمی مسحد جامع جاورسیان طبقه بالا

جاورسیان

سه شنبه

9 الی 10:30

ندای آرامش

مشارکت

خیابان ولی عصر، کوچه ادیب، حسینیه مسجد جامع

جاورسیان: کتابخانه ادریب الممالک

مهاجران

سه شنبه

16الی17:30

راه آرامش

مشارکت

خیابان
بصیرت
چهارراه
فضیلت
جنب ساختمان
شورای
حل اختلاف
داخل
حصار فلزی

سنجان

شنبه

16الی17:30

  آرامش

مشارکت

ابتدای پارک 
کلاله
حسینیه
آرامستان

خمین

چهارشنبه

15الی16:30

امید

مشارکت

 خیابان
تهران
بهزیستی

خمین

یکشنبه

15الی16:30

امید

مشارکت

نشریه خوانی

 خیابان
تهران
بهزیستی

خنداب

دو شنبه 

15:30الی17

تولد سبز

مشارکت

میدان انقلاب، کوچه عباس سلیمی، حسینیه امام حسن عسگری

مست سفلی

یکشنبه

15:30الی17

زندگی آرام

مشارکت

بخش قره چای، پایگاه بسیج، جنب خانه بهداشت

عباس آباد

دو شنبه 

14:30الی16

بهبودی و آرامش

روستای عباس آباد و سناورد خیابان شهید قاسمی مسجد امام رضا