بازدیدها: 9618

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره 

تماس حاصل فرمایید.

 

ردیف

شهر

روز

ساعت


نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

1

کرمان

شنبه

15:30 الی 17

مسیر خوشبختی

مشارکت

 بعد از چهارراه امیر کبیر کنار شیرخوارگاه مادر داخل سازمان فنی حرفه ای سالن ماندگار

2

کرمان

جمعه

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

3

کرمان

دو شنبه

9:30 الی 11

همدلان

مشارکت

نمازخانه پارک مطهری

4

کرمان

چهار شنبه

16 الی17:30

ناراتین دختران

مشارکت

جهت شرکت در جلسات  با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

بعد از چهارراه امیر کبیر کنار شیرخوارگاه مادر داخل سازمان فنی حرفه ای سالن ماندگار

5

کرمان

دوشنبه

15 الی 16:30

ناراتین پسران

مشارکت

نمازخانه پارک مطهری

6

کرمان

چهارشنبه

15:30 الی 17

ندای آرامش

پرسش و پاسخ مشارکت-نشریه خوانی-قدم-مشارکت موضوعی

 چهار راه بیست متری دانشجو بین کوچه 6 و 8 مسجد امام حسن طبقه دوم

7

کرمان

چهارشنبه

16 الی 17:30

مسیر آرامش

نشریه خوانی

مشارکت

خیابان ابوذر جنوبي کوچه ۲۲ مدرسه خلیج فارس

8

کرمان

پنج شنبه

15 الی 16:30

بارش افکار-قدم-نشریه خوانی-پرسش و تجربه

میدان مشتاق خیابان زریسف کوچه شماره 8 پایگاه دانش آموزی ایرانمنش

9

سیرجان

سه شنبه

15 الی 16:30

طلوع و آگاهی

مشارکت-پرسش و تجربه

خیابان امام کوچه پاساژ کندو مسجد امام حسن مجتبی

10

سیرجان

یک شنبه

9 الی 10:30

امید

مشارکت

سیرجان نمازخانه پارک بانوان

11

شهر بابک

شنبه

15 الی 16:30

معجزه

مشارکت - نشریه خوانی

میدان شورا جنب نقلیه شهرداری ساختمان بهزیستی

12

شهر بابک

 سه شنبه

15 الی 16:30

معجزه

مشارکت - نشریه خوانی

میدان شورا جنب نقلیه شهرداری ساختمان بهزیستی

13

شهر بابک

دوشنبه

15 الی 16:30

صداقت

مشارکت - نشریه خوانی

میدان امام علی پارک ولیعصر اتاق ابی

14

شهر بابک

چهار شنبه

15 الی 16:30

صداقت

مشارکت - نشریه خوانی

میدان امام علی پارک ولیعصر اتاق ابی

15

جلال آباد 

یکشنبه

15 الی 16:30

مسیر آرامش

مشارکت

شهرک جلال آباد کانون شهید زارعی

16

کهنوج

یکشنبه

 16:30 الی 18

رهایی

-مشارکت-نشریه خوانی-سنت

میدان سینما بلوار شاهد جنب شورای شهر نمازخانه شهر بازی

17

کهنوج

سه شنبه

 16:30 الی 18

رهایی

-مشارکت-نشریه خوانی-سنت

میدان سینما بلوار شاهد جنب شورای شهر نمازخانه شهر بازی

18

فاریاب

دوشنبه

14:30 الی 16

امید

مشارکت

کتابخانه عمومی داخل دیواره مسجد جامع

19

فهرج

 سه شنبه

17 الی 18:30

آرامش

مشارکت

کتابخانه امام جعفر صادق

20

فهرج

 سه شنبه

15:30 الی 17

ناراتین دختران

آرامش

مشارکت

کتابخانه امام جعفر صادق

21

قلعه گنج

یکشنبه

 16 الی17:30

امید

مشارکت

خیابان معلم کانون فرهنگی جنب اداره پست

22

قلعه گنج

سه شنبه

 16 الی17:30

امید

مشارکت

خیابان معلم کانون فرهنگی جنب اداره پست

23

زرند

شنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

خیابان مصلی مدرسه شهید دکتر بهشتی

24

زرند

دوشنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

خیابان مصلی مدرسه شهید دکتر بهشتی

25

زرند

چهارشنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

خیابان مصلی مدرسه شهید دکتر بهشتی

26

ریحان شهر

پنجشنبه

 16 الی17:30

آرامش

مشارکت

ریحان شهر دوراهی کرمان و زرند بلوار امام خمینی کوچه شماره7 روبروی پمپ بنزین نمازخانه مدرسه شهید اکبر مومنی

27

جیرفت

دوشنبه

17 الی 18:30

مشارکت

مدرسه مالک اشتر خیابان پرستار

28

بم

یکشنبه

15 الی 16:30

مشارکت-نشریه خوانی

خیابان ابن سینا مسجد آل یاسین

29

سیریز

 سه شنبه

 16 الی17:30

آرامش

مشارکت

ده خواجه روبروی مسجد نبی ساختمان شرکت قدیم