نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره 

تماس حاصل فرمایید.

 

شهر

روز

ساعت


نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

شنبه

15:30 الی 17

مسیر خوشبختی

مشارکت

 بعد از چهارراه امیر کبیر کنار شیرخوارگاه مادر داخل سازمان فنی حرفه ای سالن ماندگار

کرمان

دو شنبه

9:30 الی 11

همدلان

مشارکت

نمازخانه پارک مطهری

کرمان

چهار شنبه

16 الی17:30

ناراتین دختران

مشارکت

جهت شرکت در جلسات  با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

بعد از چهارراه امیر کبیر کنار شیرخوارگاه مادر داخل سازمان فنی حرفه ای سالن ماندگار

کرمان

دوشنبه

15 الی 16:30

ناراتین پسران

مشارکت

نمازخانه پارک مطهری

کرمان

چهارشنبه

15:30 الی 17

ندای آرامش

پرسش و پاسخ مشارکت-نشریه خوانی-قدم-مشارکت موضوعی

 چهار راه بیست متری دانشجو بین کوچه 6 و 8 مسجد امام حسن طبقه دوم

کرمان

یکشنبه

15:30 الی 17

مسیر آرامش

نشریه خوانی

مشارکت

خیابان ابوذر جنوبی کوچه ۲۰ داخل کوچه اولین چهارراه کوچه سمت چپ حسینیه امام رضا

کرمان

سه شنبه

14:30 الی 16

مسیر سبز آرامش

بارش افکار-قدم-نشریه خوانی-پرسش و تجربه

میدان مشتاق خیابان زریسف کوچه شماره 8 پایگاه دانش آموزی ایرانمنش

سیرجان

سه شنبه

15 الی 16:30

طلوع و آگاهی

مشارکت-پرسش و تجربه

خیابان امام کوچه پاساژ کندو مسجد امام حسن مجتبی

سیرجان

یک شنبه

9 الی 10:30

امید

مشارکت

سیرجان نمازخانه پارک بانوان

شهر بابک

شنبه

15 الی 16:30

معجزه

مشارکت - نشریه خوانی

میدان شورا جنب نقلیه شهرداری ساختمان بهزیستی

شهر بابک

 سه شنبه

15 الی 16:30

معجزه

مشارکت - نشریه خوانی

میدان شورا جنب نقلیه شهرداری ساختمان بهزیستی

شهر بابک

دوشنبه

15 الی 16:30

صداقت

مشارکت - نشریه خوانی

میدان امام علی پارک ولیعصر اتاق ابی

شهر بابک

چهار شنبه

15 الی 16:30

صداقت

مشارکت - نشریه خوانی

میدان امام علی پارک ولیعصر اتاق ابی

فاریاب

دوشنبه

14:30 الی 16

امید

مشارکت

کتابخانه عمومی داخل دیواره مسجد جامع

فهرج

 سه شنبه

17 الی 18:30

آرامش

مشارکت

کتابخانه امام جعفر صادق

فهرج

 سه شنبه

15:30 الی 17

ناراتین دختران

آرامش

مشارکت

کتابخانه امام جعفر صادق

زرند

شنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

شهرک ولایت کوچه کارگر ۲ بعد از دبیرستان فرهیختگان

زرند

دوشنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

شهرک ولایت کوچه کارگر ۲ بعد از دبیرستان فرهیختگان

زرند

چهارشنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

خیابان مصلی مدرسه شهید دکتر بهشتی

بم

یکشنبه

15 الی 16:30

مشارکت-نشریه خوانی

خیابان ابن سینا مسجد آل یاسین

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی