جهت دریافت لینک جلسات واستاپی

با شماره

تماس حاصل فرمایید.

برای شرکت در جلسات فری کنفرانس  روی لینک مورد نظر در جدول بزنید .

 جلسات در ایام نوروز تعطیل می باشد . 

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

سه شنبه

22 الی23:30

مسیر خوشبختی

قدم
مشارکت

 فری کنفرانس


کرمان

شنبه

15 الی16:30

مشارکت

داخل سازمان فنی حرفه ای بعد از چهارراه امیر کبیر کنار شیر خوارگاه مادر سالن ماندگار

کرمان

جمعه

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمان

دو شنبه

9:30 الی 11


نمازخانه پارک مطهری

کرمان

سه شنبه

پنج شنبه

15 الی16:30

ناراتین دختران

 فری کنفرانس

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

کرمان

دو شنبه

ناراتین پسران

 فری کنفرانس

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

سیرجان

سه شنبه

15 الی 16:30

طلوع و آگاهی

مشارکت

کوچه پاساژ کندو مسجد امام حسن مجتبی

سیرجان

چهارشنبه

16:30  الی 18

رهایی

 فری کنفرانس

شهر بابک

یکشنبه

16 الی 17:30

صداقت

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

دوشنبه 

چهارشنبه

15 الی16:30

معجزه

مشارکت

  قدمبهزیستی

انار 

 سه شنبه

شش ماه اول

16 الی17:30

شش ماه دوم

15 الی16:30

مسیربهبودی

مشارکت

 فری کنفرانس

امین شهر

 شنبه

15 الی16:30

آرامش

مشارکت

خیابان امام نرسیده به شهرداری کانون امام صادق

زرند

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه 

شش ماه اول

16:30 الی18

شش ماه دوم

15:30 الی17

آرامش

مشارکت

مدرسه شهید بهشتی خیابان ولیعصر

کهنوج

دوشنبه

چهارشنبه

15 الی 16:30

رهایی

مشارکت

تکیه فاطمیه روبروی مدرسه فاطمیه دوره متوسطه اول

کهنوج

  شنبه

8 الی 9:30

رهایی

واتساپ

منوجان

جمعه

15 الی 16:30

اعتماد

حسین آباد بلوار قاسم سلیمانی خیابان حسین آباد مدرسه دخترانه نجمیه

فاریاب

دوشنبه

14:30 الی 16

امید

کتابخانه عمومی داخل دیواره مسجد جامع

فهرج

 سه شنبه

14 الی 15:30

آرامش

فهرج

 سه شنبه

15 الی 16:30

آرامش

کتابخانه امام جعفر صادق

قلعه گنج

یکشنبه

سه شنبه

شش ماه اول

16 الی17:30

شش ماه دوم

15 الی16:30

امید

بلوار شهید جلال انیس حسینه ابوالفضل عباس