جهت دریافت لینک جلسات واستاپی با شماره

تماس حاصل فرمایید.

 

شهر

روز

ساعت

شش ماه اول

ساعت

شش ماه دوم

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

نور امید

مشارکت

داخل سازمان فنی حرفه ای بعد از چهارراه امیر کبیر کنار شیر خوارگاه مادر سالن ماندگار

کرمان

جمعه

16 الی17:30

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمان

دو شنبه

9:30 الی 11

9:30 الی 11

مشارکت

نمازخانه پارک مطهری

کرمان

یک شنبه

20 الی21:30

20 الی21:30

ناراتین دختران

مشارکت

 فری کنفرانس

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

کرمان

چهار شنبه

16 الی17:30

16 الی17:30

ناراتین دختران

مشارکت

چهارراه امیر کبیر سازمان فنی حرفه ای بعد از شیرخوارگاه مادر سالن ماندگار

کرمان

دو شنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

ناراتین پسران

مشارکت

نمازخانه پارک مطهری

کرمان

چهارشنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

ندای آرامش

مشارکت

میدان ۲۰ متری دانشجو بین کوچه شماره ۶ و۸
مسجد امام حسن روبروی بانک سپه طبقه بالا

کرمان

پنج شنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

مشارکت

خیابان ابوذر جنوبي کوچه ۲۲ مدرسه خلیج فارس

کرمان

پنج شنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

مشارکت

فلکه مشتاق خیابان شهداء کوچه شماره 8 پایگاه دانش آموزی ایران منش

سیرجان

سه شنبه

یک شنبه

15 الی 16:30

9 الی 10:30

15 الی 16:30

9 الی 10:30

طلوع و آگاهی

امید

مشارکت

کوچه پاساژ کندو مسجد امام حسن مجتبی

سیرجان نمازخانه پارک بانوان

شهر بابک

شنبه

 

 

 

 سه شنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

معجزه

مشارکت

 جنب نقلیه شهرداری - داخل بهزیستی

شهر بابک

دوشنبه 


چهارشنبه

 16 الی17:30

 15 الی16:30

صداقت

مشارکت

  قدممیدان امام علی پارک ولی عصر  اتاق آبیزرند

یک شنبه

15 الی16:30

15 الی16:30

مشارکت

بلوار تربیت بدنی مسجد شهرک شاهد

زرند

شنبهدوشنبه


چهارشنبه 

 16:30 الی18

 15:30 الی17

آرامش

مشارکت

مدرسه شهید بهشتی خیابان ولیعصر

کهنوج

دوشنبه


چهارشنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

رهایی

مشارکت

تکیه فاطمیه روبروی مدرسه فاطمیه دوره متوسطه اول

منوجان

جمعه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

اعتماد

مشارکت

حسین آباد بلوار قاسم سلیمانی خیابان حسین آباد مدرسه دخترانه نجمیه

فاریاب

دوشنبه

14:30 الی 16

14:30 الی 16

امید

مشارکت

کتابخانه عمومی داخل دیواره مسجد جامع

فهرج

 سه شنبه

14 الی 15:30

14 الی 15:30

آرامش

مشارکت

کتابخانه امام جعفر صادق

فهرج

 سه شنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

کتابخانه امام جعفر صادق

قلعه گنج

یکشنبه

سه شنبه

 17 الی18:30

 15 الی16:30

امید

مشارکت

بلوار تربیت بدنی مسجد شهرک شاهد

ریحان شهر زرند

پنج شنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

ریحان شهر دو راهی کرمان زرند بالای جاده روبروی پمپ بنزین نمازخانه مدرسه شهید اکبر مومنی

جیرفت

دوشنبه

17 الی 18:30

17 الی 18:30

مشارکت

مدرسه مالک اشتر خیابان پرستار

بم

یکشنبه

15 الی 16:30

15 الی 16:30

مشارکت

خیابان ابن سینا مسجد آل یاسین

سیریز

 سه شنبه

 16 الی17:30

15 الی16:30

آرامش

مشارکت

ده خواجه روبروی مسجد نبی ساختمان شرکت قدیم