جهت دریافت لینک جلسات واستاپی با شماره

تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

لینک جلسه 

کرمان

سه شنبه

22 الی23:30

مسیر خوشبختی

قدم
مشارکت

 فری کنفرانس


کرمان

شنبه

16 الی17:30

نور امید

مشارکت

داخل سازمان فنی حرفه ای بعد از چهارراه امیر کبیر کنار شیر خوارگاه مادر سالن ماندگار

کرمان

جمعه

16 الی17:30

آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

کرمان

دو شنبه

9:30 الی 11

مشارکت

نمازخانه پارک مطهری

کرمان

سه شنبه

پنج شنبه

15 الی16:30

ناراتین دختران

مشارکت

 فری کنفرانس

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

کرمان

دو شنبه

ناراتین پسران

مشارکت

 فری کنفرانس

 لطفا با شماره 09916900030 تماس بگیرید .

سیرجان

سه شنبه

یک شنبه

15 الی 16:30

9 الی 10:30

طلوع و آگاهی

امید

مشارکت

کوچه پاساژ کندو مسجد امام حسن مجتبی

سیرجان نمازخانه پارک بانوان

سیرجان

چهارشنبه

16:30  الی 18

رهایی

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

شنبه

 

 سه شنبه

15 الی 16:30

صداقت

مشارکت

 فری کنفرانس

شهر بابک

دوشنبه 

چهارشنبه

شش ماه اول

16 الی17:30

شش ماه دوم

15 الی16:30

معجزه

مشارکت

  قدممیدان امام علی پارک ولی عصر

انار 

 سه شنبه

شش ماه دوم

15 الی16:30

شش ماه دوم

15 الی16:30

مسیربهبودی

مشارکت

 فری کنفرانس

امین شهر

 شنبه

15 الی16:30

آرامش

مشارکت

خیابان امام نرسیده به شهرداری کانون امام صادق

زرند

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه 

شش ماه اول

16:30 الی18

شش ماه دوم

15:30 الی17

آرامش

مشارکت

مدرسه شهید بهشتی خیابان ولیعصر

کهنوج

دوشنبه

چهارشنبه

15 الی 16:30

رهایی

مشارکت

تکیه فاطمیه روبروی مدرسه فاطمیه دوره متوسطه اول

کهنوج

  شنبه

8 الی 9:30

رهایی

مشارکت

واتساپ

منوجان

جمعه

15 الی 16:30

اعتماد

مشارکت

حسین آباد بلوار قاسم سلیمانی خیابان حسین آباد مدرسه دخترانه نجمیه

فاریاب

دوشنبه

14:30 الی 16

امید

مشارکت

کتابخانه عمومی داخل دیواره مسجد جامع

فهرج

 سه شنبه

14 الی 15:30

آرامش

مشارکت

کتابخانه امام جعفر صادق

فهرج

 سه شنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

کتابخانه امام جعفر صادق

قلعه گنج

یکشنبه

سه شنبه

شش ماه اول

16 الی17:30

شش ماه دوم

15 الی16:30

امید

مشارکت

بلوار شهید جلال انیس حسینه ابوالفضل عباس

ریحان شهر زرند

پنج شنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

ریحان شهر دو راهی کرمان زرند بالای جاده روبروی پمپ بنزین نمازخانه مدرسه شهید اکبر مومنی

جیرفت

دوشنبه

17 الی 18:30

مشارکت

مدرسه مالک اشتر خیابان پرستار

بم

یکشنبه

16 الی 17:30

مشارکت

خیابان ابن سینا مسجد آل یاسین

سیریز

 سه شنبه

شش ماه اول

16 الی17:30

شش ماه دوم

15 الی16:30

آرامش

مشارکت

ده خواجه روبروی مسجد نبی ساختمان شرکت قدیم