بازدیدها: 4286

تماس بگیرید .

 اسم شهر

روز

ساعت

اسم گروه

فرمت

آدرس

گرگان

شنبه 

16 الی17:30

همدلی

مشارکت

گرگان امام رضا۵ محمدیه شریف موسوی 

گرگان

دو شنبه 

15الی 16:30

قدم

گرگان امام رضا۵ محمدیه شریف موسوی 

گرگان

سه شنبه

9:30 الی 11

پیام آرامش

مشارکت، هرفصل2ماه نشریه ماه آخرفصل پرسش‌پاسخ، مجازی

 فری کنفرانس

گرگان

چهار شنبه

16الی17:30 

مشارکت،آخرماه،

قدم

قرق فردوس ۶ بسیج طهورا قسمت خواهران

گرگان

سه شنبه

10الی11:30 

راه زندگی

مشارکت

تعطیل

عدالت 7 موسسه صاحب الزمان خیریه بانوان

گرگان

 چهار شنبه 

16الی17:30 

روزنه

مشارکت

چهار راه رسالت به سمت اسلام آباد،  مسجد کنار امام زاده خضر

گرگان

 چهار شنبه 

18:30 الی 20

آقایان گرگان

مشارکت

محله دوشنبه ای  امام زاده راضیه و مرضیه

علی آباد

یک شنبه 

14:30الی16 

خودشناسی

مشارکت

میدان مرکزی
پشت مجتمع تجاری 
سرمایه
ساختمان 
خانه فرهنگ

بندر گز

دو شنبه 

10:30الی12 

 مسیر آرامش

مشارکت

کوچه بانک ملی کنار مدرسه خلیج فارس سازمان تبلیغات ،همکف ،سالن اجتماعات

گنبد

  یک شنبه 

15:30الی17 

همدلی

یکشنبه اول

نشریه خوانی

پنل

مشارکت

روبروی پمپ بنزین معصومی درب بزرگ خاکستری

گنبد

 چهار شنبه 

16:30الی18 

آرامش

چهارشنبه اول نشریه خوانی

-

مشارکت

آخرهرفصل

پرسش و پاسخ


گنبد هفده شهریور شرقی ، ساختمان اورژانس اجتماعی، برخیابان اصلی، روبروی کمپ

کلاله

دو شنبه 

15:30الی17 

مشارکت

لاله روستای کوسه.خ یابان سند یک ا.کوچه اول سمت چپ.کوچه زینبیه