استان اردبیل

 

ما سعی داریم مکان جلسات تغییر نکند، اما این امکان وجود دارد.

لطفا قبل از مراجعه به جلسات با شماره (09371396989) تماس حاصل فرمایید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

نام جلسه

آدرس  جلسه

اردبیل

سه شنبه

16 الی 17:30

آرامش

مشارکت

کارشناسان شهرک اداری اداره بهزیستی

اردبیل

دوشنبه

16 الی 17:30

مشارکت

تعطیل

ایستگاه سرعین - سالن ورزشی تختی جنب بیمارستان فاطمی

اردبیل

چهارشنبه

15:30الی 17ا

مشارکت

تعطیل

ایستگاه سرعین - سالن ورزشی تختی جنب بیمارستان فاطمی

گرمی

پنج شنبه

10 الی 11:30

مشارکت

تعطیل

خیابان معلم - نرسیده به سه راه سپاه-ساختمان اهلی