کارگاه متمرکز

✨✨✨ با سلام و احترام کمیته کارگاههای منطقه ایران برگزار میکند:

✅ کارگاه آموزشی با موضوع :
کاربرد عملی مطالب کتاب راهنمای خدمات محلی تا صفحه ۲۰
و قسمت نشریات مورد تایید کنفرانس خدمات جهانی ، محتوا و کاربرد نشریات .
مروری بر فرمت جلسات ( بهبودی و تازه واردین ، ناراتین )
لطفا کتاب راهنمای خدمات محلی را همراه خود بیاورید.

✅ مکان : تهران ، سهروردی شمالی ، میرزای زینالی غربی ، کوچه پاکزادنیا ، سرای محله عباس نیا

⚡️تاریخ: ۷ / ۴ / ۹۷
⚡️زمان : پنج شنبه
⚡️ساعت: ۱۵ الی ۱۸

از حمایت و حضور گرم شما نهایت سپاسگزاری را داریم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

https://telegram.me/Etehadnaranon