نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس جلسه 

شیراز

شنبه

15 الی 16:30

رشد و آگاهی

مشارکت

قائمیه چهارراه اولاد سمت راست کوچه اول سمت راست مسجدامام حسین

شیراز

شنبه

16 الی17:30

آوای بهبودی صدرا

مشارکت

صدرا فاز 1 بلوار دانش ایران 5.پشت درمانگاه فرزانگان  پارک یا بازارچه سهند

شیراز

شنبه

16:30 الی18

آرامش

مشارکت

حجت اباد کنار مسجد اتاقکNA

شیراز

شنبه

17 الی18:30

امید و ایمان

مشارکت

پودنک بلوار جانبازان . پارک ارغوان. اتاقک پارک

شیراز

یک شنبه

16:30 الی18

آرامش

مشارکت

فلکه خاتون زیر پل پارک خاتون اتاقک نمازخانه

شیراز

سه شنبه

15 الی16:30

سرای بیداری 

مشارکت

بهارستان سرزیرگذر به سمت بازار وکیل ، روی زیرگذرسمت راست داخل کوچه 26 مستقیم امامزاده سیدذوالفقار

شیراز

یکشنبه

15 الی 16:30

نهال امید

مشارکت

روستای کوشک بیدک خیابان شهیداکبررنجبرکوچه 11حسینیه سیدالشهدا

کازرون

یک شنبه

16:30 الی18

بهارنارنج

مشارکت

خیابان توحید،کوچه جنب مسجد سید ابراهیم ،مسجد میر غلامعلی

شیراز

سه شنبه

16 الی 17:30

سرای عشق گلستان

مشارکت

شهرک گلستان کمربندی روبروی نمایشگاه بین المللی حسینیه سیدالشهدا

گویم

دو شنبه

16 الی 17:30

امید گویم

مشارکت

گویم پشت اداره برق اتاقک دهیاری

شیراز

دو شنبه

16 الی 17:30

روزنه امید

مشارکت

چهاراه دلگشاه به سمت سعدی مجتمع فرهنگی طاووسیه

شیراز

دو شنبه

8:30 الی 10

زندگی دوباره

مشارکت

نرسیده به پلیس راه فسا بعد از منطقه  ویژه اقتصادی.روستای ظفراباد خیابان گلزار شهدا حسینیه شهدا

کنگان

سه شنبه

15 الی 16:30

طلوع آرامش

مشارکت

کنگان ،خیابان بسیج فرعی 9 مسجد اهل بیت

شیراز

سه شنبه

16:30 الی 18

نشاط

مشارکت

فلکه خاتون زیر پل پارک خاتون اتاقک نمازخانه

شیراز

چهار شنبه

15 الی 16:30

آرامش

مشارکت

بلوار نصر اول دستخضر امام زاده خضر نبی

شیراز

چهار شنبه

17 الی18:30

پر پرواز

مشارکت

پارک پرواز درب اول پایگاه اتاقکNA

شیراز

چهار شنبه

16 الی 17:30

ناراتین دختران

شروع دوباره

مشارکت

صدرا فاز یک بلوار دانش ایران 5پشت درمانگاه فرزانگان بازارچه سهند

شیراز

شنبه

21 الی 22:30

مسیر سبز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

18 الی 19:30

ساحل آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

شنبه

10 الی 11:30

ستایش بوستان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یکشنبه

18 الی 19:30

طلوع امید

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

یکشنبه

 20:30 الی 22

 ندای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

بوشهر

دوشنبه

9 الی 10:30

سرای عشق وآرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دوشنبه

19 الی 20:30

معجزه آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

دوشنبه

12الی 13:30

نسیم دوستی

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

سه شنبه

18:30 الی 20

راه سبز

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

19 الی20:30

دنیای آرامش

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

چهار شنبه

11الی12:30

ایمان

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

16 الی 17:30

چشمه امید

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

9 الی 10:30

امید زندگی

مشارکت

 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

21:30 الی 23

امید شیراز

(نارانان مختلط)

مشارکت

 فری کنفرانس

قائمیه

جمعه

19 الی 20:30

رشد

مشارکت

 فری کنفرانس

کوشک بیدک

جمعه

11 الی12:30

نهال

مشارکت


 فری کنفرانس

شیراز

پنج شنبه

18 الی 19:30

ناراتین دختران

مسیر خوشبختی

مشارکت

تعطیل 

شماره مسئول کمیته ناراتین:

09917471838

شیراز

دو شنبه

19 الی 20:30

جوانان امید

مشارکت

تعطیل 

شماره مسئول کمیته ناراتین:

09917471838

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی