نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

 تماس بگیرید.

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه

آدرس

کوشک

شنبه

16 الی 17:30

ستایش


مشارکت

خیابان گلزار کوچه مسجدالرضا داخل فاطمیه

کوشک

پنج شنبه

10 الی 11:30

طلوع 

مشارکت

حسینیه گلزار شهدا - مکان na

شهرک مهدیه

شنبه

16 الی 17:30

مهر

مشارکت

حسینیه مهدی داخل زیرزمین حسینیه  مکانNA

فاروق

شنبه

16 الی 17:30

فرشته نجات

مشارکت

بهزیستی روبروی ایستگاه تاکسی

ارسنجان

شنبه

16 الی 17:30

 آرامش

مشارکت

حسینیه ابراهیمی مکانNA

مرودشت

یکشنبه

16 الی 17:30

نیایش

مشارکت

کانون بانوان پارک تامین اجتماعی

لپویی

یکشنبه

16 الی 17:30

حضورخداوند

مشارکت

مدرسه زینبیه قدیم مکانNA

کناره

سه شنبه

16 الی 17:30

رهایی

مشارکت

حسینیه شهید بهرام کاووسی

زنگی آباد

سه شنبه

16 الی 17:30

 آرامش

مشارکت

سالن اجتماعات مکانNA

زرقان

سه شنبه

16 الی 17:30

خودسازی

مشارکت

ساختمان شهرداری قدیم مکان NA

سعادت شهر

چهارشنبه

16 الی 17:30

همدلی

مشارکت

سالن ورزشی شهیدحاجی پور

مرودشت

چهارشنبه

10 الی 11:30

همدلی

مشارکت

کانون تامین اجتماعی بانوان

خبریز

جمعه

16 الی 17:30

 آرامش

مشارکت

هیاری قدیم مکان NAجنب دبیرستان پسرانهه برکت

شهرک مهدیه

پنجشنبه

10 الی 11:30

نیلوفران آبی

ناراتین دختران

حسینیه مهدی زیرزمین حسینیه مکان NA

شهرک مهدیه

پنجشنبه

10 الی 11:30

پرندگان آزاد

ناراتین پسران

حسینیه مهدی زیرزمین حسینیه مکان NA

مرودشت

پنجشنبه

10 الی 11:30

هدف

ناراتین دختران

کانون بانوان پارک تامین اجتماعی کلاس2

مرودشت

پنجشنبه

10 الی 11:30

امید

ناراتین پسران

کانون بانوان پارک تامین اجتماعی کلاس1

فاروق

پنجشنبه

14:30 الی 16

فرشته ها

ناراتین دختران

بهزیستی روبروی ایستگاه تاکسی

کناره

پنجشنبه

10 الی 11:30

کلبه آرامش

ناراتین دختران

حسینیه شهید بهرام  کاووسی  کناره

ارسنجان

پنجشنبه

15 الی 16

بهار

ناراتین دختران

حسینیه ابراهیمی ارسنجان

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی