نارانان/ناراتین

انجمن خانواده معتادان نارانان / ناراتین

شهر

روز

ساعت

نام گروه

فرمت جلسه 

آدرس  جلسه 

رشت

سه شنبه

9 الی 9:30

9:30 الی 11:00

امید فردا

تازه واردین

آشنایی با قدم  وسنت

مشارکت 
نشریه خوانی

پرسش و  تجربه

فری کنفرانس

رشت

یکشنبه

9:30 الی 11

معجزه

مشارکت

خیابان پرستار بهزیستی کل 

رشت

جمعه

12 الی 13:30

حلقه امید
مختلط

کارکرد قدم – سنت نشریه خوانی  پرسش و تجربه

خیابان پرستار بهزیستی کل

برای دانلود آدرس جلسات شهرهای توابع  گیلان  روی دکمه  زیر بزنید .

آدرس جلسات استان گیلان

این پرسش نامه می تواند در تصمیم گیری به شما کمک کند،چند دقیقه وقت بگذاریدصادقانه، و با ذهنی باز به سوال ها جواب بدهید.

پرسش نامه

اصول  و رهنمودهای نارانان

ما يک برنامه 12 قدمی هستيم كه برای كمک به دوستان و بستگان معتادان طراحی شده است

تا آنها را از اثراتی كه زندگی بایک معتاد بر فرد مي گذارد، بهبود بخشد.

برنامه بهبودی ما از دوازده قدم و دوازده سنت نارانان استفاده می كند.

تنها شرط عضويت و حضور در جلسات نارانان داشتن مشكل اعتياد در ميان يكي از دوستان يا بستگان می باشد.

ما به هيچ نهاد يا موسسه ای وابسته نيستيم.

آدرس جلسات انجمن خانواده معتادان آدرس جلسات آقایان آدرس جلسات ناراتین آدرس جلسات آنلاین

انجمن خانواده معتادان
راههای ارتباطی